Eolas ábharach

Seo griangraf díom agus mé ag spaisteoireacht sna sleibhte i Múscraí le déanaí...

Seo griangraf díom agus mé ag spaisteoireacht sna sleibhte i Múscraí le déanaí...

Cé mise?

Is mise Concubhar Ó Liatháin, blagarthóir an bhlaig seo. Bhí mé go dtí Feabhra 2008 im eagarthóir ar an nuachtán laethúil Ghaeilge, Lá Nua. Táim anois im chónaí i gCúil Aodha, an sraid bhaile i nGaeltacht Mhusgraí inar tógadh mé. Táim pósta ar Caroline agus tá beirt phaiste againn, Art (6) agus Danú(3).

Rinne mé cúpla iarracht tús a chur le blag laethúil roimhe seo ach de bharr mo chúramaí mar eagarthóir, ní raibh an am agam tabhairt faoi mar ba mhaith liom. Tá an suíomh seo á thogáíl agam de reir a cheile agus beidh mé buioch as bhúr foighid. Bheinn buioch freisin as aischothú uaibh.

Ní miste liom a lua ón tús gur blag é seo nach mbeidh ag fáil nó ag lorg aon chabhair deontais ó aon fhoinse Stáit.  Ciallaíonn sin go mbeidh sé neamhspleach agus má bhionn sé claonta, is claontaí an eagarthóra féin a bheidh á nochtadh.Creidim go laidir go bhfuil gá le h-earnáil eigean sna meáin Ghaeilge nach bhfuil ag brath ar dheontais nó iocaíochtaí stait.

Anois tá an t-idirlíon againn agus is féidir foilsiú beag beann ar lámha marbha an mhaorláithis.

Foláireamh Cruinnis Agus Stíle

Sara léann tú an blag seo, bí ar an eolas go bhfuil sé ráite faoi bhlagarthóir an suímh, an t-é atá thuasluaite, go bhfuil dearcadh ‘laissez faire’ aige i leith cruinneas is stíl na Gaeilge agus freisin go bhfuil sé ‘abhairín scaoilte’.

MÁS FOGHLAIMEOIR GHAEILGE THÚ, D’FHÉADFADH SÉ DOCHAR BUAN A DHÉANAMH DOD’ CHRUINNEAS TEANGAN BHEITH AG LÉAMH iGaeilge.

Polasaí Eagarthóireachta

‘‘Gaels! It delights my Gaelic heart tobe here today speaking Gaelic with you at this Gaelic feis in the centre of the Gaeltacht. May I state that I am a Gael. I’m Gaelic from the crown of my head to the soles of my feet … ‘‘There is no use in having Gaelic, if we converse in it on non-Gaelic topics. He who speaks Gaelic but fails to discuss the language question is not truly Gaelic in his heart; such conduct is of no benefit to Gaelicism because he only jeers at Gaelic and reviles the Gaels. There is nothing in this life so nice and so Gaelic as truly true Gaelic Gaels who speak in true Gaelic Gaelic about the truly Gaelic language.”

91 de thuairimí ar “Eolas ábharach

 1. jake

  Dia dhuit a Chonchubhair agus go mbeidh an t-adh leat agus le do bhlog. Ni bhim i dteagmhail le himtheachtai sa Ghaeilge de ghnath ach is trua cad ata ag tarlu sa tuaisceart maidir leis an nGaedhilg. B’fheidir nach bhfuil Sinn Fein i ndan a lan a dheanamh mar ceapaim gur cuid den fhadhb iad in ionad reitiu na faidhbe. Gach ata molta aca ta an Dup in a choinnibh is cuma ceart no micheart e. Bhios i gCul Aoidh uair no dho i rith mo shaoil agus bhaineas taithnaemh as an timpeallacht. Maidir le Gaeilge ar an idirlion is trua nach mbaineann na h-udarais poibli Gaeilge an oiread san usaid as. Ag usaid Skype no Yaahoo no Msn Messenger saor in aisce. Caitheann siad – na hudarais – na milte agus is lu a dtairge.
  Slan anois.
  jake.

  Freagra
 2. Clare

  A Chonchubhair, a chara,

  Gach seans go bhfuil tú ar an eolas cheana féin, ach bheinn thar a bheith buíoch dá bhféadfá an scéal a scaipeadh mar gheall ar chomórtas blagáil an Oireachtais – tá súil agam go bhfuil tú féin ag smaoineamh ar cur isteach air! Tá gach eolas le fáil ar http://www.antoireachtas.ie

  Duais: €1000 Maoinithe ag Oifig na Gaeilge, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
  Táille Iomaíochta: €15

  Ba cheart don scríbhneoireacht sa bhlag a bheith dúshlánach, spreagúil, corraitheach agus taitneamhach, agus insint agus stíl bhríomhar sholéite i nGaeilge nádúrtha a bheith i gceist. Maidir le hábhar, bheadh aon cheann de na seánraí seo a leanas inghlactha: prós; filíocht; dialann; gné-alt; tuairisceoireacht nuachta; tráchtaireacht spóirt, pholaitiúil nó eacnamaíochta; léirmheastóireacht cheoil, drámaíochta, scannánaíochta; alt taighde nó eile (níl aon srian maidir le hábhar).
  Déantar postáil ar an mblag ó 1 Márta 2008 go 30 Meitheamh 2008 a mheas.
  Déanfar an blag a mheas maidir leis na critéir seo a leanas: caighdeán na scríbhneoireachta tríd síos; chomh húdarásach is atá an scríbhneoir agus é ag scríobh faoi pé ábhar atá roghnaithe aige; an méid a chuireann an blag leis an bpobal Gaeilge ar líne trí ábhar suimiúil a chur faoi bhráid a lucht léitheoireachta (idir thagairtí d’fhoinsí eile agus a chuid scríbhneoireachta féin); an tuiscint agus tiomantas a léiríonn an t-údar i leith úsáid na meán ar líne ar bhonn sóisialta agus na buntáistí atá anseo don Ghaeilge; an méid idirphlé a chruthaíonn an blag agus an dóigh a spreagtar an t-idirphlé seo (mar shampla, spás do nótaí tráchta agus naisc le blaganna eile a bheith
  curtha ar fáil).

  Freagra
 3. jake

  Beidh mo vota agat a Chonchubhair maidir le blog dushlanach spreaguil le stil bhriomhar. Agus gan dabht i nGaeilge so leite.

  Freagra
 4. Dairena Ni Chinneide

  Haigh conchubhair..is fada o bhiomar ag caint…cloisim go bhfuil rud eigin scriofa agat fe Mhathair an Fhiaigh ach nil ag eiri liom teacht ar an teacs. Bheinn fior bhuioch da gcuirfa an piosa critice chugham ar riomhphost ma ta seans agat…go neiri go geal le do bhlag …fair ple dhuit Adh Mor Dairena

  Freagra
 5. Austin Keegan

  Hi a Chonchubhair.
  Tá orm alt a scriobh faoi RnaG mar chuid do Dioplóma Fheidhmeach sa Ghaeilge.
  An feidir leat do chuid smaointí a roinnt liom mar gheall ar an ‘Ráidió’ agus a thionchar ar saol na nGaeltachtaí, saol na tíre, agus ar an Ghaeilge í féin,

  is mise le meas,
  Austin Keegan

  Freagra
 6. micheal oceallaig

  an bhuil eolas ar bith agat ar aon ait ar an idirlion in a bhfeadfa Gaedhilg labhartha a usaid?. ni labhraim gaedhilg ach go hannamh agus a cumas ag imtheacht uaim. ag usaid skype no yahoo/msm messenger.
  Bliain nuadh fe shean is fe mhaise dhibh i gCuil Aodha.
  mike.

  Freagra
 7. iarla

  hi Concubhar iarla ansa, taim a lorg eolas ar ceann de amhrain de chuid t-Athar, Trathann an Taoide. taim a lorg na focail. Mo omhbhron leat as ucht bas Dhomhnaill fear go mrabhas fein fior cheanuil ar ag a thug dom an tuafas tacaiocht om oige go dti le fior dheanai. bhi se mar phribhleid agam obair leis ar ceann de mo chuid ceirnini.
  Ar dheis de go raibh a anam.

  iarla

  Freagra
 8. igaeilge Údar an Ailt

  Seo iad na focail:
  Lag Trá
  le Dónal Ó Liatháin

  Tráthann an taoide tréan
  Imíonn na sar fhir uainn
  Ar a gcúrsa uaigneach rundiamhaireach
  Casann an taoide chugainn
  Lascadh na dtonn cois trá
  Le faor faighille fuaire
  Scairt na bhfaoileán

  Grian is spéir
  Amharc sléibh
  Múchann ceo
  Na gcáisí thar creaga le fánaidh aniar
  Binneas cheoil
  Canadh don long?
  Cad é an last ar bórd?
  I gcein siar
  Seolann uainn thar ior chuarach na bochna
  Torann na dtonn
  A freagairt spéirling an cheoil
  Tagann lá don daonaí
  Tagann glach inár dtreo
  Gairm ón dtaobh clé (x3).

  Sin agat é. Bionn sé go deas éisteacht le do cheirnín, 7 gCoiscéim na Trocaire, agus a ghlór a chloisint arís – bionn sé go deas éisteacht le do chuid cheirníní ar aon nós! Fuair sé bás ró óg gan amhras mar bhí go leor eile le scríobh aige go fóill ach mar sin féin bhí saol maith aige agus bhíomar timpeall air nuair a cailleadh é agus b’fheidir gur solás éigean a bhí ansan do.

  Tá súil agam go bhfuil Eimear is na páistí go maith. Beir mo bheannachtaí chuthu. Táimíd go léir go brea anseo i gCúil Aodha. Bhí Eoghan timpeall le déanaí ach ar éigean go raibh seans agam labhairt leis de bharr go raibh sochraid bhean cheile Sheáin Óig Ó Duinnín ar siúl.

  An uair dheireannach a rabhas ag caint leat féin, bhís ar do bhealach go dtí an Nua Shéalainn chun rud eigean a dhéanamh leis an Maori. Is léir gur tháinís slán. Beimid ag caint arís….

  Freagra
 9. uinseann mac thómais

  Ag foghlaim na ceirde atáim, ach tá mé faoi gheasa ag an áit sin a dtagann teicneolaíocht na faisnéise agus an pleanáil teanga le chéile. Is ceannródaí é Conchubhar, bail ó Dhia air! Níl fhios agam ar léigh mórán agaibh an leabhar “Wikinomics – how mass collaboration changes everything” le Don Topscott. Creidim go bhfuil mianach agus ábhar sa leabhar sin d’éinne atá ag iarraidh teacht i dtír ar an idirlín chun aidhmeanna de uile chineál a bhaint amach. Tús maith leath na hoibre a deiretear, agus sin atá déanta ag Conchubhar le iGaeilge. Anois caithfidh mé oibriú amach cen chaoi an mbeidh mé féin rannpháirteach i gcúrsaí blagála ar bhonn rialta.

  Maidir le ceist cruinneas gramadaí agus litriú. Cé gur maith ann a léithéid, tá an smaoineamh níos tabhachtaí fós. Scaoil amach do chuid smaointe agus ceap iad ar an gcaighdeán gramadaí is airde gur féidir leat a bhaint amach. Ach ná bí criogtha nó id bhalbhán mar gheall ar ghramadach, tiocfaidh Gaeilge mhaith as droch-Ghaeilge, ní thiocfaidh aon Ghaeilge as Béarla! Dia libh. Uinseann.

  Freagra
 10. igaeilge Údar an Ailt

  Go raibh maith agat as an méid sin. Mar a deir tú tá an smaoineamh tabhachtach. Is íontach an áis an t-idirlíon ach níl sé gan poll portaigh nó dhó….

  Freagra
 11. Sinéad

  Conchubhair,a chara,
  Mé ag baint taitnimh as do shuíomh, agus as an meon aigne atá le brath ann. Tuairimí atá cosúil lena gcloisim go minic ó dhaoine le Gaeilge, ach nach mbíonn i gcló aon áit. Baineann ailt Hijmans an-gheit asam i gcónaí, agus is díol suime nach féidir teacht ar a mbíonn le rá aige ar shuíomh idirlín an ‘phríomhnuachtáin’ Ghaeilge. Nuachtán é seo, dar liomsa, a bhfuil gaoth na polaitíochta agus an Fhorais ag séideadh go láidir air, agus gan mórán neampspléachais ar chor ar bith. Féach ‘Faobhar’ mar shampla, cuid de na hailt ina n-ailt phoiblíochta/thuairimíochta, ach a chuirtear i gcló mar ailt eolais. Mo náire é Foinse. Beir bua, a C! ‘Sinéad’

  Freagra
 12. Eamann

  A Chonchubhair, a chara,

  Treaslaim leat o chroi as do bhlag. Is maith ann da leitheid.

  Silim gur ceart do lucht na Gaeilge diriu go hiomlan ar an Ghreasan mar mhean cumarsaide. B’fhearr airgead an Stait a chaitheamh ar thionscadail idirline in ait a bheith ag iarraidh nuachtan paipeir a choinneail beo.

  Is trua nach feidir leat cloi leis an Chaighdean agus tu ag scriobh…

  Beir bua is beannacht on Bhruiseil,

  Eamann

  Freagra
 13. igaeilge Údar an Ailt

  Go raibh maith agat as do theachtaireacht tacaíochta – ach i gcead duit agus le meas, go mbeire an diabhal an Chaighdeán….

  Freagra
 14. Seosamh Ó Beirgin

  An bhfuil an t-alt le Donnacha Ó hEalaithe atá in eagrán an lae innu (16/09/09)den Irish Times tugtha faoi ndeara agat fós. Alt spéisiúil atá ann faoin tionchar a bhí ag Conradh na Gaeilge ar saol na tíre céad bhliain ó shin.

  B’fhéidir gur mhaith leat roinnt tuairimíochta a dhéanamh air?

  Freagra
 15. Mr. Davies Jones

  I am Mr. Gerhard The advertiser of Fen Way Loans company. We are offering financial assistance to those in need of loan with low interest rate of 4% only. For more information contact us at:daviesjones_losnfirm@hotmail.com

  Freagra
 16. langford

  Aire,
  Tá sé seo eolas do na daoine go léir a bhfuil suim acu mar chuideachta phríobháideach iasacht san Iodáil, cuirimid amach iasachtaí ag ráta úis íseal de 3% ar aon duine ar spéis.
  Cuirimid thíos na seirbhísí seo a leanas:
  Gnó iasachta
  Pearsanta Iasacht
  Auto Iasacht
  Aon iasacht eile
  Cuirimid ó 5,000.00 euro go 20 million euro, go tromchúiseach daoine minded.
  Déan teagmháil linn anois má tá suim agat.
  Teagmháil r-phost: langford_inccapitalhouse@live.com

  Go raibh maith agat
  TUas Langford

  Freagra
 17. Seán

  Haidhe, a Chonchubhair,

  Ceist agam ort.

  An mó duine a dheineann an scrúdú tiomána as Gaolainn
  agus an mbeadh orthu fanacht chomh fada céanna le duine a dhéanfadh an rud as Béarla, dar leat?

  Seán

  Freagra
 18. Síle Uí Raghailligh

  A Chonchubhair
  Maith an fear thú. “Well Done”
  Bhí mé ar deireadh seachtaine i gCoolea Deireadh Fómhar 09 le Karen agus mac léin eile ó Ollscoil Luimnigh. Bhualamar leat le h’aghaidh na ranganna srl agus bhí gach rud eagraithe agat dúinn.Bhí deireadh seachtaine iontach againn. Bhuel scríobh mé dán faoin deireadh seachtaine. Tá sé thíos.
  Síle

  An Deireadh Seachtaine

  Ar an séú lá déag de Mhí Dheireadh Fómhair
  Dé hAoine a bhí ann agus scuainní tráchta go leor.
  Bhí na socraithe pléite in Aonad na Gaeilge
  Bhíomar ag dul ar Deireadh Seachtaine, gach duine le chéile.

  Cuireadh na sonraí in iúl do gach duine,
  An costas, na treoracha, na háiteanna cruinnithe.
  Bhí gach duine sona i ndeireadh an lae
  Mar bhíomar ag dul ar Deireadh Seachtaine go mBaile Bhúirne.

  Ar a trí a chlog i gCaisleán Nua
  Chonaic mé gluaisteán ag taisteal chugham.
  Bhí na cailíní istigh ann ag caint agus ag gáire,
  Triúr arbh ainm dóibh Nóirín, Emer agus Keira.

  Ar aghaidh linn ansin i dtreo Mainistir na Féile
  Ansin go Cill Áirne gach focal as Gaeilge.
  Ar an drochuair ansin bhí na bóithre fillte
  Le scúainní tráchta i ngach áit agus slite.

  Ach leanamar ar aghaidh ag caint fós as Gaeilge
  Bhíomar díongbháilte agus foighneach mar bhíomar go léir le chéile
  Bhí caint agus craic againn ag taisteal na bóithre.
  Gan fadhb nó gan bhrú againn ar feadh na deireadh seachtaine.

  Tar éis tamall fada bhíomar in Óstan an Mhuillinn.
  Ag ithe agus ag ól agus ag caitheamh na bpingin.
  Bhí ceolchoirm san amharclann ar siúl ag bun na sráide
  Le Jackie O Dálaigh agus cúpla eile d’a cháirde.

  D’éiríomar Dé Satharn go luath ar maidin
  D’itheamar ár mbricfeasta agus bhí sé sár mhaith ar fad dúinn.
  Ansin shiúlamar le chéile suas an bóthar
  Le ranganna na Gaeilge agus chun bualadh le Concubhar.

  Ó go mhóra Dia orainn bhí na ceachtanna an-deachair
  Le sloinnte agus briathra, le ríomhphost agus litir.
  Agus ansin a thárla sé, is dócha go raibh an t-am oiriúnach
  “Tá sibh réidh anois” dúirt Karen “don Tuiseal Ginideach.”

  Dhá ainmfhocal le chéile, tar éis réamhfhocal áirithe
  Tar éis an Ainm Briathar agus réamhfhocail chomhshuite.
  Bhí tuirse orainn ansin mar bhíomar ag déanamh a lán oibre
  Freisin mar bhíomar déanach sa Teach Tábhairne.

  Bhí ceol agus craic againn, amhrán agus scéal
  Agus sin mar a thárla ach anois “éist do bhéal”.
  Bhí gach rud sa lóistín compordach agus iontach
  Bhí Bean an Tí cinéalta, bhí sí flaithiúl agus cabhrach.

  Is as Corcaigh ó dhúchas mé, i ndeireadh an lae
  Is i gCorcaigh a bhíomar i mBaile Bhúirne.
  Chuamar freisin go dtí áit chultúrtha
  Go Gougan Barra mar rinneadh na huaireanta solúbtha

  Bhí timpeallacht deas álainn againn istigh in ár dteach
  Chualthas focail chliste go minic ann mar na focail sin “Ná Bac”
  Deireadh Seachtaine na Gaeilge, ní dheachaigh mé ar cheann riamh.
  Ach tá an-athas orm anois a rá “Tá sé an-deas bualadh libh”.

  Le Síle Uí Raghailligh.

  Freagra
 19. Síle Uí Raghailligh

  Concubhar

  Tá an ceart agat. Níl clú ar bith ag Bruton. Níl ag éirí leis an Gaeilge mar níl modheolaíochtí gníomhacha don teagasc agus don fhoghlaim oiriúnach chun í a fhoighlaim. Ba chóir í a labhairt amháin sna bunscoileanna agus bheadh bonn láidir déanta ansin gan fhadhb do na leanaí. Cén fáth nach bhfuil an rialtas in ann é sin a fheiceál. Caithfidh tú féin bheith i do thaoisigh Concubhar.
  Síle

  Freagra
 20. Beyond the Pale Pr

  Hi a Chonchubhair,

  Níl aon sonraí teangmhála agam duit a thuilleadh. Seans go mbeidh suim agat san ábhar thíos.

  Éadaoin.

  DIALANN – Seomra Nuachta/Deasc na nGrianghraf Luan Cásca, 5ú Aibreán 2010

  Deis-Grianghraif

  FEACHTAS LE hAGHAIDH €10 MILLIÚN LÁRIONAD NÁISIÚNTA NA GAEILGE
  Ainm an Fheachtais mar Chomóradh Éirí Amach na Cásca 1916

  Ócáid: Casfaidh Mairéad Ní Mhaonaigh, ón mbanna cheoil cáiliúil Altan, port nó dhó taobh amuigh d’Ardoifig an Phoist i mBaile Átha Cliath, chun Tionscadal 16 a sheoladh. Is feachtas é seo chun €10 milliún a bhailiú ar mhaithe le Lárionad Náisiúnta na Gaeilge a thógáil i mBaile Átha Cliath.

  Sonraí: Luan Cásca 5ú Aibreán, taobh amuigh d’Ardoifig an Phoist ar Shráid Ui Chonaill, Baile Átha Cliath

  Eisithe ag/Issued by; Beyond the Pale PR.
  Teagmháil/Contact; Éadaoin Ní Mhonghaile.
  Teil/Tel: 087-8519913
  R-phost/Email: info@beyondthepalepr.com.com

  Freagra
 21. Richard Williams

  FÁIL IASACHTA AIRGEADAIS * * ** * FEIDHM ** ANOIS

  ===============================

  Tá mé an tUasal Richard Williams a dlisteanach agus iasachtóir airgid a measúla. Mé a bheith sa ghnó seo le haghaidh ritheadh an fiche (20) bliain, cistí ar iasacht muid amach do dhaoine aonair

  I gá le cúnamh airgeadais, go bhfuil creidmheas olc nó in airgead de dhíth chun billí a íoc, a infheistiú ar ghnó.

  Ba mhaith liom a úsáid mheán seo a chur in iúl duit go bhfuil againn go dtabharfaidh an tairbhí cúnamh iontaofa agus mar a bheidh sásta a thairiscint duit

  a Loan.Contact Linn via rwrichardwilliamsloanlender@gmail.com Seoladh ríomhphoist
  * Eolas atá ag teastáil uait MAR A iasachtaí ..*

  Ainm Iomlán :………

  Tír :……

  Stáit :……

  City: …

  Gnéas :……..

  Aois :……

  Gairm :…………

  Suim is gá mar iasacht :………

  Uimhir Fón :………..

  Ioncam Míosúil :………….

  Cuspóir Chun Iasachta :…….

  Fad a íoc ar ais ar an Iasacht :……

  Seoladh Baile :…. …

  Is iad seo na Faisnéise a chur ar fáil do go leor I gcás iarratais.

  Go raibh maith agat. Richard Williams Uasal
  (C.E.O)
  Contribute a better trans

  Freagra
 22. choice Smith

  Dia duit,

  Tá mé Mrs.choice gabha deimhnithe agus iasachtóir iasacht cláraithe i thabhairt amach ar iasacht de gach cineál ar bhealach an-tapa agus éasca, Baile Iasacht, Iasacht do Mhic Léinn, Gnó Iasacht, infheisteoir iasachta a thairiscint do gach etc.i dhaoine aonair, gnólachtaí, agus chuideachta a bhfuil gá acu le cúnamh airgeadais i i ráta úis íseal de 3%. chara léitheoirí ba chóir duit faoi deara go bhfuil an tairiscint seo do ghnólachtaí minded tromchúiseach an duine aonair agus an deis seo a companies.Do Ná lig tú pas by.get do iasachta a réiteach do chuid fadhbanna airgeadais.

  Tá mé ag tairiscint go léir chuig an agus is eol dom agus chun do shástachta aon dhaoine ar spéis leo, gnólachtaí, agus do chomhlachtaí a bhfuil suim acu a fháil ar iasacht i mo chuideachta ba chóir teagmháil a dhéanamh liom asap via R-phost: choicesmith.loanlender @ gmail.com

  tá tú an fhaisnéis a cheanglaítear a líonadh thíos chun dúinn dul ar aghaidh.

  1) Ainmneacha Iomlán
  2) Tír:
  3) Seoladh:
  4) Stáit:
  5) Gnéas:
  6) Aois:
  7) Stádas Pósta:
  8) Slí Bheatha:
  9) Uimhir ghutháin:
  10) ioncam Míosúil:
  11) Ar Aghaidh na Kin:
  12) Méid Iasacht gá:
  13) Fad Iasacht:
  14) Cuspóir Iasachta:

  tá tú an fhaisnéis a cheanglaítear a líonadh thíos chun dúinn dul ar aghaidh. I

  a bheidh ag iarraidh aghaidh a cloisteáil uait.
  Mhéin,
  Mrs.choice gabha.
  Contribute a better translation

  Freagra
 23. Wet Flash Finance

  Bhfuil gá agat le cuideachta iasachta is féidir a thabhairt ar iasacht as duit? a thabhairt ar iasacht muid amach d’aon duine atá ag teastáil iasacht a fháil ar ais chugainn chun tuilleadh eolais a fháil tríd an ríomhphost: wetflashfinanceltd@gmail.com

  Freagra
 24. barclaysfirm@yahoo.it

  Tá Iasachtaí Barclays teoranta do scairchaipiteal, táimid bunaithe sa Róimh, an Iodáil agus iasachtaí agus seirbhísí airgeadais de gach cineál Cuirimid dhaoine aonair agus gnólachtaí ó thíortha éagsúla agus airgeadra. Ní hionann Ár iasacht ó gnó coinníollacha geabhróg pearsanta nó fada nó gearr le rátaí úis fabhracha. Is é ár bpróiseas iasacht go han-tapa agus go hiontaofa le ráthaíochtaí. Chun tuilleadh eolais a fháil faoinár seirbhísí, cuir in iúl dúinn a fhios ag an méid na hiasachta de dhíth ort agus ba mhaith ré na hiasachta. Tá súil againn le cloisteáil uait. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh chuig an seoladh r-phoist thíos.
  barclaysfirm@yahoo.it

  Freagra
 25. anita jones

  Dia duit,
  Is é seo a chur in iúl don phobal i gcoitinne go Bean Anita Jones, iasachtóir iasacht príobháideach a bhfuil a oscailt suas deis airgeadais do gach duine a bhfuil gá acu aon chabhair airgeadais. Linn a thabhairt amach ar iasacht ag ráta úis 2% do dhaoine aonair, gnólachtaí agus cuideachtaí faoi téarmaí agus riocht soiléir agus sothuigthe. déan teagmháil linn inniu trí r-phost ag: (anitajones154@gmail.com)

  Freagra
 26. St George

  Gnólacht Iasacht George St. Mbaineann an ghníomhaireacht creidmheasa chun an eaglais Chríostaí, agus tá sé leagtha síos chun cuidiú leis an ngéarghátar ionas gur féidir an bhochtaineacht agus fulaingt a scrios go buan ón domhan. Táimid ag cláraithe agus rialaithe ag an ngníomhaireacht airgead iasachta riaracháin, agus i ngach ceann dár n-idirbheart airgeadais a á rialú ag an rialtas.

  Cuirimid an dá iasachtaí pearsanta agus gnó le bonn caipitil idir na méideanna $ 1,000.00 go $ 500,000,000.00 US Dollar, Euro Eorpacha nó sa Bhreatain Pounds Sterling do dhaoine aonair, gnólachtaí agus comhlachtaí comhoibriú, beag beann ar a stádas pósta, gnéas, reiligiún, agus suíomh, ach Ní mór a bheith modhanna dlisteanacha aisíoc a aisíoc leis an iasacht laistigh den tréimhse shonraithe, agus ní mór a bheith fiú iontaobhais le ráta úis chomh híseal agus is 2%.

  Má befits seo súil agat, ansin is féidir linn dul ar bith eile, ba mhaith liom tú a insint dom an méid cruinn na hiasachta a bhfuil tú ag iarraidh agus práinn an idirbhirt d’imeachtaí eile ní mór duit a chomhlánú agus an fhaisnéis is gá a chur isteach thíos, Mar sin Is é an chéad chéim a fháil ar iasacht ón gcuideachta seo.

  Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh? Mail go díreach chuig: Stgeorgeloanfirm@gmail.com

  SONRAÍ AN IARRATASÓRA: (LÍON AGUS RETURN)

  * Ainm an iarratasóra: ……………………………………
  * Aois: ……………………………………….. ……………..
  * Inscne: ……………………………………….. …………
  * Stádas pósta: ………………………………………. ….
  * Seoladh an iarratasóra: ……………………………
  * Tír: ……………………………………….. ………..
  * Cathair: ……………………………………….. ………………
  * Zip / Postal Code: …………………………………….. .
  * Guthán: / Uimhir Fón Póca: ……………………………….
  * Ríomhphost: ……………………………………… ……………
  * Cuspóir chun an iasacht: …………………………………
  Méid Iarrtha: …………………………………….
  * Fad Iasacht: ………………………………………. ..
  * Praghas Ioncam Míosúil: ………………………………
  * Slí Bheatha: ……………………………………….. …..
  * An bhfuil tú isteach ar iasacht roimhe seo? ……………
  * An labhraíonn tú Béarla? …………………………….

  Táimid ag fanacht do fhreagra.

  Freagra
 27. Immaculate Finance

  Dia duit,
  Tá mé an tUasal Maurice deimhnithe, agus cáil, dlisteanach agus iasachtóir airgid creidiúnaithe. I iasacht airgead amach do dhaoine a bhfuil gá le cúnamh airgeadais. An bhfuil droch-creidmheasa nó má tá tú i gá airgead chun billí a íoc? Ba mhaith liom a úsáid mheán seo a chur in iúl duit go bhfuil muid ag rindreáil cúnamh tairbhí iontaofa mar beidh muid sásta a thairiscint duit ar iasacht.
  EMAIL TEAGMHÁIL: mauricefinance@hotmail.com

  Freagra
 28. Mr Bob Hardy

  Dia duit Sir / Madam,
  Is é mo ainm an tUasal Bob Hardy, tá mé an Stiúrthóir Feidhmiúcháin chun iasachtaí airgeadais Bob gnólacht iasachta Hardy ®.Certified idir iasachtaí agus comhlachais iasachtaí cláraithe rialtais lae idirnáisiúnta agus gníomhaireachtaí iasachtaí idirnáisiúnta maidir le sábháilteacht, chomh maith le frith-airgead Gníomhaireacht monitory Níocháin. Tá tú i deacrachtaí airgeadais, míshásta le do institiúidí airgeadais a chabhróidh? Just a teagmháil a dhéanamh liom le haghaidh aon chineál iasachta idir $ 3,000.00 go $ 50,000,000.00
  Nóta: Tá an bhfíric go bhfuil muid ag déileáil ach le daoine macánta. Chun do réitigh airgeadais, déan teagmháil linn tríd an ríomhphost: bobhardyloanfirm@gmail.com

  Freagra
 29. Mr Williams Jack

  An gá duit cúnamh airgeadais nó iasacht práinneach? tá tú tar éis díomá ag na bainc. Is féidir linn maoiniú díreach de suas le $ 50 milliún sa ráta úis áisiúil de 2%. Le haghaidh tuilleadh eolais agus an ceanglas de chuid an fhoirm iarratais, déan teagmháil linn tríd ár r-phost: wjackloanlender@outlook.com
  Beannachtaí.
  An tUasal Williams Jack

  Freagra
 30. JACKSON FIRM LOAN

  NÁ MÓR DUIT AN IASACHT PEARSANTA Práinneach IN ÉIRINN 2014

  Dia duit,

  An bhfuil tú i bhfiacha? An raibh tú riamh diúltaithe ar iasacht ón mBanc? Nó ní gá duit iasacht chun íoc as billí? imní nach bhfuil níos mó, a thagann do chabhair anois, tá JACKSON FIRM IASACHTA cuideachta iasachta a chuireann gach cineál iasachta do dhaoine, cuideachtaí gur gá ar iasacht le ráta úis íseal de 3% teagmhála linn tríd an ríomhphost: jacksonfirmloan@gmail.com

  Freagra
 31. james smith

  Is é mo ainm an tUasal James gabha, Tá mé iasachtóir príobháideach a thabhairt amach
  iasacht do dhaoine aonair príobháideacha agus corparáideacha. An bhfuil tú iompaithe síos
  ag an oiread sin bainc? An gá duit maoiniú a bhunú do ghnó? An bhfuil
  is gá duit a mhaoiniú do leathnú do ghnó? Nó an bhfuil de dhíth ort
  iasachta pearsanta?
  FOIRM SONRAÍ Iasachtaithe

  1) DO NAME_______
  2) Gnéas _______
  3) D’COUNTRY_______
  4) DO OCCUPATION_______
  5) PÓSTA DO STATUS_______
  6) FÓN NUMBER_______
  7) MÍOSÚLA INCOME_______
  8) SEOLADH _______
  9) FHEIDHM _______
  10)IASACHTA REQUEST_______
  11)IASACHTA DURATION_______

  déan teagmháil linn anois james.smithfund@gmail.com
  Maidir is Fearr
  An tUasal James.smith

  Freagra
 32. Mr, Gavin

  Ní mór iasacht ráta úis íseal
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Dia duit

  Tá mé an tUasal Galvin, iasachtóir iasachta príobháideach a thugann iasacht ag an ráta úis de 2
  %, A thairiscint mé iasachtaí do dhaoine aonair agus do chuideachtaí nó grúpaí daoine a
  Tá an airgeadais de síos. Is deis airgeadais ag do chéim doras
  lá atá inniu ann agus a fháil d’fhonn tapa creidmheasa ann.

  Tá deiseanna maoinithe go leor agus cuidiú ngach gné agus
  fós ag comhaireamh. Ach tá sé ina deis airgeadais ar an leac,
  agus is é an séasúr tirim ag teacht chun deiridh, agus ní féidir chailleann an uathúil
  deis. An bhfuil cúnamh airgeadais de dhíth ort? An bhfuil gá duit iasacht a
  a leathnú do ghnó? An bhfuil gá duit iasacht a thosú gnó ar mór
  scála? Ní mór duit ar iasacht is féidir a athrú ar do shaol agus do chuntas reatha
  stádas airgeadais? An gá duit ar iasacht go práinneach chun rudaí a chur
  i bhfeidhm ceart? Ansin breathnú ar bith eile, toisc go bhfuil do iasacht do bhrionglóid
  chéim doras inniu.

  Tá an tseirbhís ar fáil do dhaoine aonair, gnólachtaí
  agus fir ghnó. An méid creidmheasa atá ar fáil i raon na $
  1,000.00 go US $ 500,000,000.00 nó do rogha mé a thabhairt amach iasachtaí do
  tionscadal, gnó, cánacha, billí, agus cúiseanna go leor eile, ár n-iasacht
  atá éasca agus * * censored le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn trí ríomhphost
  : Internationalpropertyloan@gmail.com

  IARRATAS AR IASACHT
  ================================
  Ainm: ……………….
  Dara ainm: ………………
  Déan teagmháil Seoladh: ……………..
  Tír: ……………….
  Aois: ……………………..
  Gnéas: ………………..
  Uimhir Fón: …………..
  Stádas: ……………..
  Slí Bheatha: ……………
  seasamh: ……………..
  ioncam míosúil: …………..
  Méid Iasacht: ……………..
  Cuspóir Iasacht: ……………
  ré: ………………..
  An bhfuil tú isteach ar iasacht roimh: …………
  dtuigeann tú Béarla: ……………..

  ROINNT CEISTEANNA FREAGAIR (Ceisteanna Coitianta) Tá simplí againn
  foirm chun tú a líonadh chun iarratas a dhéanamh ar iasacht. é a líonadh amach agus é a sheoladh
  dom. Clúdaíonn an t-iarratas na hábhair seo a leanas. * Údarú *
  Information1 Iasachtaí Creidmheasa.

  Cad é an ráta úis? Braitheann an ráta úis ar an tionscadal.
  Is é an ráta 2% úis míosúil ach ráta úis bliantúil iníoctha.
  2. An mbeidh mo creidmheasa ábhar? Ní
  3. Sa chás go bhfuil tú iasacht? Táimid iasacht Domhanda
  4. Cé chomh fada a thógann sé chun maoiniú? Tar éis chur isteach an iasacht
  iarratas, is féidir leat a bheith ag súil le freagra réamh níos lú ná 24 uair an chloig
  agus maoiniú laistigh 72-96 uair an chloig tar éis an t-eolas is gá dúinn
  uait.
  5. Cad a bheidh mo íocaíochtaí a bheith? Cé acu a ríomh duit agus
  sheoladh chugat ar sceideal aisíocaíochta alongwith na téarmaí iasachta.
  Táimid ag súil go mór le caidreamh láidir gnó le leat.
  Le meas,

  Freagra
 33. easymoney

  Dia duit ann,
  tá tú i gá cúnamh airgeadais?
  gá duit airgead a íoc do chíos nó setle do bhillí?
  tá tú i gá airgeadais chun tús a chur suas go gnó aisling mise?
  ansin déan teagmháil linn inniu trí ríomhphost ar: easymoneyloanfilm@gmail.com

  Freagra
 34. Mr Frank Harrison

  Are you a business man or woman? Do you need loan to start up your own business? Do you need loan to settle your debt or pay off your bills or start a nice business? Do you need loan to finance your project? We Offers guaranteed loan of any amount and to any part of the world for (Individuals or Companies) at a low interest rate of 2%. For application and more information contact us now on mail address:galaxyworldloanplc@hotmail.com )
  Apply for a loan today with your loan amount and duration, Its Easy and fast to get. 2% interest rates and monthly installment payments.
  FOR MORE INFORMATION:
  Mr Frank Harrison
  Email: galaxyworldloanplc@hotmail.com
  telephone no:(+234) 81122-79467

  Freagra
 35. Mrs Elisha Smith

  An gá duit iasacht a d’fhadhb a réiteach airgeadais?
  An bhfuil tú i fiach agus is gá duit airgead a íoc do chuid fiacha ?.
  Níl aon ghá a chuardach thuilleadh, cuirimid iasacht ag ráta an-íseal de 3% le téarmaí aisíocaíochta fabhrach.
  Táimid ag tnúth le d’iarratas ionas gur féidir linn a dhéanamh difríocht mhór i do airgeadas agus infheistíocht.

  Kindly teagmháil le ár rannóg próiseála iasachta tríd ár r-phost amháin: elisha.fnancehouse@gmail.com

  Freagra
 36. Mrs. Elena

  An bhfuil tú i gá d’iasacht práinneach chun íoc billí, leathnú gnó, comhlachtaí corpraithe nó iasacht phearsanta? Déan teagmháil linn lá atá inniu ann le haghaidh do iasachta éifeachtach agus iontaofa go tapa lá atá inniu ann ag tríd an ríomhphost: elenanino07@gmail.com

  mhéin
  Mrs Elena

  Freagra
 37. sunshineloan

  An bhfuil gá duit ar iasacht ?. An bhfuil tú ag lorg ar líne ar iasacht legit agus dáiríre a íoc as do Billí nó Tosaigh Suas Gnó de do chuid féin ?. An bhfuil tú á dul síos ag do bhanc nó Iasachtóra eile ar líne ?. Seo áit raibh Youcan fháil IASACHTA TAPA agus éasca gan aon mhoill nó fadhb, iarratas a dhéanamh lá atá inniu ann agus teagmháil a dhéanamh linn tríd an ríomhphost thíos chun tuilleadh eolais a fháil agus á maoiniú asap le haon mhéid is gá duit lá atá inniu ann an Via Iasacht: sunshineloan303@gmail.com

  Freagra
 38. auguste

  Maidin mhaith a Madame
  I M Auguste Leveque, trádálaí ag obair i réimsí éagsúla de AKTIVIT. Tar éis na deacrachtaí airgeadais a bhain go leor daoine ar fud an domhain Slánuimhir rozhodnúť mé i spolupráce leis advokáti MY agus mo nótaire a dheonú ar iasacht idir dhaoine aonair agus gach duine atá i ngátar. Mar sin, naliať IASACHTAÍ do riachtanais ordú príobháideach a celit deacrachtaí airgeadais nó naliať athbheochan do ghníomhaíochtaí nó chun CHUR ar prejsť, zalejeme Ar deireadh amach as an situácii bezvýchodiskovej a chur faoi deara na bainc ag an diúltú d’dokumentáciou iarratais creidmheasanna de tá mé in ann a dhéanamh Allantovi iasachtaí € 2,000 10,000,000 euro le ráta úis 2% ar an méid atá de dhíth ort agus a dhéanamh podmienky Aisíoc a dhéanamh do shaol níos éasca. Tá na ceantair inar féidir linn pomocnik: * * * Finančník maoine Pret Pret investičnou an spoločnosťou * Iasacht * konsolidácie automobilovej Fiach * * An Dara Líne Morgáiste Creidmheasa * Creidmheas Racha * Pearsanta iasacht. Nachádzate a formular, bainc toirmiscthe agus ní gá duit an bhfabhar na mbanc nó níos fearr fós, a prejsť Bíodh agus Bíodh dhíth maoiniú, creidmheasa olc nó go bhfuil gá Dokumentácia Silver naliať billí platcom, fondy a Infheistiú ar cuideachtaí. An bhfuil sin más gá duit iasacht déan teagmháil linn naliať amach navyše ár podmienok. Mar informácie eile téigh i dteagmháil le Mailu: augusteleveque2@gmail.com

  Freagra
 39. Steger Michael

  Dia duit, An bhfuil tú ag lorg ar iasacht gnó, iasacht phearsanta, iasacht bhaile, iasachtaí gluaisteán, iasachta do mhic léinn, iasachtaí comhdhlúthaithe fiach, iasachtaí unsecured, caipitil fiontair, etc .. Nó bhí diúltaíodh tú iasacht ag banc nó institiúid airgeadais. Tá tú san áit cheart do do réitigh iasachta! Tá mé iasachtóir príobháideach, mé a thabhairt amach iasachtaí do chuideachtaí agus do dhaoine aonair ag ráta úis íseal agus ar phraghas réasúnta de 3% Ús. Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil linn tríd.
  stegermichaelonline@gmail.com

  Freagra
 40. ramond george

  An bhfuil tú i gá ar iasacht? Tá an banc diúltaíodh tú ar iasacht, tá muid anseo chun cabhrú leat airgeadais, a fháil do iasacht an toirt aon mhéid ag aon cheann scríbe. Tá do sonas ár tosaíochta. ar fad agat a dhéanamh anois é a ríomhphost a chur chugainn tríd an (ramondgeorgeloan fir m @ gmai l.com)

  Freagra
 41. Lucy Thomas

  Dia dhuit,
    Tá mé Mrs Lucy Thomas iasachtóir iasacht príobháideach a thugann iasachtaí deis am saol. Ní mór duit ar iasacht práinneach a ghlanadh do chuid fiacha nó is gá duit ar iasacht chaipitiúil a fheabhsú do ghnó? An raibh tú iompaithe síos ag bainc agus gníomhaireachtaí airgeadais eile? Ní mór duit a chomhdhlúthú nó morgáiste iasachta? Breathnú níos faide, mar go bhfuil muid anseo le haghaidh do chuid fadhbanna airgeadais. cistí a fháil ar iasacht againn do dhaoine a bhfuil gá acu le cúnamh airgeadais, a bhfuil droch-creidmheasa nó i ngátar airgid chun billí a íoc, chun infheistíocht a dhéanamh i gnó ar ráta 2%. Ba mhaith liom a bhaint as an meán a chur in iúl don phobal i gcoitinne a chuirimid ar fáil cúnamh iontaofa tairbhí agus beidh a bheith sásta a thairiscint duit ar iasacht.

  Ríomhphost a chur chugainn ar: (thomaslucy41@gmail.com)

  Freagra
 42. Ocean Finanza e Mutui Co, Ltd

  Cuirimid gach cineál na n-iasachtaí (Gnó, Pearsanta, Comhdhlúite, Car, infheistíochtaí, srl) ag an ráta úis 2% Teagmháil Glan Creidmheas ® Airgeadais le haghaidh iasachtaí beag agus mór méid. Is féidir leat teagmháil linn inniu trí ríomhphost ag: oceancreditfinance02@gmail.com. Muid a thabhairt amach freisin as. $ 5000 Dollar a 100 milliún Dollar do dhaoine aonair agus do chuideachtaí, tá an iasacht ar fáil do gach beag beann ar náisiúntacht.

  Freagra
 43. sarah johnson

  An bhfuil tú ag lorg ar iasacht? Tá tú ag an áit cheart do do iasachta
  Solutions ceart anseo! Global Finance Limited thabhairt amach iasachtaí do chuideachtaí
  INDIVIDUALI agus ag ráta úis íseal agus ar phraghas réasúnta de 2%, téigh i dteagmháil le
  linn trí r-phost via: (sarahjohnson3114@gmail.com)
  Go raibh maith agat.
  Sonraí Iarratais
  1) Ainm Iomlán:
  2) Tír:
  3) Seoladh:
  4) Stáit:
  5) Gnéas:
  6) Haridus:
  7) Slí Bheatha:
  8) Uimhir Fón:
  9) seasamh reatha in áit oibre:
  10) Ioncam Míosúil:
  11) Iasacht MÉID Teastáil:
  12) fad Iasacht:
  13) Cuspóir na hiasachta:
  14), Shinto
  15) An bhfuil iarratas déanta agat roimh:
  16) Dáta Breithe:
  Go raibh maith agat,

  Freagra
 44. francess

  Ba mhaith liom buíochas a ghabháil mike Walters agus a chuid gauranteetrust242 cuideachta dheonú dom suim € 250,000.00 do mo sugry agus vacatin teaghlaigh. a chur i bhfeidhm freisin cuairt a thabhairt ar gaurateetrust242@yahoo.com

  Freagra
 45. Lary Park

  An bhfuil gá duit gnó nó iasachta pearsanta? Is iasachtóirí creidiúnaithe ainm tí go bhfuil seasamh na tástála am, teagmháil a dhéanamh liom trí mo R-phost: parksfundsplc@gmail.com le haghaidh sonraí maidir le conas bheith incháilithe do iasachta.

  Freagra
 46. johnson king

  TAIRISCINT IASACHTA,
  An bhfuil tú fear gnó / bean? An bhfuil tú in aon praiseach airgeadais nó ní mór cistí a thosú do ghnó féin? Nó a íoc do bhillí nó thosú gnó maith? An bhfuil tú ar scór creidmheasa íseal agus tá deacrachtaí ag fáil iasachtaí caipiteal oibre ó institiúidí airgeadais agus na bainc áitiúla nó do dhaoine eile? Gach bhfuil tú a dhéanamh ná teagmháil a dhéanamh leis an seoladh sa lá atá inniu trí mo r-phost: (johnsonking223@gmail.com)

  Freagra
 47. BARCLAYS FINANCIER

  An bhfuil gá duit creidmheas? Cuirimid creidmheasanna de $ 5,000 USD $ 1,000,000.00 go 3% ús in aghaidh na bliana, is é ár n-thairiscint ráthaíochta iasachta 100% agus gan ach na custaiméirí tromchúiseacha. Cuirimid seirbhísí cosúil le; Iasachtaí Auto, Iasachtaí Tithíochta, Soghluaiste Cothromas, Iasachtaí Gnó, Iasachtaí Pearsanta, le do thoil Déan Teagmháil Linn
  (R-phost: barclaynationwidecompany@financier.com)

  Ainmneacha iasacht na n-iarratasóirí: ____________________ Iasacht Méid iarrtha: __________________ Tréimhse: _________________ Cuspóir na hiasachta: _______________________ Seoladh an iarratasóra: _________________ ioncam míosúil …………….. Cineál oibre: __________________________ Cathrach: ___________________________ stát __________________________ Tír: __________________________ Inscne: _____________________ Aois: ________________________ Iarratas a dhéanamh ar iasacht roimh …. ……. Fón: __________________________________
  _

  Freagra
 48. fredlarryloanfirm

  Lá maith,

  Gach ceann, tá tú práinneach de dhíth orthu iasacht a mhaoiniú do ghnó, arna chur ar bun le cuideachta, nó a shásamh do chuid riachtanas, FRED LARRY IASACHTA COMPANY, ar fáil i gcónaí chun cabhrú leat nuair a bhíonn an dóchas imithe.

  Getting a iasacht dlisteanach curtha i gcónaí ina fhadhb mhór do dhaoine aonair a bhfuil fadhb agus ní mór iad a réiteach dó. Is iad An tsaincheist maidir le creidmheasa agus comhthaobhachta rud éigin go bhfuil daoine buartha faoi i gcónaí nuair a lorg ar iasacht ó iasachtóir dlisteanach. Ach ní mór dúinn a bhfuil difríocht i iasacht le creidiúnacht. Tugaimid iasacht ó raon na $ 500.000 go $ 500,000.000.000; táimid cláraithe, ráthaithe agus deimhnithe Rialtais, go hidirnáisiúnta, tá Fred Larry Loan Company an réiteach ar gach do chuid fadhbanna airgeadais, tá ár n-iasachtaí éasca, saor, agus go tapa agus a thabhairt amach iasachtaí do dhaoine aonair, cuideachtaí, bunaíochtaí, eagraíochtaí gnó agus do dhaoine de sórtálfar léir ar fud na cruinne.

  Ár Seirbhísí Cuir an Tar:

  Iasachtaí le haghaidh aon chineál agus cuspóir,

  Uimh slándála sóisialta agus aon seiceáil creidmheasa, 100% ráthaíocht. Gach bhfuil tú a dhéanamh ná in iúl dúinn go díreach cad ba mhaith leat agus beidh muid cinnte a dhéanamh do bhrionglóid a thagann fíor. (FRED LARRY IASACHTA COMPANY). Deir TÁ nuair a rá do bainc UIMH. Déan teagmháil linn lá atá inniu ann le haghaidh an méid iasachta a theastaíonn uait a oireann cad ba,
  Faigh do iasacht anois ag ráta úis 3%.
  Cuir ríomhphost chugainn anois ag (fredlarryloanfirm@gmail.com)

  Freagra
 49. Roland

  Tairiscint iasachta idir go háirithe macánta.
  Dia duit Mrs agus Bean Uí
  An riachtanas is gá cuidiú le maoiniú chun dul i ngleic le cúnamh nó pá éigin.
  Tairiscint Creidmheasa 2,500 € dtí 500,000 €.
  Níos mó imní faoi rud ar bith, téigh i dteagmháil liom: kreditschutzverein@gmail.com
  WhatsApp: +33756811920

  Freagra
 50. tony water

  chuardaíonn tú roghanna maoinithe le haghaidh do ghnó, a cheannach baile nua, tógáil, iasachtaí eastát réadach, athmhaoiniú, a chomhdhlúthú fiach, úsáid phearsanta nó ghnó? Fáilte go dtí an todhchaí! Táimid éascú maoiniú. Déan teagmháil linn mar gheall cuirimid ár seirbhísí airgeadais ag ráta praghas agus úis íseal de 3% ar feadh téarma fada agus gearr an iasacht. An bhfuil suim acu tú in iarraidh ar nósanna imeachta breise creidmheas a fháil le haghaidh tonywater12@gmail.com

  Freagra
 51. Peter johnson

  Dia duit, An bhfuil tú tuirseach na n-iasachtaí agus Morgáistí lorg, tá tú tar éis iompaithe síos de shíor Dar le do chuid banc agus foras airgeadais eile, Cuirimid aon chineál iasachta do dhaoine aonair agus do chomhlachtaí corpraithe ag ráta úis íseal de 2% Má tá suim agat i gcur agat iasacht, déan teagmháil linn inniu, geallaimid a thairiscint duit na seirbhísí is fearr ever.Just thabhairt dúinn iarracht, mar go mbeidh triail luí leat. Cad iad do riachtanais airgeadais? An bhfuil de dhíth ort ar iasacht gnó? An bhfuil gá duit iasacht phearsanta? Ar mhaith leat a cheannach carr? Ar mhaith leat a refinance? An bhfuil gá duit iasacht mhorgáiste? An bhfuil gá duit caipitil ollmhór chun tús a chur amach do thogra gnó nó leathnú? An bhfuil chaill tú dóchas agus a cheapann tú nach bhfuil aon bhealach amach, agus do ualaí airgeadais mhaireann go fóill? Ní le do thoil leisce ort teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh gnó agus is féidir comhoibriú Déan teagmháil linn tríd an ríomhphost: peterjohnson6977@gmail.com

  Freagra
 52. Mrs Willerton

  An bhfuil gá duit Airgeadas tá tú ag lorg Airgeadais do do leathnú gnó agus a ceann nua a thosú agus a íoc as do chuid fiacha agus tús le saol nua agat gur díomá dul cistí ón mbanc Tá tú tar éis teacht ar an áit ceart a bhí féidir leat a dhéanamh do bhrionglóid a thagann tríd i dteagmháil linn anois le haghaidh tuilleadh eolais
  Ríomhphost: willertoncreditfinance@gmail.com

  Eisiúint Airgeadas Iarratas Anois a Íoc Off Do Bille

  Freagra
 53. Jim S.

  Dia dhuit,

  An bhfuil tú i gá iasacht práinneach? a fháil ar iasacht sa chuideachta is deis dinimiciúil i saol, cuirimid iasacht ag ráta 2%, a dhéanann teagmháil a dhéanamh linn ar an Seoladh Ríomhphoist; {Tag.financialservice@gmail.com} agus i nDia súil againn mar go bhfuil muid go maith ag tabhairt amach iasachtaí do dhaoine a lorg chun é; agus ní dhéanaimid moill i idirbheart táimid i gcónaí ag ár n-aird gcustaiméirí in am, agus muid a thabhairt dóibh freisin tosaíocht is gá iad ar fad nó ag iarraidh uainn, cuirimid iasachtaí gnó, iasachtaí gluaisteáin, iasachtaí Govt agus chun billí a íoc, má tá suim a dhéanamh a fháil ar ais go dtí cur isteach ar do iasacht féin anois, {tag.financialservice@gmail.com
  }
  LOAN FHOIRM IARRATAIS ISTEACH AN AGUS TUAIRISCEÁN.

  (1) Ainm Iomlán:
  (2) Tír:
  (3) Seoladh:
  (4) Stáit:
  (5) censored:
  (6) Stádas Pósta:
  (7) Ar Aghaidh ghaoil:
  (8) Cineál oibre:
  (9) Uimhir Fón Póca:
  (10) Faoi láthair i post ionad oibre:
  (11) Ioncam Míosúil:
  (12) Iasacht Méid Teastáil:
  (13) Fad Iasacht:
  (14) Cuspóir na hIasachta:
  (15) An bhfuil Fheidhmeach tú Roimh ?:
  (16) An dtuigeann tú Béarla ?:

  Ainm: Jim S.
  r-phost Cuideachta: tag.financialservice@gmail.com

  Maidir is Fearr

  An tUasal Jim S. / MD /

  Freagra
 54. Mr Jamie

  mban Lá an Chéasta agus uaisle

  Tá mé Jamie, ó Stáit Aontaithe. An bhfuil tú ag iarraidh do iasachtóir iasachta dlisteanach Soláthraíonn ár gcuideachta iasachtaí ag ráta íseal de 2%. An bhfuil gá duit iasacht práinneach chun íoc as do chuid fiacha, billí agus a leathnú do ghnó, nó is gá duit ar iasacht chun feabhas a chur ar do ghnó? Tá tú a bheith diúltaithe ag bainc agus institiúidí airgeadais eile? Beidh an tseirbhís seo a chur ar fáil do dhaoine aonair, cuideachtaí, fir ghnó agus mná. Ach ráthaímid an iasacht agus tá chabhraigh go leor daoine ar fud an domhain agus a chuirimid ar fáil iasachtaí díreacha deo ionas go síniú suas le linn agus ní dhéanaimid Rush dár gcustaiméirí a íoc a n-iasachtaí, ach na deiseanna airgeadais ar do chéim doras, mar sin déan teagmháil linn sa lá atá inniu trí ríomhphost ag: jamie.dimon_kredit@hotmail.com

  Freagra
 55. herman

  Assalamu’alaikum wr wb,

  Má tá do bainc a rá nach bhfuil a thabhairt duit le haghaidh iasachta, tá fíor áit ar féidir leat a fháil ar an iasacht bhunaidh. Ba mhaith liom a mholadh eagraíocht ioslamach iasachtaí liom a fháil ar líne do gach moslamach deartháireacha agus deirfiúracha atá ag lorg le haghaidh iasachtaí tapa a réiteach go tapa fadhbanna práinneach. Fuair mé iasacht den Rp800.000.000.00 bhain mé úsáid as chun athchóiriú a dhéanamh ar mo scoil agus an ceann eile onece mé a úsáidtear chun leathnú próiseála bia plandaí. Fuair mé ar iasacht ó iad ar feadh cúpla mí ó shin. Mé iad a mholadh toisc go bhfuil falsa an oiread sin ar iasacht cuideachtaí ar líne. Bhí ordaigh mé chun iad a ag mo dheirfiúr a fuair freisin ar iasacht uathu. Roimh mé teagmháil leo le haghaidh iasachta, tá mé chomh maith a dhéanamh ar a lán de taighde mar gheall orthu agus fuarthas amach go bhfuil siad i ndáiríre an bunaidh. Nach bhfuil siad cosúil leis an chuid is mó de an iarthar iasacht chuideachta go bhfuil sé ar falsa. Mar sin, mé a iarratas a dhéanamh ar iasacht gan an ráthaíocht ar bhonn comhthaobhachta leo. Siad iasachtaí a chur ar fáil i gcomhréir le dlí Ioslamach agus na rialacháin. Aon comhthaobhachta is gá. Níl aon táillí i bhfolach. A n-iasacht próiseas tapaidh agus simplí. Ach ba chóir Duit a bheith in ann a chur ina luí orthu go mbeidh tú a íoc ar ais an iasacht. Ba mhaith liom comhairle a chur ar gach muslims fíor chun teagmháil a n-R-phost: (islamicloanempowerment@gmail.com)

  Wassalamu alaikum wr wb.

  Freagra
 56. Mr Roland Johnson

  An bhfuil tú ag lorg iasachtaí gnó, iasachtaí pearsanta, morgáiste, iasachtaí gluaisteán, iasachtaí, iasachtaí comhdhlúthaithe fiach, iasachtaí neamhurraithe, caipiteal riosca, etc. Nó gur dhiúltaigh banc nó cumraíocht airgeadais iasachta duit cúiseanna éagsúla. Ná húsáid a gcuid réitigh chreidmheasa! Is easpag dom, iasachtóir príobháideach, agus mé ag iasacht do ghnólachtaí agus do dhaoine aonair ar ráta íseal agus inacmhainne de 2%. Suimiúil? Déan teagmháil linn chun an t-iasacht a láimhseáil chun an t-aistriú a leanúint laistigh de 48 uair an chloig. Teagmháil Ríomhphost: mrrolandjohnson62@gmail.com nó Whatsapp +2349053285762

  Freagra
 57. Larry John

  réiteach maith Iarrthóir iasachta lae a gcuid fadhbanna airgeadais …… Táimid ag cláraithe go hiomlán agus comhlacht iasacht a thairgeann iasachtaí urraithe agus unsecured do dhaoine aonair agus do chuideachtaí le ráta úis an-íseal 2% deimhnithe. Cuirimid iasachtaí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha ar fáil. Tá ár cuideachta atá cláraithe go leor bainte amach in sholáthar dár gcustaiméirí le seirbhísí airgeadais den chéad scoth, go háirithe syndication creidmheasa agus soláthar caipitil do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí. Táimid tar éis teacht ar na tionscail olc, agus éileamh ar ais na smaointe gnó maith, ag soláthar na hacmhainní a thosú ar bun. Tá líonra de infheisteoirí atá ag iarraidh airgead a dhéanamh ó aon líon na n-daoine aonair agus eagraíochtaí gnó agus oibríochtaí a thosú. Is foireann de speisialtóirí creidmheasa fuinniúla agus taithíiúla atá againn le heolas an mhargaidh airgeadais chuimsitheach. Go ginearálta morgáistí, iasachtaí iasachtaí baile gnó agus iasachtaí creidmheasa dona chuirimid ar fáil iasachtaí tráchtála, sheoladh – iasachtaí caipiteal oibre iasachtaí tógála iasachtaí gluaisteán, iasachtaí óstán Iasachtaí Nollag é ár ráta úis 2% do gach bliain aisíoc Bíonn ár n-iasacht níos mó ná 3 lá oibre chun gach custaiméir ceadaithe ar fud an domhain a fháil. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag larryjohncapitalinvestment@gmail.com

  Freagra
 58. Mrs Ohums Sandra

  Dia duit creidmheas Iarratasóir,

  Ag lorg iasachta gnó, iasacht morgáiste, iasachtaí gluaisteán, iasachtaí mac léinn, iasachtaí comhdhlúthaithe fiachais, creidmheas neamhurraithe, caipiteal fiontair, etc.
  Ceachtar creidmheas bainc nó tacaíocht airgeadais de dhíth ort ar chúiseanna amháin nó níos mó. Tá tú san áit cheart chun déileáil le hiasachtaí! Cuirimid iasachtaí ar fáil ag ráta úis íseal de 2%.
  Má tá suim agat, téigh i dteagmháil linn; (Cerdit_homeservice.live@hotmail.com)

  Freagra
 59. mohammed

  Is é mo ainm salam. Tá cónaí orm i dubia agus tá bean an-sásta agam inniu? Dúirt mé féin go bhféadfadh aon iasachtóir morgáiste a d’fhéadfadh athrú ar mo shaol agus ar mo theaghlach, tagróidh mé duine ar bith atá ag lorg morgáiste dóibh. Thug siad sonas dom agus mo theaghlach, bhí morgáiste de dhíth orm $ 250,000.00 Chun tús a chur le mo shaol mar bhaintreach le 3 leanbh tagraíonn mé don chuideachta mhorgáiste macánta agus dleathach seo a chuidigh liom le morgáiste de $ 250,000.00, go bhfuil siad i ndáiríre ag Dia ag eagla do dhaoine, cuideachta iasachta cáiliúil. Táim an-sásta go bhfuair mé mo mhorgáiste uaidh an tseachtain seo caite. Má tá morgáiste ag teastáil uait agus go bhfuil 100% cinnte agat maidir leis an morgáiste a íoc, téigh i dteagmháil leo agus inis dóibh go ndearna an t-Uasal salam tú chuig iad. Déan teagmháil trí E_mail: armani_investors2009@hotmail.com

  Freagra
 60. Elena Marcos

  Aire! Aire! Aire!
  Dea-lá Is deis do gach duine anseo:
  An ndearna Cuideachtaí Iasachta duit iasacht arís agus arís eile? An gá duit Iasacht Phráinneach chun do Bhillí a íoc? An gá duit Iasachtaí neamhurraithe? An bhfuil tú ag Lorg Iasachta Gnó? Iasacht Phearsanta, Iasacht Teach, Iasachtaí Carr, Iasacht Mac Léinn, Iasacht Comhdhlúthaithe Fiachais, Caipiteal Fiontair, etc. Táimid tar éis iasacht do Dheiseanna Airgeadais do Ghnólachtaí agus do dhaoine aonair a bhfuil ráta úis íseal agus inacmhainne de ráta úis 2% acu. Má tá suim agat iasacht práinneach a ghlacadh? Déan teagmháil linn inniu trí r-phost (elenamarcos765@consultant.com) nó Via WhatsApp 00306976600362 agus do iasacht a fháil Inniu.
  Go raibh maith agat as do thuiscint agus do Chomhoibriú.

  Freagra
 61. Susan Benson

  Mura bhfuil iasacht ag teastáil uait go práinneach, déan teagmháil le GRÚPA AIRGEADAIS SUNSHINE chun d’iasacht a fháil gan aon mhoill nó táillí i bhfolach, ráthaíocht 100 faoin gcéad. Téigh i dteagmháil leo anois tríd an ríomhphost seo: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  Freagra
 62. SUSAN BENSON

  FÁILTE le Sunshine Financial Group, is é ár gcuspóirí seirbhísí gairmiúla den scoth a sholáthar agus tá muid anseo chun difríocht a dhéanamh sna cuideachtaí iasachta.

  An bhfuil fear gnó nó bean agat? An bhfuil tú i roinnt praiseach airgeadais nó an bhfuil cistí uait chun do ghnó féin a thosú? An gá duit iasacht chun gnó beag a thosú? An bhfuil scór creidmheasa íseal agat agus an bhfuil sé deacair duit iasacht cothromais a fháil ó bhainc áitiúla agus ó institiúidí airgeadais eile?

  Is cuideachta iasachtach agus cuideachta iasachta atá againn. Is cuideachta dhinimiciúil atá againn le cúnamh airgeadais. Is é an príomhchuspóir atá againn ná cabhrú leat na seirbhísí a fhaigheann tú a fháil, is é ár gclár an bealach is tapúla chun an méid is gá duit a fháil ar an toirt. Laghdaigh do chuid íocaíochtaí chun an brú a mhaolú ar do chostais mhíosúla. Faigh solúbthacht ar féidir leat é a úsáid chun aon chríche – ar laethanta saoire, don oideachas, le haghaidh ceannacháin eisiach

  Tairgeann muid gach saghas pacáiste iasachta (Iasacht Phearsanta, Iasachtaí Tráchtála, etc.) ár raon Iasachta ó € 1,000.00 euro go € 70,000,000.00 euro agus tréimhse athíocaíochta de 1 bhliain go 30 bliain.

  IARRATAS AR ACHTAIS AR FÁIL ANOIS.

  Má tá suim agat iasacht a fháil, scríobh go glic dúinn le haghaidh tuilleadh eolais tríd an ríomhphost thíos.

  Ríomhphost: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)
  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí WhatsApp: (+14092201434)

  Táimid ag tnúth le cloisteáil uait a luaithe is féidir.

  Fearr is Fearr
  Susan Benson

  Freagra
 63. Debaets Balsiger

  Dia dhuit,
  An gá duit cabhair ó ghnólacht iasachta príobháideach iontaofa chun do roinn a ghlanadh gan aon chostas intial? Nó tá fadhb agat le hiasachtóirí roimhe seo agus ba mhaith leat iasacht fíor. Ansin, tá tú Fáilte chuig gnólacht iasachta Airgeadais Balsiger. Is iasachtóir iontaofa iasachta príobháideach mé agus is féidir liom cabhrú leat leis an iasacht a d’iarr tú ar ráta úis 24% in aghaidh na bliana.
  Tugann mé iasacht laistigh d’uair an chloig tar éis do dhoiciméid a phróiseáil.
  Nuair a bheidh an próiseas críochnaithe gheobhaidh tú an iasacht in iúl.
  Táim ag fanacht le do fhreagra chun tuilleadh eolais a fháil.
  Déan Teagmháil Linn:
  Ríomhphost: debaetsbalsiger6@gmail.com,
  Via Whatsapp: +1 (909)316-0632.
  Chun tuilleadh eolais a fháil.
  Is maith.

  Freagra
 64. Thomas

  Aire!

  Is fógra ar líne é seo ó iasachtóir cláraithe agus ceadúnaithe Rialtais cláraithe a thugann iasachtaí de chineálacha éagsúla, mar shampla, iasacht Morgáiste, iasacht Gnó, Iasachtaí Carr le páirtithe tromchúiseacha agus le páirtithe leasmhara amháin i gcoinne ráta úis an-íseal ar 3%. Déan iarratas ar do iasacht anois. Má tá suim agat i dteagmháil, tríd an ríomhphost: thomasfrankfirms@gmail.com

  Go raibh maith agat,
  thomas

  Freagra
 65. Abele

  An gá duit iasacht? Má tá tú, téigh i dteagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais: offer0148@gmail.com. Agus na sonraí seo a leanas a líonadh isteach le do thoil?

  Ainm:
  Ainm deiridh:
  Náisiúntacht:
  Aois:
  Ioncam míosúil:
  Méid Riachtanach:
  Creidiúint Fad:
  Uimhreacha Seasta:
  Uimhreacha Soghluaiste:

  Dea-mhéin
  go raibh maith agat

  Freagra
 66. Williams Leo

  An gá duit iasacht práinneach chun do chuid fadhbanna airgeadais a réiteach? Cuirimid iasachtaí gnó, iasachtaí pearsanta, iasachtaí morgáiste, iasachtaí payday, iasachtaí bainise, iasachtaí mac léinn, iasachtaí gluaisteán, iasachtaí bainc agus creidmheas ar fáil chun an iasacht a íoc. Tá a fhios agam cé chomh dona is tú rátáil Creidmheasa

  Freagra
 67. Adrian Bayford

  Dia dhuit

  An gá duit iasacht, soláthraímid ráta úis 2% ar iasacht, déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais (adribay0008@gmail.com)

  Freagra
 68. fredlarryloanfirm

  faigh d’iasacht 3% laistigh de 48 uair an chloig anois

  An dteastaíonn iasacht phráinneach uait chun do ghnó nó aon chuspóir a mhaoiniú? táimid ag iasachtóir deimhnithe agus dlisteanach agus iasachtóir ceadúnaithe idirnáisiúnta Cuirimid iasachtaí ar fáil do Ghnó, do ghnólachtaí agus do dhaoine aonair, ar ráta úis inacmhainne de 3%, Táimid deimhnithe, iontaofa, iontaofa, éifeachtúil, tapa agus dinimiciúil. Agus Comhoibríonn go Airgeadais le haghaidh eastát réadach Agus Aon Cineálacha Maoinithe Gnó, Déan teagmháil linn inniu le Fred Larry Loan Company; Cuir ríomhphost chugainn anois: (fredlarryloanfirm@gmail.com) nó (fredlarryloanfirm@hotmail.com)

  Uimhir Whatsapp: +2347061892843
  Skype: fredlarry12
  Aitheantas Wechat: fredlarry12

  Sínithe
  Bainisteoir
  Fred Larry

  Freagra
 69. Baso Cheryl

  Dia duit ann,
  Cén cineál Iasachta atá á lorg agat?
  An raibh díomá ort?
  Ar cuireadh moill ort?
  An bhfuil tú tar éis cuardach agus gan aon Cabhair a fháil?
  Ar chaill tú dóchas cuideachta réadaigh a thugann aire duit?
  Ní gá duit breathnú níos mó – tá BetterLife anseo
  Is BetterLife muid agus táimid anseo chun do shaol a dhéanamh Simplí agus Níos Fearr.
  Labhraíonn ár gcáil air féin agus deir ár gcliaint gurb iad na daoine is fearr.

  Tá an domhan ina shráidbhaile domhanda, agus mar sin is féidir leat teacht orainn ó aon chuid den domhan agus is maith leat freastal ar bith eile.
  Táim ag fanacht le do fhreagra chun níos mó eolais a thabhairt duit agus chun tú a threorú chuig ár gcuideachta féin, gan aon tríú páirtí, tusa agus ár gcuideachta, TÁ! Tá sé fíor
  Ghníomhaigh Action níos mó ná cainteanna.

  Faigh ar ais chugam ag basochyl577@gmail.com
   Ní bheidh aiféala ort

  -Cheryl

  Freagra
 70. JEAN Pierre

  Dia duit Mrs / Mr

  Tá tionscadal agat, atá tosaithe agat cheana féin, a bhfuil iasacht,
  maoiniú nó comhpháirtí de dhíth ort chun an gnó a ghlacadh ar láimh, táimid
  ag do sheirbhís le haghaidh comhpháirtíochta buaite, is iasachtóirí
  príobháideacha muid, tá ár dtairiscintí an-iontaofa agus inchreidte.
  Cuirimid réitigh éagsúla ar fáil do riachtanais iasachta: …

  Is féidir teagmháil a dhéanamh linn:

  Teil: +33 7 56 97 76 84 / whatsapp

  R-phost: jeanpierrelhoest.yahoo@gmail.com

  Freagra
 71. claCK

  Dia dhuit,
  Is í Bean Melisa Johnson an t-ainm atá orm agus táim ag labhairt mar an duine is sona ar domhan inniu agus dúirt mé liom féin go n-inseoidh aon iasachtóir a thabharfadh mo theaghlach ónár staid droch-ainm dom. saol fiáin ina iomláine agus táim chomh sásta a rá go bhfuil mo theaghlach ar ais go maith toisc go raibh gá agam le hiasacht de $ 85,000 USD chun mo shaol a thosú go léir mar mé mama singil le 3kids agus an domhan ar fad agus é ag crochadh orm go dtí Bhuail mé leis an iasachtóir iasachta a d’athraigh Dia mo shaol agus mo shaol teaghlaigh, chuir an t-iasachtóir eagla ar Dhia, an tUasal Mark hilliot, ba é an Slánaitheoir Dia a seoladh chuig mo theaghlach é agus shíl mé ar dtús nach raibh sé indéanta go bhfaigheadh mé mo iasacht de $ 85,000 USD ar fáil, cuirfidh mé comhairle ar dhuine ar bith a dteastaíonn iasacht uaidh chun teagmháil a dhéanamh le Mrs edna Hilliot. , trí ríomhphost ag: mrsednahilliot@gmail.com mar gurb é an t-iasachtóir is íogaire agus is tuisceanaí.

  Freagra
 72. claCK

  Dia dhuit,
  Is í Bean Melisa Johnson an t-ainm atá orm agus táim ag labhairt mar an duine is sona ar domhan inniu agus dúirt mé liom féin go n-inseoidh aon iasachtóir a thabharfadh mo theaghlach ónár staid droch-ainm dom. saol fiáin ina iomláine agus táim chomh sásta a rá go bhfuil mo theaghlach ar ais go maith toisc go raibh gá agam le hiasacht de $ 85,000 USD chun mo shaol a thosú go léir mar mé mama singil le 3kids agus an domhan ar fad agus é ag crochadh orm go dtí Bhuail mé leis an iasachtóir iasachta a d’athraigh Dia mo shaol agus mo shaol teaghlaigh, chuir an t-iasachtóir eagla ar Dhia, an tUasal Mark hilliot, ba é an Slánaitheoir Dia a seoladh chuig mo theaghlach é agus shíl mé ar dtús nach raibh sé indéanta go bhfaigheadh mé mo iasacht de $ 85,000 USD ar fáil, cuirfidh mé comhairle ar dhuine ar bith a dteastaíonn iasacht uaidh chun teagmháil a dhéanamh le Mrs edna Hilliot. , trí ríomhphost ag: mrsednahilliot@gmail.com mar gurb é an t-iasachtóir is íogaire agus is tuisceanaí.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Freagra
 73. Robert Cottet

  Tairiscint iasachta pearsanta: WhatsApp: +33682135099

  Cuid

  Is duine mé a bhfuil caipiteal airgeadais aige le tabhairt ar iasacht do gach duine atá i ngátar. Má theastaíonn cúnamh uait, déan teagmháil le duine a bhfuil tú nó má tá fadhbanna agat le:

  An fear gnó nó bean tú
  An bhfuil airgead ag teastáil uait chun do ghnó féin a thosú?
  An bhfuil iasacht ag teastáil uait chun billí a íoc nó billí a íoc nó gnó maith a thosú?
  An bhfuil creidmheasacht íseal agat agus nach féidir leat caipiteal iasachta a fháil ó bhainc áitiúla agus ó institiúidí airgeadais eile?
  An bhfuil iasacht nó maoiniú uait ar chúis éigin, i.e.

  * Iasacht phearsanta
  * Iasachtaí arna maoiniú ag cuideachtaí
  * Réidh le dul abhaile
  * Iasacht comhdhlúthaithe

  Líon isteach thíos má tá suim agat inár dtairiscint.
  (1) ainm iomlán:
  (2) Seoladh teagmhála / poist:
  (3) Tír / Tír:
  (4) Méid riachtanach na hiasachta:
  (5) Téarma na hiasachta:
  (6) Gairm:
  (7) Uimhir soghluaiste:
  (8) ioncam míosúil:

  Déan teagmháil liom!

  R-phost: robert.cottet@icloud.com
  WhatsApp: +33682135099

  Go raibh maith agat agus Dia dhaoibh
  ráta úis íseal.
  Ár mbeannachtaí ó chroí

  Freagra
 74. cathylaura1fiance@gmail.com

  Dia duit, is fear gnó mé a thairgeann iasachtaí airgid do dhaoine agus do chuideachtaí ngéarghátar a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu. Ó 10,000 euro go 7,000,000 euro do gach duine agus cuideachta atá in ann aisíoc a dhéanamh laistigh de thréimhse réasúnta. Seo mo theagmhálaí: cathylaura1fiance@gmail.com
  Whatsapp: +33756868623

  Freagra
 75. Octroi de Crédit

  An tSlánaithe,

  An bhfuil iasacht ag teastáil uait chun do bhillí a íoc? Nó do do ghnó más rud é
  sea ​​Seol ríomhphost chugainn: ionmhas.micro1@gmail.com, ansin líon isteach iad
  faisnéis chun do chéad ainm agus do ainm deiridh a chlárú inár mbunachar sonraí
  Na sonraí.

  (1) D’ainm:
  (2) An méid a theastaíonn mar iasacht:
  (3) Uimhir theileafóin :.
  (4) Fad :.
  (5) Inscne :.
  (6) Tír :.

  Go raibh maith agat

  Freagra
 76. anna

  Haigh
  – Tá iasacht airgid á lorg agat chun do thionscadal a chur i bhfeidhm
  – Chas do bhainc síos tú
  – An riachtanas is gá ar iasacht chun fiacha a chur ar ceal, billí a íoc nó tionscadal a chruthú

  Is féidir linn cabhrú leat

  ríomhphost: luizaaguiero0001@gmail.com

  WhatsApp: +48 698 520 864

  Méid na hiasachta: ………………?

  Tréimhse aisíocaíochta: ………….?

  Go raibh maith agat

  Freagra
 77. Ar mhaith leat airgead a fháil ar iasacht? má tá Déan teagmháil linn inniu trí ríomhphost: (dakany.endre@gmail.com)

  Ar mhaith leat airgead a fháil ar iasacht? má tá Déan teagmháil linn inniu trí ríomhphost: (dakany.endre(a)gmail.com)

  Tairiscint Iasachta Práinne.

  Freagra
 78. SOLOMON

  An dteastaíonn iasacht éigeandála uait chun d’fhiachas a íoc nó iasacht chothromais chun do ghnó a fheabhsú? Ar dhiúltaigh bainc agus gníomhaireachtaí airgeadais eile duit? An bhfuil comhdhlúthú iasachta nó morgáiste uait? Ná hamharc níos faide, mar táimid anseo chun do chuid fadhbanna airgeadais go léir a chur taobh thiar dúinn. Déan teagmháil linn trí ríomhphost: {larrybright424@gmail.com Cuirimid iasachtaí ar fáil do pháirtithe leasmhara ar ráta úis réasúnta 2%. Tá an raon ó 5,000.00 euro go 100,000,000.00 euro.

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s