Cartlanna Clibe: An Taoiseach

Airí nua, aireachtaí nua

Dúirt go leor trachtairí trathnóna gur cur chuige ‘íostach’ a bhí ag an dTaoiseach, Brian Cowen, agus é i mbun athshuathadh Rialtais inniu.   Cheapfá gur léirmheas ar ealaíontóir a bhí á dheanamh acu seachas rud ar bith eile.

Ní h-aon Picasso é Brian Cowen – ach is dócha go bhfuil ealaíon áirithe i gceist le roghnú airí agus, chomh tabhachtach céanna, cumadh agus díchumadh aireachtaí.

Tá suim ar leith agam sna h-aireachtaí seachas sna h-airí féin.  Is féidir a rá, mar shampla, gur beag an difir a dheineann Aire thar Aire eile, cibé cén pearsa atá i gceist.  Is é an stat sheirbhís ar chúl an Aire a chuireann an polasaí i bhfeidhm agus tá go leor ag brath ar an meon aigne atá ag na stat sheirbhísigh.

Is cosúil go bhfuil orainn slán a fhágáil le hÉamon O Cuív ón Roinn Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta – ach go bhfuil fear Chorr na Móna curtha i mbun Roinn nua, Roinn na Cosanta Shoisialta.

Tá Aire nua Gaeltachta ann – Pat Carey TD – agus tá  cúramaí nua ag a Roinn  freisin, agus an chuma ar an scéal go bhfuil sean chúram ag imeacht ón Roinn.   Feasta ní bheidh cúram Ghnóthaí Tuaithe ar an Roinn seo nó ní bheidh guth timpeall bhórd na Comhaireachta ag phobal tuaithe na hÉireann.

Agus é ráite go minic go bhfuil géarchéim i saol tuaithe na tíre seo, cad é a deir sé nach bhfuil cúram ‘saol na tuaithe’ ar aon aire shinsearach?

Tá Mary Coughlan ag coinneáil a post mar Thánaiste – ach beidh sí á dhéanamh i roinn eile, An Roinn Oideachais agus Scileanna.   Agus tá Batt O’Keeffe bogtha go dtí an Roinn Fiontar, Tradála agus Nuálachta.   Bhí cúram na fostaíochta ar an Roinn seo roimhe – ach anois tá ‘foxtaíocht’ ar iarraidh ó chúramaí na Roinne seo.  Tá seo déanta aige trath go bhfuil géarchéim fostaíóchta ann agus breis is 100,000+ níos mó ar an dól i mbliana thar mar a bhí anuraidh.      Deirtear go mbeidh cúram na fostaíochta á roinnt idir dhá roinn – ach nílim soiléir cén dhá roinn a roinnfidh an chúram agus, anuas ar sin, cén fath go ndéanfá sin nuair a cheapfá gur tosaíocht é an fhostaíócht.

Maidir le Mary Coughlan, b’fhéidir gur aitheantas atá ann ar an dtuiscint atá aici ar chúrsaí eolaiochta – nó nach bhfuil aici ar na cursaí sin, gur baineadh eolaíocht mar chúram ón Roinn Oideachais.   Nach ise a luaigh Teoiric na h-éabhlóíde le Albert Einstein?   Bhí fadhb i gcónaí ag an Roinn Oideachais leis an Eolaíocht – thog sé tamall mhaith orthu glacadh le taighde eolaíoch ar fheabhas agus eifeacht na nGaelscoileanna is an Ghaeloideachais.

Má tá dea scéal ann ó bhearta an lae inniu, is é go bhfuil ‘cultúr’ ar nais mar chúram d’Aire Shínsearach.  Nílim cinnte gurb í Mary Hanafin an t-é a roghnóinn don phost seo.  Sin ráite -tá sé tabhachtach go mbeadh ‘cultúr’ ann.  Tá Roinn Chultúr ag gach tír eile san Aontas Eorpach chomh fada agus is eol dom.   Tá deis ann an Chultúr a chur chun tosaigh agus é a úsáid chun deiseanna nua a chruthú do thodhchaí na tíre.

Tá roinn nua, Cosaint Shoisialta, ag Eamon O Cuív agus tuigtear duínn gur ardú céime é seo.  Beidh go leor cúramaí a bhaineann le cúrsaí dífhostaíochta is íocaíochtaí leasa shoisialta faoina láimh.

Is cinnte gur cur chuige íostach é ar an gcéad fhéachaint – ach b’fhéidir go bhfuil níos mó nó níos lú i gceist nuair a dheintear scrúdú níos doimhne ar an scéal!

Slán leis an Late Late

ryantubaiste

Bhí mé istigh oíche Dé hAoine, ag faire ar an Late Late Show, agus caithfidh mé a rá nár chuaigh sé i bhfeidhm go mór orm. 

Ní mór a rá, áfach, gur thuig mé go raibh sé in am roinnt ceisteanna crua a chur ar an dTaoiseach, Brian Cowen, agus, i bhfírinne, nár chuaigh Ryan Tubridy fada a dhothain lena cheistiú.   Tá ceist mhór agam faoi neamhspleachas an Late Late Show faoi chúrsaí reatha os rud é go bhfuil urraíocht ar fiú €1.5m á fháil acu ó Ghrúpa Quinn, comhlacht atá páirt nach beag acu sa chonspóid, go h-áirithe chomh fada agus a bhaineann sé le cúrsaí an bhainc Angla Éireannaigh. 

Bhí go leor tuairiscí is tuairimí sna nuachtáin i gcaitheamh an dheiridh seachtaine agus ar maidin faoin agallamh sin agus an méid a dúirt – agus nár dúirt – an Taoiseach. 

Tá fadhb teangan ag an dTaoiseach, sa chiall is go mbionn sé ag baint úsáid as teanga dothuigte na n-údarás agus na gcomhlachtaí ina ghnath chaint agus é ag caint le gnath dhaoine.  “Going forward” is a leithéid.  Anois tuigim cuid den chaint seo – ach mothaím go bhfuil sé á úsáid chun freagraí beachta ar na ceisteanna crua a sheachaint. 

An rud is mó thug mé faoi ndeara faoi seó, go raibh gach aoí a cuireadh faoi agallamh ar an show roimhe seo.  Níl sé bliain ó shin ó bhí Brian Cowen ann – bhí Cherie Blaire ann nuair a céad foilsíodh a beathaisnéis agus is minic go raibh Niall agus Gilian Quinn gan trácht ar Brian McFadden agus Joan Collins. 

Tá sé cosúl le na scannáin a bhionn á athchraoladh ar RTÉ rialta go maith anois.    An chéad uair a thaispeanann siad scannán mór, abair timpeall na Nollag, bionn sé ina ocáid mhór, ach deintear an scannán céanna a chraoladh chomh minic sin ina dhiaidh go n-éiríonn sé tuirsiúil.  Is doigh liom go mbionn scannán James Bond ann gach Domhnach i gcónaí.    

Beidh sé amhlaidh le na h-aoíanna ar an Late Late Show.  Feicfimíd na daoine céanna ag teacht ós ár gcomhair go rialta go dtí go mbeimíd braon díbh – agus tá mo ‘go dtí go’ sroichte agam.  

Mar sin, táim ag fágáil slán leis an Late Late Show agus, as seo amach, táim chun úsáid níos tairbhí a bhaint as gach oíche Dé hAoine.  B’fhéidir go mbéarfaidh mé mo mhadra ar siul nó go dtosnóidh mé ar an leabhar sin a scríobh agus, corr Aoine, raighidh mé amach le h-aghaidh piúnt nó dhó. 

Tá an Late Late Show marbh – agus is dócha go raibh sé amhlaidh fiú roimh do Pat Kenny suí go h-adhmadúil sa rí chathaoir.   Tá sé in am bogadh chun tosaigh i bhfirinne agus rud éigean iomlán nua agus radacach a dhéanamh.  Cad faoi seó cainte as Gaeilge?   Anois bheadh sin éagsúil!

Litir um thoghcháin ón dTaoiseach, Brian Cowen

Seo r-phost a fuaireas trathnóna nuair a d’fhill mé ón obair ón dTaoiseach, Brian Cowen. Thíos faoi tá mo fhreagra ar an litir seo.

Dear Concubhar,

Tomorrow is election day.

It’s a day when there’s so much at stake at local and European level, where voters face an absolutely clear choice between a party that cares about the best interests of the country, and parties who are playing politics and aren’t living in the real world.

Tomorrow is a day when we seek to elect the best possible councillors for councils and the best MEPs for the country – Fianna Fáil councillors and MEPs.

I’ve recorded a special pre-election message for Fianna Fáil supporters. Watch it now and share it with your family and friends:

Watch the video now

I want to thank you – Fianna Fáil members, volunteers and party workers, for working so hard on the doorstep these last few weeks and for your final efforts today and tomorrow. Contrary to what the bad news brigade says, I’m proud that our 723 candidates have run on such a positive agenda and won’t join others in talking down the country.

Let’s get out tomorrow and show everyone that you can’t keep our party down. Fianna Fáil is a Republican Party. That is why we have always fought for the best interests of the Irish people in good times and bad.

That’s not going to change now. We’ve got a plan for economic recovery, it’s a good plan, it’s starting to work and we’re going to stick to it.

Watch the video and pass it on to your friends:

http://www.fiannafail.ie/everyvote

Your final efforts will make all the difference. Whether it’s handing out leaflets tonight or helping voters get to the polls tomorrow, the people who work tirelessly for Fianna Fáil are the reason this party will, like the country, ride out the rough times and renew itself.

Let’s get as many people as we can to the polls tomorrow. Every last vote will matter.

Brian Cowen, T.D. Taoiseach

P.S. Our website has a really easy tool that you can use to remind people to vote tomorrow. http://www.fiannafail.ie/vote. Why not remind your family and friends right now?

Agus is é seo an freagra a sheol mé chuige:

A Thaoisigh – más tú atá ann i bhfirinne,

Beatha agus sláinte! Dá mbeadh aon spéis nó dúil agat nó ag do pháirtí i mo vóta, bheithfeá tar éis cúpla focal suarach i nGaeilge a chur sa litir seo. Mar atá sé, tá an litir seo, maraon le litreacha eile uait agus ó do chomhleacaithe, ag imeacht díreach go dtí an bosca brúscair. Labhair liom i mo theanga féin….

Is mise

Concubhar Ó Liatháin

Ní fheadar an bhfuil sé ró mhall moladh do gach duine a léann an blag seo agus a fuair teachtaireacht dá leithéid ón dTaoiseach freagra cosúil le seo a chuir chuige. Is é seo an seoladh r-phoist: email@fiannafail.ie.

Anois tá sé ráite agat…

In alt san Irish TImes , chuaigh an Ollamh Ray Kinsella go cnámh na h-uilinne.

We are looking at a fracturing and realignment of political institutions which do not speak to the sensibilities of a young generation they have beggared, nor to the needs of those who felt themselves entitled to something better having contributed much of their lives to the development of the Irish economy.

Agus ag deireadh, b’é seo a bhí á mholadh aige:

We need a realignment of politics in Ireland – we need democratic choices that mean something to contemporary society. We need a sense of right and wrong. We need a whole new political ethic premised on values-based leadership.

We need to engage individuals who have little interest in power as such, who have a commitment as well as a widely acknowledged expertise that is capable of restoring trust, confidence and a sense of direction.

Is annamh gur aontaíos an oiread le h-alt is ar aontaigh mé leis an alt seo ón Dr. Kinsella, údar leabhair úir, Restoring Trust In Banking, a bheidh á fhoilsiú an mhí seo chughainn.

I 2007, roimh an olltoghchán, scrígh mé alt do Lá Nua ag déanamh tuar thubaisteach d’Fhianna Fáíl san olltoghchán sin. Más buan mo chuimhne bhí an páirtí chun breis is 30 suiochán a chailliúint de reir na h-anailíse a rinne mé. Cuid de na cúinsí a luaigh mé san alt sin leis an dtuar, tá siad luaite san alt ag an Dr. Kinsella inniu. Conas a fhéadfaí rialtas a rinne scrios, fiú i ré an rachmais ar an gcóras sláine is ar an gcóras oideachais, a athtoghadh? Sin a rinneamar. Ciall cheannaigh níos fearr ná an dhá chiall a mhúintear, deirtear. Tá súil agam go bhfuil sin amhlaidh.

Bhí an tOllamh ag brath ar an léirmheas is déanaí ón gCiste Idirnáisiúnta Airgeadais, an IMF, agus é ag rá:

The most recent assessment of the global economy by the International Monetary Fund – and its evaluation of Ireland’s financial sector – makes sombre but not unexpected reading. The most recent Central Statistic Office data for the final quarter of 2008 shows a sharp decline in investment. Meanwhile, the live register is now escalating and is set to reach new levels before the end of this year.

This would strain the most robust and inclusive political system. In the case of Ireland, which faces both local elections and a contentious referendum, there is every possibility that what has happened will test the limits of tolerance of a population that is not without experience of the pains of unemployment and emigration.

Tá an IMF anois ag moladh go ndéanfadh an Rialtas sealbhú sealadach ar na bainc, d’fhonn iad a shabháil. Seo an IMF céanna a bhí ag moladh do gach tír gach saoráid phoiblí a phriobháidiú le blianta beaga anuas – agus féach cár fhag sin sinn? Gan córas teileachumarsáide atá inchurtha le riachtanais na linne seo!

Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil an tír seo á rith de réir eiteois an IMF – seirbhísí sláínte á ghearradh, acmhainní á cheilt ar an gcóras oideachais is eile.

Agus is beag is fiú an ‘íbirt’ atá déanta ag an Rialtas, báta agus bóthar a thabhairt do seachtar Aire Stáit, amhail is go bhfuil brí le sin. Níl ann ach sorcas.

San anál céannathug an Taoiseach le fios nach mbeadh an Rialtas ag baint na bpinsin ó iar airí rialtais atá fós ina dTeachtaí Dála. Agus nach mbeadh na h-iocaíochtaí fad seirbhise a cheilt ar na Teachtaí Dála.

Gabh mo leithscéal, ar thárla go raibh agóidí ar na sraideanna ag an dhá ghrúpa ‘íobartach’ seo nár thug mé faoi ndeara? Nó an é gur thug leithéidí Bertie Ahern is eile le fios nach mbeadh a vóta ar fáil ag an Taoiseach úr dá gcuirfí an ciorrú €150,000 in aghaidh na bliana i bhfeidhm air?

Cad a tharla ar chúl téarmaí chun an athrú poirt seo a spreagadh?

Claontacht, Cowen, an Daily Mail agus RTÉ

Tá comhbhá éigean agam do Bhrian Cowen as ucht an chonspóid is déanaí ina bhfuil sé sáite. Tá mé ramhar, mar atá sé, b’fhéidir níos raimhre, agus ag iarraidh meachan a chailliúint i gcónaí [agus ní cabhair ar bith é go ngeillim le blaiseadh a bhaint as uachtar reoite ‘Guinness’ ag am lón i gCill Airne ag an siopa uachtar reoite ansin, Murphy’s Ice Cream].

Mar sin de, ní thaitneodh sé liom dá mbeadh mo phortraid is mé lom nocht, ciocha fear is uile, ar chrochadh sa Dhanlann Náisiúnta. Ní thaitneodh sé liom ar chuinsí critice ealaíon agus ar chúinsí phearsanta!

É sin ráite, chuaigh oifig phreas an Rialtais thar fóir nuair a d’éilíodh leithscéal ar RTÉ mar gheall ar an dtuairisc a rinne siad ar an gconspóid, ar a dtugtar Cowengate/Picturegate [cén bhaint atá ag ‘gate’ leis an scéal, ní fheadar?].

Eachtra páistiúíl é seo ó thús go deireadh.

Seo chomh náireach is atá sé, do RTÉ agus don Taoiseach féin. Tá eagarfhocal san Irish Daily Mail inniu ag gearán faoi ‘chlaontacht’ ar an gCraoltóir Náisiúnta.

Seo an ‘Daily Mail’, nuachtán le traidisiún fada claontachta maidir le nuacht na hÉireann.

An lá go n-eiríonn le nuachtán le stair an Daily Mail léacht a thabhairt ar chlaontacht in iriseoireacht in Éirinn agus an cheart a bheith aige, sin droch lá oibre ag an dream a thug an t-údar sin do.

Mar sin, bualadh bos do Oifig Phreas an Taoisigh agus do RTÉ!

Teachtaireacht ó Bhrian Cowen…..

Fuaireas teachtaireacht r-phoist ó Bhrian Cowen, An Taoiseach, ar maidin. Tá saghas taithí agam ar theachtaireachtaí a fháil ó dhaoine cumhachtacha nó is minic, freisin, go bhfaighim teachtaireacht ón Uachtarán Barack Obama.

Ní h-é go bhfuil siad ag iarraidh mo bhlag a léamh – cé go bhfuair mé teachtaireacht inniu ó dhuine anaithnid ag fiafraí díom an raibh aon eolas agam ar bhog earra a aistreodh Gaeilge go Béarla le brú cnaipe. {Tá cnaipe ar shuíomh Fhianna Fáil a athraíonn an fhocal ‘Gaeilge’ go ‘English’ – ach ní oibríonn sin d’aon chuid eile den suíomh.]

Ar aon nós, fuaireas teachtaireacht ó Bhrian Cowen ar maidin agus bhí sé ag fiafraí díom an raibh aon cheisteanna agam do.

An chéad cheist atá agam: Cén fath go bhfuil an teachtaireacht seo go léir i mBéarla? Nach tusa an Taoiseach a bhaineann úsáíd as an nGaeilge go rialta id oráidí?

Nílim ag lorg teachtaireacht iomlán i mBéarla – díreach cúpla abairt nó alt chun a chur in iúl dom nach bhfuil tú tar éis í a ligint i ndearúd. Gan amhras thuigfinn go bhfuil tú faoi bhrú – ach dar liomsa is cuid den réiteach í an nGaeilge, seachas cuid den bhfadhb.

Dear friend,

Ireland’s economy has been damaged by the global economic downturn. I have been honest with the country and acknowledged that the times ahead will be tough. While we work night and day to get Ireland through these difficulties, I want to engage with you directly, so that you know what we’re doing.

That’s why, in launching a new Fianna Fail website, I want to offer you an opportunity to ask me directly about the challenges we face and the route that I’m proposing to get Ireland back onto the path of sustained economic growth.

Ask your questions by clicking here and I’ll post a video on March 12th answering as many as I can:

http://www.fiannafail.ie/askthetaoiseach

Ireland is facing economic conditions unlike any we’ve seen before. Our banks required government support. Unemployment across the country is rising and many businesses are being hit hard. The public finances have suffered and we’ve been forced to make really tough choices.

We’ll meet these challenges head on. We’ll fix our banking system. We’ll make sure that a new regulatory system is put in place that the people can have confidence in.

We’ll help people to retrain if they become unemployed. We’ll extend further help to businesses for whom credit is no longer available and whose future is under threat.

We’re taking tough decisions now, so that Ireland can emerge from this recession quickly and fairly. We’re building Ireland for tomorrow – and a better future for us all.

If you ask me – directly and simply – about our plans, I will respond in kind. Submit your questions to:

http://www.fiannafail.ie/askthetaoiseach

I’ll admit we haven’t got everything right, and if you want to tell me where you think we can improve our proposals or offer alternatives, I’ll listen. Only by listening to each other, learning the lessons of recent times and working together – summoning a national effort – will we move back towards the levels of economic growth which have made Ireland the envy of many over the past 20 years.

I look forward to hearing from you.

Brian Cowen

Taoiseach

Níl a fhios agam an chuideoidh a leitheid seo d’admháil: I’ll admit we haven’t got everything right, and if you want to tell me where you think we can improve our proposals or offer alternatives, I’ll listen. le Fianna Fáíl teacht aniar sna pobal bhreitheanna. De reir an suirbhé is déanaí, níl ach duine as gach deichniúr a cheapann go bhfuil an Rialtas ag déanamh dea oibre agus iad ag iarraidh sinn a thabhairt slán ón bpriacal seo.

De reir an suirbhé céanna, tá tacaíocht de 42% ag malairt rialtais den éite clé ina mbeadh An Lucht Oibre(22%), Sinn Féin (7%) agus na Glasaigh(5%), maraon leis na neamh-spleaigh(10%). 52% de thacaíocht atá ag An Lucht Oibre agus Fine Gael (30%) le cheile, 55% atá ag Rialtas Náisiúnta d’Fhianna Fáil (25%) agus Fine Gael.

42% – sin isteach is amach leis an tacaíocht a bhí ag Fianna Fáil agus iad ag dul i mbun Rialtais an uair dheireannach – ach gan dabht bhí cúpla duine sa bhreis uatha agus bheadh ar a leitheid seo de chomhghuaillíocht iad san a fháíl, bunaithe ar anailís ar fhigiúirí an lae inniu, ó Fhianna Fáil nó ó Fhine Gael. Cá bhfios, áfach, cad a tharlóidh idir seo agus trath toghcháin – ach b’fheidir go mbeidh sé níos túisce ná mar atáimíd – agus Brian Cowen – ag ceapadh.

Blustar Bhriain

Agus mé ag faire ar na tuairiscí aréir faoi imeachtaí an lae inné i nDáil Éireann, go h-áirithe an blustar a bhí ag teacht ó bhéal an taoisigh, cuireadh i gcuimhne dhom arís an comhairle a chur Machiavelli ar fáil roinnt céadta bliain ó shin: Ná bí ag brath ar phríonnsaí.

Níl cuma an Phrionnsa ar ár dTaoiseach – nó orm féin – ach ní hé sin atá i gceist. Is ionann é agus ‘prionnsa’ chomh fada agus a bhaineann sé le caint Machiavelli nó is é an rud a bhí i gceist aige siúd nár cheart bheith ag brath ar laochra chun sinn a shábháil. In áit sin, ba cheart seilbh a ghlacadh ar do chinniúint féin agus, má thagann prionnsa i gcabhair ort, maith go leor ach ar a laghad tá tú ag beartú ar do shon féin ar aon nós.

Níl a fhios agam an bhfuil a fhios ag Brian cad atá ar bun aige. Deir sé go bhfuil:

“As long as I am running this Government I will run the Government as I see fit…”, he shouted as the babble turned to roars, “…as I believe in, based on my philosophy!

“I will run the country on the basis of how I see it,” he persisted

An Mháirt seo chugainn, deirtear linn, beidh plean á fhoilsiú mar thoradh ar na gcainteanna leis na bpáirtithe shoisialta agus sa phlean sin feicfear an straitéis chun teacht le cheile agus teacht slán ón ngéarchéim seo.

Beidh le feiceáil.

Idir an dhá linn caithfear cur suas le gach mac mathar agus iníon athara ag teacht chun tosaigh le plean chun cúpla milliún a shabháíl. Cuid acu craiceáilte agus cuid acu bheithfeá ag súil leo.

Language . . .

Now that our country is in dire financial straits, the Government has an opportunity to do something positive. A good place to start would be to get rid of the Irish language television station TG4, which is costing the taxpayer a fortune. It seems to me that we are pandering to a noisy, but tiny, minority of people who feel that we owe them a living. The Irish language is dead, so let’s bury it once and for all.

Paddy McCarthy
Glenageary, Co Dublin

Tabhair faoi ndeara go gcreideann údar na litreach seo, a fhoilsíodh san Irish Independent Dé Luain, gur ‘deis’ é an ngéarchéim seo le fáíl reidh le TG4 os rud é go bhfuil sé, dar leis an t-é a scrígh, chomh costasach sin ar an gcáin íocóír.

Is é sin an cineál smaointeoireachta ar cheart bheith ag súil leis sna laethannta amach anseo. Níl sé ciallmhar – ach tá ‘ciall áirithe’ leis. Sé sin le rá tá daoine ag féachaint timpeall agus iad ag déanamh breithiúnais ar rudaí le féachaint an bhfuil aon deis deireadh a chur le rud nach dtaitníonn leo agus cúpla céad míle nó milliún Euro a shabháíl ag an am chéanna.

Creidim féin má tá aon rud le gearradh ba cheart gurb é an maorláthas é. Tá sé ceart go leor go mbeadh maorláthaigh ann le cinntiú nach bhfuil airgead an phobail á chur amú ach níl an oiread sin ag teastáil.

Gan amhras ní mór a chur san áireamh nuair atá stat seirbhísigh á ligint chun siúil nach bhfuil an oiread sin á shábháíl sa deireadh thiar – os rud é go bhfuil cáin á ioc acu ag ráta 41%, ní shábhalfar ach an 59% eile má thuigeann tú mé.

Ar aon nós tá gá le smaoineamh nach bhfuil siocaithe i ré na gcloch chun teacht as an sáinn ina bhfuilimid. Táím in amhras gur prionnsa é Brian Ó Comhainn ar féidir brath air sa phriacal seo. Suas dúinn féin atá sé teacht i gcabhair orainn féin.