Cartlanna Clibe: Cúil Aodha

Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn

Beidh Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn ar siúl i mbliana ar an Aoine, Márta 11, in Ostán Ghobnatan Baile Mhuirne ag 8in.

Seo chugaibh An Chuireadh agus An Cheist mar lón machnaimh d’fhilí, do bháird agus do rannairí. Cá bhfios ach go spreagfaidh na véarsaí seo sibh le dul i mbun pínn. De ghnath bionn an Dáimhscoil ar siúl i Múscraí idir an dhá Nollag – ach i mbliana, de bharr na droch aimsire – cuireadh ar athló an ocáid ar leith seo agus meastar anois go mbeidh sé á thionól timpeall na Cásca i nGaeltacht Chorcaí.

Dáimhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn Earrach 2011

An Cuireadh

An Monsignor Pádraig Ó Fiannachta. Uachtarán

Fáilte is fiche go Dáimhscoil Mhúscraí
Roimh óg agus aosta, roimh bháird is filí
Choinnigh sioc agus sneachta is barthanach bháistí
Sinn go léir cois na tine ar shráideoga inár luí.

Sa chruachás ina bhfuileam, tá gá le h-árdú croí
Ach ní hair a bhionn trácht ach ar cháin is ar chíos
Na filí amháin a chuirfidh an ghruaim ar fán le gáirí
Is a chuirfidh an misneach ag coipeadh in áit an imní

Sea, beir ar do pheann nó tóg chut do phísí
Breac síos do theachtaireacht le teanntas is brí
I láthair na Dáimhe dein é a reacadh go binn
Bíodh sampla do shínsear id’ghriogadh chun gnímh
Ar mhaith le bocht agus nocht is gach dream atá thíos.

An Cheist Lá ‘ le Gobnatan 2011
An Cléireach (Peadar Ó Liatháin)

A cháirde cairn is a mhaithe groí
Bhùr dtrá arís tá tagaithe
Le lán dea chroí is lom lár na firinne
Tá crua cheist chúibh le freagairt

An mallacht é nó eascaine
nó saint lucht Bainc is rachmais
d’fhág sinn I ngeimheall ag mangairí
Nó ag bacachas sa Bhruiséal.

Ar mbánta mín gan macra
Ó Mhálainn síos go Dairbre
Dí-fhostaíocht ár gcreachadh tá.
Is iad na lán rith i gcéin

Nár leor péindlithe Shasanacha
Ár sinsear síos sa lathaigh bhrúigh
Nó dhibir siar thar Sionainn iad
Mar dhaoir san imigéin.

Bhí mé ag an gcoirm cheoil seo…..

Aibreán 1987, breis is scór bliain ó shin, bhí sraith choirmeacha ceoil sa Cheoláras Náisiúnta chun comóradh a dhéanamh ar Sheán O Riada, a shaothar cheoil chlasaicigh, a cheol thraidisiúnta agus saothair a sheasann gan lipéad dá laghad ach ‘Éireannach’ – Mise Éire, Saoirse agus san fhíseán seo, The Banks of Sullane, omós don abhain a shníonn trí Chúil Aodha….

Seo chugainn an Éigse

eigse

Tá’s againn go bhfuilimíd i ndúlaíocht an Gheimhridh nuair a thosnaítear ag caint ar an Éigse.   Éigse Dhiarmuid Uí Shúilleabháin nó Éigse Dhiarmuidín atá i gceist agus beidh sé á reachtáil anseo i gCúil Aodha, áit dhúchais an amhránaí a cailleadh i dtimpist taca an ama seo i 1990, agus i mBaile Bhuirne ar an 4ú-5ú-6ú Nollaig.

Deireadh seachtaine ceoil agus amhráin, cuimhní cinn agus léachtanna agus go leor leor eile a bheidh ag titim amach i mbliana.   Tosnóidh sé ar an 4ú Nollaig i Halla Chúil Aodha – Aras Éamoinn Mhic Suibhne – leis an oscailt oifigiúil ag Seán O Liatháin, sean chara le Diarmuidín agus a leathbhadóir i luibíní is a leithéid.   An oíche céanna seolfar feilire 2010 Coiste Litríochta Mhúscraí agus beidh léacht ann faoin Dochtúir O Loingsigh, a shaol agus a shaothar, ag Dónal O hÉalaithe.   Beidh ceol agus rínce sna tabhairní is ostáin áitiúla – seisiún ceoil sa Mhuileann agus oíche rínce seiteanna in Ostán Ghobnatan/Abbey Hotel.

Ar an Satharn a reachtáilfear na ranganna do lucht foghlamtha ceoil  agus tá cuid de na ceoltóirí, rínceoirí is amhránaithe is fearr sa tir ann chun barr snáis a chur ar do chuid scileanna.  Paudie O’Connor (bosca ceoil), Diarmuid O’Brien (fidil), Eamonn Cotter (feadóg mhór), Gay McKeown (píob uileann), Máire Ní Cheilleachair(amhránaíocht sean nóis), Dainní Maidhcí O Suilleabháin (Bailéadaí Béarla) agus Máire Aine Ní hIarnáin (rínce ar an sean nós).

Beidh seisiún ceoil i Mhuseam an Mhuilinn agus taispeantas rínce le cois san iarnóin.  An oíche sin beidh Coirm Ceoil na hÉigse sa Halla i gCúil Aodha agus is liosta le h-áireamh iad na ceoltóirí a bheidh ar an ardán.    Orthu sin nach bhfuil luaite go dtí seo, tá Martin Hayes, laoch fidil Oirthear an Chláir, Caoimhín O Raghallaigh, Gabriel McArdle, Patsy agus Pauline Healy, Charlie Harris, John Kelly, Eamon McGivney, Peadar O Riada agus Cór Chúil Aodha,  Muireann Ní Dhroighneáin a bheidh ina bhean a’ tí ag an ocáid.

Tuilleadh seiteanna ina dhiaidh sin in Ostán Ghobnatan, beidh cruinniú na n-amhránaithe sa Mhuileann agus Club na Féile sa Mhuseam.

An maidin dar gcionn beidh Aifreann na hÉigse i gCúil Aodha ag 11rn.  Craolfar seo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, áit ar chaith Diarmuidín seal fada ag obair agus é in chlár reachtaire/iriseoir ann.    Ina dhiaidh sin, ag mean lae,  beidh ocaid an speisialta sa tsean teampall i Reilg Ghobnatan le Martin Hayes, Caoimhín O Raghallaigh agus Peadar O Riada – agus is í Gabriel McArdle a bheidh ag canadh na n-amhrán.

Idir 1in agus 7.000in sa Mhuseam sa Mhuileann tá imeacht ana spéisiúil á reachtáil.  Séard atá i gceist leis an Amhránathon ná seisiún amhránaíochta gan stop agus beidh aos óg na h-áite go h-áirithe páirteach ann.  Tá an imeacht á reachtáil ar mhaithe le h-airgead a chnuasú do Aisling Gheal, an scéim áitiúil amhránaíocht ar an sean nós.     Tá sé rí thabhachtach go mbeadh maoiniú á dhéanamh ar seo nó is é seo an scéim ceannródach atá ag cur chun cinn amhránaíocht ar an sean nós go h-áitiúil.

Cuirfear clabhsúr ceolmhar leis an deireadh seachtaine sa ‘cosy spot, the Top of Coom’ nuair a bheidh Eibhlís Uí Thuama ina bhean a tí ar sheisiún amhránaíochta san iar nóin.

Agus, ansan arís, tuilleadh ceoil in Ostán Ghobnatan an oíche sin,  Jimmy Doyle agus a chairde.

Abha an tSuláin

Eilís Ní Chróinín ó Bhaile Mhuirne, buaiteoir eile ó Mhúscraí i gcomórtas shean nóis ag an Oireachtas, agus í ag canadh Abha an tSuláin, dán molta a chum Gael na nGael – Pádraig O Cruadhlaoi – in omós don Sulán, an abhainn fireann a sníonn trí Ghaeltacht Mhúscraí.  Chan sí an amhrán seo ag oíche cheiliúrtha do rannpháirtithe an Oireachtais a reachtáil Aisling Gheal, an eagras atá ar chúl na gcéimeanna móra chun tosaigh atá glactha ag an amhránaíocht sean nóis i Múscraí le blianta beaga anuas, san Ionad Chultúrtha i mBaile Mhuirne.  Faigheann Aisling Gheal agus Ionad Chultúrtha Bhaile Mhuirne tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta.

Cuimhneachán chára

Dónal Ó Liatháin 1934-2008

Is é seo an t-aitheasc a thug Liam O hEigearta, cara buan le m’athair, ag béal na h-uagha.   Tá an clann go léir go mór faoina chomaoin. 

DÓNAL Ó LIATHÁIN 1934 – 2008

 


Aitheasc os cionn a uagha lá a shocraide, Dé Céadaoin 12 Samhain 2008

 

A mhuintir Liatháin, a Mhonsignor, a Aithreacha Oirmhineacha, a chairde Gael, a chairde Mhúscraí agus a chairde le Dónall:

 

Táimid bailithe le chéile anso i Reilig Ghobnatan inniu le taisí Dhónail chaoin Uí Liatháin a leagadh chun suaimhnis i gcré na cille, croí na féile agus saoi na heagnaíochta. Táimid go dúch, doilbhir, dobhrónach dá éagmuis agus ní furasta dúinn aon ró eagar a chur ar ár smaointe i láthair an chaillteanais thubaistigh seo. Tarlaíonn go dtiteann an crann ormsa iarracht bhaoth éigin a dhéanamh cúpla focal a chur I dtoll a chéile I gcuimhne agus mar cheiliúradh ar shaol Dhónail. Ní mór dom a rá I dtús báire go bhféachaim air mar onóir agus mar phribhléid gur tugadh an cuireadh san domsa. Agus sinn faoi shrathar an uaignis agus an bhróin, an rud is tábhachtaí, b’fhéidir, nach mór dúinn a mheabhrú dúinn féin agus dá chéile is ea nach bhfuil á gcur againn anso ach taisí Dhónaill, an phlaosc chorpartha san inar mhair an spiorad arbh ainm dó Dónall Ó Liatháin le linn a shealad saoil. Maireann go fóill agus mairfidh fós an spiorad sin de réir theagasc na Críostaíochta inar chreid sé go láidir I gcomhluadar Dé agus I gComaoine na Naomh. Maireann go fóill agus mairfidh fós an spiorad san I riocht speisialta I bpearsana a leanaí agus a gharleanaí, ina shaothar filíochta, próis, amhrán agus drámaíochta, agus I gcuimhní gach uile dhuine dínn a raibh sé d’adh orainn aithne a chur air.     

 

Thiar I gCúil Aodha a rugadh, a fáisceadh agus a fuineadh é. Is ann a tháinig sé fé anáil an chreidimh a chleachtaigh sé go diongbhálta, dílis, caoindúthrachtach i rith a shaoil. Ba le linn a bhreoiteachta deiridh a léirigh sé éifeacht an chreidimh san air sa mhianach agus sa teacht aniar a leirigh sé a bheith ann. D’fhulaing sé a bhreoiteacht dheiridh le misneach, le dínit, agus le géilliúlacht do thoil Dé.

 

Ba I gCúil Aodha thiar a d’fhoghlaim sé teanga agus cultúr na Gaeilge. Bhí sí ag a  mhuintir ón dá thaobh, muinteoirí agus filí ar thaobh amháin agus lucht ceardaíochta agus cruthaitheachta ar an dtaobh eile. Le linn a óige bhí an teanga, an ceol, an fhilíocht agus an drámaíocht faoi lánréim sa dúthaigh. Bhí sé timpeallaithe ag lucht cumtha filíochta, scéalta, lúibíní, agus agallamh stáidse. Bliain I ndiaidh bliana thugadh muintir na háite lear mór duaiseanna leo ón Oireachtas. Mar shamplaí dá bhfuil I gceist agam, luaim Fruí Channaí, Domhnall Bán, Dónal Ó Mulláin, Peáití Thaidhg Pheig, Diarmuid Ó Ríordáin, Seán Eoin agus Maidhcí Ó Súilleabháin, an Suibhneach Meann, muintir Dhuinnín, Eibhlín Jeaic Ní Loingsigh, Mairín ní Cheocháin atá fós inár measc agus a hathair siúd Dónal Ó Ceocháin ina aoire orthu uile. Bhí ana thionchar ag an oidhreacht shaibhir, ilghnéitheach so ar an mbuachaillín Dónal Ó Liatháin.

 

Fuair sé a scolaíocht bhunscoile I Scoil Chúil Aodha, faoi stiúir a mháthar Cáit ní Shuibhne agus a dearthár súd agus uncail Dhónail, an Suibhneach Meann. Chuirfeadh sé íontas ormsa riamh go raibh an oiread san filíochta de ghlanmheabhair ina cheann ag Dónall. Bhí bua ar leith aige nach bhfuil ach ag an mbeagán. Ba chuma cén chéad líne de dhán, I nGaeluinn nó I mBéarla a chaithfeá chuige, ní hamháin go dtabharfadh sé an chéad véarsa go hiomlán uaidh, ach chríochnódh sé an dán duit dá mbeadh sé d’uain agat éisteacht leis. Is minic a dúirt sé liom gurbh iad a mhúinteoirí I Scoil Chúil Aodha a chothaigh an tréith san ann, mar a mbíodh orthu sleachta filíochta a chur de ghlan mheabhair go laethúil. Táim cinnte go bhfuil iarscoláirí eile de chuid na scoile inár dtimpeall anso inniu agus gur cothaíodh an bhua chéanna san iontu le linn a ré scolaíochta. Leag seo an bhonnchloch do chumadh na filíochta I gceann Dhónail.

 

Ar chríochnú a thréimhse dó I Scoil Chúil Aodha, bhuaigh sé scoláireacht agus ar aghaidh leis síos an bóthar go Coláiste Íosagáin, a bhí faoi lán seoil mar Chóláiste Ullmhúcháin ag an am. Uaidh sin d’aistrigh sé go Coláiste Phádraig, Droim Conrach, mar ar cuireadh oiliúint air mar mhúinteoir. Dúirt sé liom uair go raibh sé ró óg don Mháithreánach nuair d’imigh sé isteach I gColáiste Phádraig agus gur chreid sé go raibh sé ar an duine ab óige ina bhliain. Fuair sé a chéad phost mar mhúinteoir I ndeisceart Thiobraid Árann agus ceapadh ní ba dhéanaí é mar Phríomhoide ar scoil Thobar Phartaláin in aice le Mainistir Fhearmaí.  Le linn na mblianta ansan aige ann, chuir sé barr feabhais ar a chuid oideachais trína chéim agus a cháiliocht mar mhúinteoir meánscoile a ghnóthú. D’aistrigh sé ansan thar n-ais go dtí a alma mater, Coláiste Íosagáin, mar ar mhúin sé ar feadh na mblianta. Dhein sé an t-aistriú deireannach sé ina ghairmrian mar mhúinteoir, nuair a bogadh foireann Choláiste Íosagáin soir go Coláiste Ghobnatan an lae inniu agus is ann mhúin sé go socair, sásta gur éirigh sé as an bpost tá beagnach deich mbliana ó shin ann.       

 

Duine ildánach, ilthréitheach, ilchumasach a bhí ann sa bhrí is leithne den bhfocal san. Tá sé deacair dá bhrí sin d’aon duine amháin dínn aon chuntas lánchuimsitheach a thabhairt ar ar bhain sé amach le linn a shaoil. Múinteoir an-chumasach a bhí ann, rud a mbeifeá ag súil leis ar ndóigh agus an pór ónar shíolraigh sé. Thuig sé aigne an fhoghlaimeora agus bhí ar a chumas abhar a chur I láthair sa chaoi gur éirigh le gach scoláire tuiscint ar a leibhéal féin a bhaint as a theagasc. Bhí sé d’ádh orm féin múineadh lena ais I gColáiste Samhraidh Chúil Aodha, in éineacht lena dheartháir Peadar agus a chol ceathracha Betsy agus Máiní ní Shuibhne, faoi shaoisteacht mhánla a n-athar siúd agus uncail Dhónail, an Suibhneach Meann. An dá rud ba thaitneamhaí a bhain leis mar oide ná go bhféadfadh sé abhar trom a éatromú trína theagasc a shaibhriú le scéalta agus le greann agus, chomh maith leis sin, go raibh an-bhá aige le daoine nár tháinig an fhoghlaim chomh saoráideach san chucu.

 

Mar fhear pinn ba dheacair a shárú a fháil. Bhí sé de bhua nadúrtha ann línte próis nó filíochta a chur I dtoll a chéile gan dua dá laighead, mar a cheapfadh duine.  Níor ghá duit ach teideal nó smaoineamh nó téama a lua leis agus ba ghearr go mbeadh ceathrú nó píosa de sceitse tugtha ar an saol aige agus narbh fhada go mbeadh dán nó lúibín nó ceapóg dréachtaithe ar phár romhat. Ní bhíodh sé sásta leis an gcéad dréacht d’aon phíosa, ar ndóigh, ach leanadh sé leis ag leasú, ag ceartú, agus ag snasadh na scríbhinne go mbeadh an saothar lánfhoirfe, críochnaithe ar chaighdeán a shásódh é féin. Bhí sé ana dhílis don Dáimhscoil agus ní dóigh liom gur scaoil sé bliain thairis riamh, go háirithe le linn an leathchéad bliain atá caite ag a dheartháir Peadar mar Chléireach ar an scoil, nár scríobh sé agus nár léigh sé nó nár chan sé píosa dá dhéantús féin os comhair na Dáimhe.

 

Thug sé bua an cheoil leis chomh maith, agus níor leasc leis amhrán a chasadh in aon chomhluadar a thabharfadh éisteacht dó agus níorbh annamh gur shaothar a chum sé féin a chuireadh sé I láthair. Bhí cáirdíní difriúla á seinnt aige ag amanna difriúla ina shaol agus is cuimhin liom féin go maith a bheith thíos I Ráth Chormaic ag iarraidh polkaí a bhí ar eolas aige a fhoghlaim uaidh ar Paolo Soprani beag liath. Bhí sé ina bhall dílis de Chór Chúil Aodha le blianta fada, ar dtúis faoi stiúir Sheáin Uí Riada agus, ar bhás dó siúd, faoi stiúir a mhic, Peadar. Thaistil Dónall an tír i gchomhluadar an Chóir agus níl amhras ach gur bhain sé an-sásamh I gcónaí as bheith páirteach in imeachtaí an ghrúpa fear san agus, mar chúiteamh, gur shaibhrigh sé siúd an Cór trína bhuanna fileata féin a roinnt leo.

 

Níor chuí dhúinn scaoileadh leis gan tagairt a dhéanamh dá chumas mar pheileadóir. Chonac féin ar dtúis é, is dóigh liom, ag imirt le Scoil Chúil Aodha I gcluiche beag éigin aitiúil, agus ina dhiaidh san le Coláiste Íosagáin, mar a raibh cuid de na peileadóirí coláiste ba chumasaí sa tír mar chomhleacaithe foirne aige. Bhí sé ar fhoireann Choláiste Phádraig agus nuair a fuair sé a chéad phost mar mhuinteoir I gContae Thiobraid Árann, nár bhuaigh sé bonn sinsearach contae leis an bhFiodh Ard agus é ar an nduine ab óige ar an bpáirc. Nuair a d’aistrigh sé go Tobar Phartaláin, agus go bhféadfadh sé teacht abhaile don deireadh seachtaine, ba mhinic nach mbíodh aon fhoireann anso I mBaile Mhúirne.  Thapaigh club Fhear Muí an deis, roghnaiodh ar an bhfoireann shinsearach é agus chaith sé blianta ag imirt le foireann an bhaile sin. Is minic a chonac é ag imirt in aghaidh cuid de na peileadóirí ba mhó le rá ar fhoireann an chontae agus ba bheag soinseáil a gheibhidís as riamh. Ní raibh sé ard ach bhí an-chlisteacht ag baint leis maidir leis féin a lonnú go díreach, cruinn chun seilbh as ghabháil ar an liathróid agus, gan amhras, b’annamh a chuirfeadh sé liathróid ar strae ach é ina aigne I gcónaí aige í a scaoileadh uaidh go comhleacaí a bheadh chun tosaigh ar féin nó ag bagairt scórála.

 

D’imir sé linn-ne anso I mBaile Mhúirne, agus go deimhin le Múscraí, sna blianta a mbíodh foireann againn agus, ós rud é gur imreoir sinsearch a bhí ann agus gan ionainne ach sóisir bhochta, neartaigh sé ár bhfoireann go mór agus chuir sé go mór lenár bhféinmhuinín agus go deimhin lenár gcumas ar chluichí a bhuachtaint.

 

Ritheann dhá chluiche isteach im aigne gur cuimhin liom Dónal a bheith ag imirt linn iontu. Ag an am san, bhí sé de nós go rithfí comórtas peile, seachtar an taobh de ghnáth, mar chuid den ‘carnival’ in a lán paróistí tuaithe. Bhí Dónall chomh tapaidh, aclaí sin gur oir na cluichí seo go mór dó agus gur mó an cluiche ná beadh buaite again murach Dónall a bheith linn. Bhíodh foirne cíochrach chun na comótaisí seo a bhuachtaint, mar gheibheadh gach imreoir ar fhoireann na mbuaiteoirí uaireadóir óir nó abhar culaithe mar dhuais.  B’fhéidir go mba chóra ‘uaireadóir ar dhath an óir’ a thabhairt orthu mar nach fada a mhaireadh an snas! Thoir I gCluain Droichead tráthnóna gréine Domhnaigh, bhí Uíbh Laoire dhá phointe chun tosaigh orainn-ne agus an cluiche sna neomataí deireanacha. Cuireadh beirt den pháirc go luath, de bharr babhta iomrascála a tharla díreach faoi shúile an réiteora. Agus gan ach neomar fágtha, ní raibh imreoir ar bith I leath amháin den pháirc ach mise agus cúl báire Uíbh Laoghaire, a bhí leathchéad slat isteach uaim. D’aimsigh Dónal an chaid istigh in aice lenár gcúl féin, chonaic sé mise síos feadh na páirce uaidh, dhírigh sé pas chugam agus thit an liathróid cruinn isteach im bhaclainn. Isteach liom de ruathar aonair I dtreo an chúil agus na truslóga troma so ag croitheadh na talún laistiar díom. Tadhg Ó Gealbháin a bhí ann agus cé go raibh na cosa fada go maith aige, theip air aon bharra thuisle a bhaint asam na baint liom fiú. Raideas an liathróid isteach sa chúl agus bhí an cluiche buaite againn – dar linn. Ar mhí-ábharaí an tsaoil nár shéid an réiteoir an fheadóg agus an cúl aimsithe, agus bhronn saorchic ormsa don chalaois nár éirigh le Tadhg a imirt orm. Bhí ina raic agus ina ruaille buaille, buaileadh builí agus eascainíodh go nimhneach, ach ní bhfuireamair pioc sásaimh as agus b’éigean dúinn filleadh abhaile gan uaireadóirí gan éadach.

 

Tráthnóna déanach eile I dtreo dheireadh mhí Lúnasa, bhíomair ag imirt in aghaidh Mhaigh Chromtha thall I mBéal Átha an Ghaorthaidh. Ceapaim gur foirne iomlána a bhí I gceist anso agus ba chuma linn faoi na duaiseanna ach buachtaint ar lucht an bhaile mhóir. Imríodh cluiche eile ní ba luaithe an tráthnóna céanna agus mar sin bhí sé ina chlap sholas agus sin ag druidim le deireadh na himeartha. Ar éigin go bhféadfá na cúil a fheiscint uait isteach ó lár na páirce, gan bacaint le liathróid. Bhíomar-na dhá chúilín chun tosaigh agus cúpla neomat fágtha, nuair a shábháil ár gcúl báire cáiliúil  Diarmaid John C. Ó Críodáin an liathróid díreach ar an líne. Ainneoin na doircheachta, nó dá bharr, b’fhéidir, nár bhronn an maor cúil an cúl ar Mhaigh Chromtha. Cé ná raibh radharc ar bith aige féin air, thacaigh an réiteoir leis. Is ansan a thosnaigh an clampar. Sileadh fuil agus stracadh léinteacha. Bhí beirthe ar Dhónal idir cloch is carraig, mar bhí aithne mhaith aige ar an reiteoir (ná luafaidh mé a ainm anso) óna laethanta I gColáiste Íosagáin agus I gColáiste Phádraig leis. Neomat amháin bhíodh sé ag iarraidh an réiteoir a chosaint ó fhobhanna na mBaile Mhúirneach, neomat eile é ag áiteamh go fíochmhar air an cúl a chur ar ceal. Bagraíodh díoltas agus achomharc go Bord an Chontae ach nuair a shocraigh an deatach agus an smúid, d’fhuaraigh an fhuil agus glacadh leis an eachtra mar bhua mhorálta. 

 

De cheal ama, ní thig liom dul isteach go mion sna hachair ghníomhaíochta eile go mbíodh Dónall páirteach iontu. Bhí dlúthbaint aige ar ndóigh, le hAisteoirí Ghobnatan. Beachaire ealaíonta ab ea é agus, ainneoin an ghalair a bhuail na coirceoga sna blianta deireanacha, thagadh an mhil chuige ina thaoscaibh gach samhradh. Fear sleáin cumasach a bhí ann agus bhaineadh sé agus shábháladh sé an mhóin go slachtmhar le linn laethanta saoire an tsamhraidh. Fear mór bollála a bhí ann agus é an-ghníomhach tráth I mBólchumainn na hÉireann agus na Gaeltachta. Galf an cluiche ba mhó a chleachtaíodh sé sna blianta deireannacha so, ach ba léir go raibh an t-iomaitheoir fós beo ann agus ba dheacair é a dheighilt ón euro nó ón dá euro a leagfadh sé leat mar gheall ar an gcéad tí sa Neidín.

 

Aon chomhluadar ina mbíodh sé, bhíodh spórt agus greann ann. Ba chuma cé chomh sollúnta an ócáid, chífeadh súile an fhile aige abhar magaidh agus fónóide sa choiméide daonna ann. Phriocfadh sá balún an uaibhris agus na postúlacta i nduine, ar shlí a bhí daonnachtúil, comhbhách, ach nár fhág aon amhras ort maidir lena dhearcadh I Leith na heirí in airde agus an uabhair agus an díomais. Cé go bhfuilimid go léir go brónach ina dhiaidh ní bheadh Dónall pioc sásta linn dá leanfaimis orainn le duairceas agus le léan. Smaoinímis ar a éachta, a ghaiscí, a ghnothachtála féin. Conas mar a chabhraigh, mar a threoraigh, mar a thacaigh, mar a chothaigh sé daoine, pé acu laistigh dá theaghlach féin, nó ina phost mar mhúinteoir nó ina bhall den phobal inar mhair sé. Táim cinnte go bhfuil a lán daoine anso inniu le taobh a uagha gur dhein sé gar dóibh agus atá faoi mhórchomaoin aige. Coimeádaimis na cumhní sin beo inár n-aigne agus roinnimís ar a chéile iad nuair is caothúil an uain. 

 

Ní miste sula scarfaimid go ndéarfainn rud éigin ar leith faoina leannán saoil agus a chara cléibh, Máiréad. Is cuimhin liom an chéad uair a casadh ar a chéile sinn. Sna blianta san, bhíodh Dónall agus mé féin agus a dheartháir Conchúr, a chara Pádraig Ó Muimhneacháin agus fir óga eile dár leithéid, ag gabháil timpeall mar is dual d’fhir óga a bheith, lán de ghiodam agus de ghigileas, gan aon phioc d’ualach an tsaoil ag déanamh tinnis dúinn ach rincí agus cailíní. Is beag duine ag a mbíodh gluaisteán ag an am ach bhí socrú an-chluthar ar fad ag Dónal, sa mhéid go raibh sé ar lóistín lena chúntóir scoile, bean fhial, fhoighneach de mhuintir Aonghusa. Bhí inion ní Aonghusa chomh ceanúil sin ar Dhónal, a Príomhoide, go dtugadh sí a gluaisteán ar iasacht dó ar uairibh go dteastódh uaidh dul ag rince tamall ó bhaile. Leagadh sí síos dhá choinníoll I Leith na hiasachta so: (1) ná raibh cead ag Dónall a bheith ag ól agus é I mbun an chairr; agus (2) ná raibh cead aige aon chailíní a thógaint isteach sa ghluaisteán, roimh nó I ndiaidh an rince. Caithfidh mé a admháil go fírinneach gur dhein Dónall gach dícheall an chéad choinníoll a chomhlíonadh ach go bhfuilim faoi gheasa aige gan aon rún a scaoileadh maidir leis an dara coinníoll. Ba mhinic, áfach, a d’aimseodh iníon ní Aonghusa fianaise sa chairt a leiríodh nach ina aonar a chaith a lóistéir an oíche roimh ré.

 

Ceann de na hoícheanta, tháinig Dónall chugainn sa charr le sinn a thógaint ag rince agus d’fhógraigh gur theastaigh uaidh go rachaimis leis go Cúirt an tSáirséalaigh. Ní raibh a fhios againn-ne go raibh aon halla rince I gCúirt an tSáirséalaigh ach mhínigh sé dhúinn go mbíodh oícheanta spraoi ag na banaltraí san ospidéal ann agus go bhfáilteofaí romhainn go léir toisc go raibh ana ghannchúis fear orthu. Síos linn go hamhrasach ach níorbh fhada ann in aon chor ann sinn gur thuigeamair cad a bhí ar bun. Chuir sé Máiréad agus a cairde in aithne dúinn agus ba ghearr gur léir dúinn go raibh Dónall go doimhin I ngrá leis an spéirbhean seo ó Chill Chainnigh agus go raibh a phort seinte mar bhaitsiléir. Níorbh fhada ina dhiaidh sin, go deimhin, go raibh ár bpoirt go léir seinte ar an ndul céanna, gur casadh ár mná ar a chéile agus go bhfuilimid inar ngarchairde saoil ó shin. Chuaigh an grá san idir Dónall agus Máiréad I ndoimhneas agus I dtéagar le himeacht na mbliadhan agus níor threise ríamh é ná sna míonna deireanacha so gafa tharainn agus é san ospidéal.

 

Guímíd ar son na muintire atá fágtha, a bhean dhílis Máiréad, a pháistí Conchubhar, Niamh, Bríd agus Dónall Óg agus a gcéilithe súd, Caroline, Máirtín, Scott, agus Bríde, agus a gharpháistí uile. Go maolaí Dia ar a n-uaigneas agus nára fada uathu an lá go mbeidh ar a gcumas féachaint siar le cneasú an ama, faoi shuaimhneas  aigne agus géilliúil do thoil Dé, le mórtas agus le buíochas, ar an duine a bhí ina fhear céile, ina athair, ina athair céile, ina dheartháir, agus ina seanathair acu. Agus go dtuige siad I gceart, ina machnamh ag féachaint siar dóibh, cíocu I gciúineas na hoíche nó faoi bhroid an lae san, cad é mar phribhléid acu é Dónall a bheith ina fhear gaoil acu agus go maireann agus go mairfidh a spiorad iontu fad a mhaireann siad beo.

 

Tá sé sínte anso again inniu in úir Chill Ghobnatan agus é timpeallaithe ag taisí a lucht gaoil, a chairde agus a chomharsana féin. Go luí cré na cille go héatrom ar a cheannacha. Slán leat, a chara, agus solas na bhFlaitheas ort go deo.

 

Liam Ó hÉigearta 12/11/’08 

Imeacht

Is é seo an phíosa filíochta ó pheann m’athair a rinne mo dheirfiúr, Bríd, aithris air ag béal na h-uagha.  Más ceadmhach dom é a rá, is píosa filíochta as an ghnath atá ann.  Tá súil agam go mbeidh sé mar sholás agus mar chlochmhíle filíochta agaibh…..

 

Imeacht     

An Dálach – Dónal Ó Liatháin

 

Cíorann an bás an gleann gach bliain

Is tógann creach

Ó Chúm na nÉag na tuillte comhrann

Fán Sulán soir

Díríonn méar is buaileann buille

Is tógann leis óg is sean.

 

Ceol is spórt is clisteacht céirde

Gaois is croi maith, cion is féile

Subháilcí na sean go mear sa chré leis.

 

Tá coiscéim na gúise mar thóirneach ar mhaol chnuic

San Ínse Mhór is alpach a theacht

Is Ré na bPobal ag eascar glas

Fíon ’a ól de dhroim bó seasc

Is caoire bána an sliabh amach.

Áitreamh éan – cearca fraoigh is naoscaigh

Na daoine imithe nó ag imeacht ’na dtréan-shruth.

 

I gcliabhán na haigne

A’taithneamh fe ghrian na hóige

Tá imeachtaí, eachtraí

A bhí, is ná beidh arís níos mó.

 

Lá bainte na mona ar mhullach an Scrithin

Grian Aibreán ag árdú,

Meitheal fear ’na leinte geala

Bainc á nglanadh

Sleain, picí agus sceanna féir i bhfearas

Allas ar dhoinne ‘s ar dheirge a ngruadh

Comh-obair, comh-oilte, comhdhaoine.

 

Nó sábháilt an fhéir san Doirín Áluinn

Grian an Mheithimh is na scamaill ar luas

Is a scáileanna ’á dtarrac de dhroim na gcnoc anuas;

Geamhair ’na ghlas-muir de thonnta righne,

Is gréasán airgid ar ghormloch.

 

Trathnóntaí feanaideach’ ag piocadh prataí

Ramhainní ag preabharnaigh sna h-iomairí thíos’

Staisiún le hól, amhráin go maidean

Comhghreann, comhchomhrá, comhdhéanamh reanna.

 

Sin í an chreach a thógann an bás leis

An cnagaire sanntach ó dhoras is doras

Ní h-eisceacht éinne, níl tig nár réabadh

Sa reilg tá stór i dtaisce ’gainn go léir.

 

©Gach coipcheart ar chosaint Clann Uí Liatháin 2008


Dónal Ó Liatháin 1934-2008

Dónal Ó Liatháin, 1934-2008.  File, saoi, múinteoir Dónal Ó Liatháin, 1934-2008. File, saoi, múinteoir

Go suaimhneach in Oisbidéal Bheanntraí, cailleadh Dónal, file, saoi agus múinteoir, tar éis breoiteachta.  Méala mór a bhás dá cheile gheanúil, Margaret, dá chlann, Concubhar, Niamh, Bríd agus Dónal Óg, dá gcliamhaineacha, Caroline, Scott, Máirtín agus Bríd, dá ghar chlann Art agus Danú, Cian, Clíodhna agus Éabha, Katie agus Lúc,  dá ghaolta agus dá cháirde.   Suaimhneas síoraí dá anam agus d’anamacha a dhearthaireacha, Pádraig, Colm agus Concubhar, dá dheirfiúr, Máire, agus dá mhuintir a d’imigh roimhe.  Deinfear é a thorramh sa bhaile i gCúil Aodha agus aistreofar a chorp go dtí Seipéal Chúil Aodha ar an Mháirt.  Aistreofar a chorp óna theach chónaithe inniu [Dé Máirt] ag 7in.   Ceiliúrfar Aifreann na Marbh ar shon a anam amarach ag 2in i Seipéal Chúil Aodha agus cuirfear é ina dhiaidh sin i Reilg Ghobnatan i mBaile Mhuirne.

Im long mé measaim, fé last fé sheol

Is gan caladhfort romham

Im leabhar mé scríofa i dteanga ón spéir

Is níl aon naoi a thuigfeadh é

Im lampa lásta istigh i gcupúrd

Is gach dóras dúnta fé ghlas go dluth

An bhfanfadsa lásta mar long i mbuidéal

Go n-éalóidh mar chogar an chuid eile dem shaol?

Dónal  Ó Liatháin

Is maith an scannán ‘Hunger’

 

Michael Fassbender i bpáirt Bobby Sands i 'Hunger'

Michael Fassbender i bpáirt Bobby Sands i Hunger

Is cuimhin liom bhúr n-áird a dhíriú tamall de mhíonna ó shin ar an scannán úr ‘ealaíon’ seo, Hunger, a bhí san iomaíocht ag Féile Scannáin Cannes. 

Mar ar thárla sé bhain an saothar ón ealaíontóír aitheanta Steve McQueen an Camera d’Or, an duais tánaisteach ag an bhfeile iomráiteach seo.  Is é seo an dara uair i ndórnán blian ar bhain scannán faoi ‘thrioblóidí’ na hÉireann – nó níos cirte a rá ‘trioblóidí na Breataine in Éirinn’ – gradam ag an bhféile seo.  

Ach cuir sin ar leataobh – dar le hEoghan O Néill – is é seo an scannán is fearr a chonaic sé le tamall.  Is leor sin dom.   Tá sé feicthe agam – agus tá sé ar fheabhas. 

I 2006 bhain an scannán, The Wind That Shakes The Barley, príomh ghradam na féile ag Cannes, an Palme d’Or.  Bhain an scannán sin ina raibh Cilian Murphy le ré Chogadh na Saoirse agus Chogadh na gCarad agus deineadh é a scannánú timpeall ar Mhúscraí agus iarthar Chorcaí, áit ina raibh an choimhlint géar go maith.   Go deimhin deineadh cuid den scannán a léiriú timpeall ar Chúil Aodha agus bhí an radharc oscailte i bpáirc peile inar chaith mé cuid mhaith dem óige. 

Baineann scéal ‘Hunger’ le treimhse thar a bheith corraitheach sa tír, treimhse na stailceanna ocrais i 1980-81, treimhse a luaitear go minic leis le cibé dul chun cinn atá déanta sa phroiseas siochána ó thuaidh le blianta beaga anuas.  Murach an íbirt a rinne leitheidí Bobby Sands agus a cháirde agus an briseadh tríd a rinne Bobby ach go h-áirithe nuair a toghadh é ina Fheisire Phairliminte agus é ar stailc ocrais ar son aitheantas mar chime pholatúil, ar eigean go mbeadh bóthar na polataíochta glactha ag poblachtaithe agus go mbeadh an sochaí san áit ina bhfuilimíd inniu, áit nach bhfuil gan fuath agus seicteachas ach, ar a laghad, níl doirteadh fola ann ar an scála is a raibh. 

Is é an aisteoir ón nGearmáin ó dhúchas – ach gur i gCill Airne a chaith sé a óige – Michael Fassbender atá sa phríomh pháirt sa scannán agus ní mór a rá go gcuireann sé chuige lena chorp agus lena anam.  Tá roinnt scannáin déanta faoin dtréimhse sin – ba léiriú íontach é H3 fosta – ach tá sé deacair an léiriú seo a sharú as ucht chomh gar don chnamh is a théann sé le taispeáint cad a rinne an stailc ocrais do Bobby agus a chomh stailceoirí eile.    I scannáín eile, ar nós Some Mother’s Son, bhí an béim ar an bpolataíocht.  Anseo is ar an gcorp agus ar an anam atá an béim. 

Tá sé deacair gan comhbhá a bheith agat leis na stailceoirí agus iad greamaithe i gcilliní ina bhfuil na fallaí salach le cac agus le múin.  Mothaíonn tú go bhfuil tú istigh ann leo agus má shíneann tú do láimh in éadan an fhalla, go saileoidh tú do lamh.  Cé nach bhfaigheann tú boladh an chaca, is leor an meid a fheiceann tú de na cilliní ifreannúil seo le tuiscint cad a d’fhulaing na fir seo.