Cartlanna Clibe: Éire Aontaithe

Sinn Féin ag ‘targaidiú’ an Oireachtais

Ag eas-aontú Éireann: Feachtas 'nua' SF

Agus mé ag fágáil an Oireachtais inné, bhí beirt bhan taobh amuigh de dhóras an INEC ag dáileadh bileoga snásta ildáite.   Bíleoga ag moladh Éire Aontaithe a bhí ann agus bhí sé i nGaeilge agus suíomh idirlíon luaite leis.   Ba cheart go mbeinn ar a shon seo, cheapas.

Baineadh an snás den bhileog nuair a thugas faoi ndeara gur Sinn Féin a bhí ar chúl an fheachtais.    Sílim gur snás gan substaint atá i bhfeachtas SF ar cheist Éire Aontaithe – tá sé léirithe ag an pháirtí i Stormont gur beag ar féidir leo baint amach. Conas a fhéadfadh aon fheachtas ar son Éire Aontaithe bheith rathúil agus an pháirtí sin ar a chúl?  Creidim go bhfuil an fheachtas seo á reachtáil acu ní ar mhaithe le brú a chur ar Rialtais na hÉireann agus na Breataine, mar atá siad ag maíomh, ach ar an DUP agus cosmhuintir an pháirtí sin, chun a léiriú go bhfuil an brat glas go fóill ar fholuain ag an pháirtí in ainneoin go bhfuil cumhacht ‘á roinnt’ acu le dearg Aontachtaithe.   Tá’s acu go gcuireann an brát glas Aondachtaithe ar mire glan agus nuair atá siad ar mire go ndéanann siad rudaí amaideacha.   Anuas ar sin cothaíonn sé scoilteanna agus sin straitéis fíor chliste SF ó thuaidh.   Má tá sampla uait den chineál Éire Aontaithe a bheadh ann dá mba rud é gur fíoraíodh fís SF, ní gá ach féachaint ar Fhoras na Gaeilge,

An fath go dtagann siad chuig an Oireachtas agus bileoga i nGaeilge acu ar son Éire Aontaithe, is cur i gcéill atá ann.  Creideann siad go mbeidh sé éasca na Gaeilgeoirí a mhealladh le bileoga snásta aistrithe.   Ní fheadar.  Is cinnte gur mhaith liom féin oibriú ar son Éire Aontaithe – nó Éire a bheadh níos aontaithe ná mar atá sí inniu.   Is  cinnte gur mhaith liom bheith gníomhach ar a shon.  Ach nior mhaith liom aon pháirt a bheith agam le feachtas de chuid SF ar son na h-aidhme seo mar creidim gur feachtas é seo a chuirfeadh lá an athaontaithe níos faide siar ná rud ar bith eile.   Tá gá le feachtas nach bhfuil aon cheangal aige le páirtí ar bith ar son na h-aidhme seo.  Idir an dhá linn beidh mé ag obair liom ar mo shlí féin chun an dhá chuid den tír seo a thabhairt le chéile.

Maidir le SF agus an Ghaeilge, ní cur i gcéill go dtí ‘coimitmintí’ an pháirtí sin ar son na teanga.   Sílim go raibh siad ag tapú na deise bheith i gCill Airne ag an deireadh seachtaine chun Gaeil óga idéalacha a earcú agus cinnte gur éirigh leo duine nó beirt nó b’fhéidir níos mó a dhalladh leis an mbileog snásta.

Maidir leis an mbileog sin, thugas faoi ndeara go raibh an chaipéis i nGaeilge ceart go leor ach gur léir – nó gur chosúil – gur ‘Google Translate’ a rinne an aistriúchán seachas aon duine ar thuig Gaeilge i gceart.   D’fhéadfadh sé tarlú gur duine daonna a rinne é – ach más amhlaidh a thárla, bhí an aistriúchán aisteach agus deacair a léamh le náthanna nach bhfaighfeá i gcaint na ndaoine ar chorr ar bith.   Nach bhfuil Gaeilgeoirí i Sinn Féin a thuigeann conas labhairt leis an bpobal i dteanga a thuigeann siad seachas aistriúcháin aisteacha le focail ar nós ‘coinbhleacht’ – in áít coimhlint – ar son ‘conflict’ nó ‘sítheach’ (in áít go sona sásta)?    Tá barúil agam go mbeidh leithscéalaithe SF agus lucht na bpeann dhearg ag gearán fúm agus an méid atá le rá agam anseo ach beidh a léithéid ann i gcónaí.  In áit amháin ar a laghad sa chaipéis tá an chosúlacht ar an scéal gur deineadh dearúd an aistriúchán a dhéanamh.

Is é an trua go bhfuil gort ghlan fágtha ag na páirtithe eile ar fad do Shinn Féin ar an gceist seo ar eagla go gceapfaí go raibh siad ag geilleadh don trathchlár phoblachtach agus go bhféadfadh SF maíomh as ‘dul chun cinn’ ar an mbonn sin.    Ach tá súil agam go bhféachann na Gaeil ar chúl an snáís go bhfeicfidh siad nach ann i bhfírinne don bhfeachtas seo – níl ann ach cur i gcéill.  Mura gcreideann tú mé, buail ar an suíomh:  Uniting Ireland.

Suíomh úr 'Uniting Ireland' ag SF mar a bhí sé ar an Domhnach, 31ú Deireadh Fómhair

DUP – Páirti Éire Aontaithe

Is olc an ghaoth nach séideann do dhuine éigean.  Gach seans go bhfuil ath-aontú na tíre á bhrostú ag an lagtrá eacnamaíochta agus an eigeandáil sa chóras bhaincéireacht.

Tá Sammy Wilson, Aire Airgeadais na sé contae, ag iarraidh ról a bheith ag Feidhmeannas an Tuaiscirt i gcúrsaí NAMA an deiscirt. 

Aondachtóir é Sammy, ní gá a rá, agus is iomaí uair a dúirt sé agus a chomhleacaithe ón DUP roimhe seo go mbeadh sé ina lá fuar in ifreann sara mbeadh cead ag Rialtas an Deiscirt láimh a bheith acu i ghnóthaí an Tuaiscirt.   

D’imigh sin agus tháinig seo, is cosúil.  Nó tá sé anois ag lorg ról a bheith ag Feidhmeannas an Tuaiscirt i gcur chun cinn NAMA, fiú is nach bhfuil sé cinnte go fóill go mbeidh An Aisínteacht Náisiúnta um Bhainistiú Socmhainní.  Seo a bhí le rá aige de réir tuairisce ag an BBC. 

Speaking after Tuesday’s meeting Mr Wilson said: “Nama will obviously have some influence over the management and possible disposal of significant assets located within Northern Ireland, most notably land and development assets.”

“It is imperative that this management adopts a prudent and considered position to ensure the long-term interests of the Northern Ireland economy, and indeed that of the Republic of Ireland, are protected.”

Minister Wilson proposed that the Northern Ireland Executive should have a formal role in taking forward Nama

This would safeguard Northern Ireland’s interests, he said.

Following Tuesday’s meeting, a spokesman for the NI Department of Finance and Personnel said legislation for Nama had not been passed through the Dail as yet.

He said Mr Wilson had pushed for NI representation “at an appropriate level” and that ministers agreed that Northern Ireland would be “fully and appropriate represented with regard to Nama’s holding of loans pertaining to NI assets”.

Is ait an mac an saol, bí cinnte de sin.  Nó is ionann seo agus comhpháirtíócht gnó agus ní bunús ró olc d’aontas níos doimhne a leithéid de chomhpháirtíocht. 

Is cinnte go bhfagann sé iarrachtaí Shinn Féin agus an SDLP ar an gceist  in áit na leathphingine. 

Éire ag aontú nó níos deighilte ná riamh?

Bhí seal ann go raibh dóchas agam go mbeadh Éire Aontaithe ann gan mhoill, faoi 2016 fiú, in am chun ceiliúradh mar is ceart a dhéanamh ar an Eirí Amach.
Ach nílim cinnte go gcreidim sin níos mó. Sílim go bhfuil an criochdheighilt i ngach gné dár saol níos deimhní is níos tréine ná mar a bhí roimhe. Ach ná glac m’fhocal air, seo a deir Séamus Mac Seáin, cara liom i bhfreagra a thug sé ar thrachtaireacht thall ar bhlag Mhairtín Uí Mhuilleoir.

tá Éire aontaíthe ann ar bhonn polaitiúil agus ta Éire aontaithe ann ar bhonn praiticiúil. Tá GA amuigh i SAM ag tatháint ar phoncánaigh Éire aontaithe ar bhonn polaitiúil a thabhairt ar láimh dó, rud nach féidir leo a dhéanamh, ach is maith an scáth folaíthe é ar theip ollmhór a pháirtí sa bhaile ach “what the heck” beidh cúpla dollar sa bhaile leis.

An páirtí a gheobhas mó bhota feasta i nÉirinn, an páirtí atá sásta stocaireacht láidir a dhéanamh ar sheirbhisí ar bhonn oileánda a bheith ann.

Fón,seirbhisí baince,poist,deireadh a chur le bac a bheith ar thuaisceartaigh a bheith páirteach go hiomlán i seirbhisí RTÉ. B’fhusa TAM ratings a fháil ó thuaidh ná athaontú polaitiúil a fháil.is le O2 atá mo ghuthán póca ach ag dul go dún na ngall domh deir sé liom go bhfuil mé ag dul isteach i dtír eile agus íocaim táillí breise da bharr. Thug mé iarraidh airgead a áistriú an tseachtain seo ó bhanc First trust i mBéal Feirste go banc Aontas Éireann i dtír Chonaill agus ní thiocfadh liom a dhéanamh cé gur leis an dream amháin iad beirt.Thig liom litir a chuir chuig mó iníon i london ar leath an luaich a dtig liom í a chur chuig mó mhac i gcorcaigh.Tá dhá coiriculum do Ghaelscoileanna thuaidh agus theas,dhá sheoirt leabhair,agus dhá sheoirt scrudú ainneoin Sinn Féineach in a hAire oideachais ó thuaidh.Tá a lán rudaí eile ann nach bhfuil an spás ann le iad áireamh ach fad a’s go bhfuil SF ag tóraíocht Lia Fáil na hAontachta polaitiúl tá an tír a réabadh as a chéile.Ní thig liom a chruthú ach sílim go bhfuil sé níos measa ó síníodh comhaontú Aoine an Chéasta.An bhfuil polaiteoirí samhlaíocha ar bith fágtha againn?

Is iad na fadhbanna praicticiúla a aithníonn Séamus ina thrachtaireacht na bacanna a chaithfear a fháil as an mbealach – níl aon chúis go mbeadh cead ag banc deacrachtaí a chothú duit má tá tú ag iarraidh airgead a aistriú ó bhrainse amháín ó thuaidh go brainse eile den chomhlacht baincéireachta céanna ó dheas, nó malairt treo, ach deintear sin go minic agus saothraítear brabhús. Chaitheas féin leath uair a chloig i gcúlseomra baince tamall ó shin nuair a dheineas iarracht airgead a aistriú ó dheas mar go raibh gá seiceáil leis an mbrainse i mBéal Feirste. Sa deireadh ní fhéadfaidis teacht ar an mbrainse ar an bhfón. Ach fuaireas an t-airgead a bhí uaim.

Ceist na mbanc, na taillí fánaíochta thar teorainn ar úsáid fónacha póca, páirtíocht iomlán a bheith ag lucht féachana/éisteachta an Tuaiscirt sa chomhrá náisiúnta a bhionn ar bun ar chainéalacha RTÉ – ceisteanna ‘beaga’ iad san le h-ais an mór cheist – ach má reitítear na ceisteanna beaga, ciallóidh sé go mbeidh Éire, ar bhonn phraicticiúil á aontú.

Feicim go bhfuil Sinn Féin ag stocaireacht i SAM faoi láthair ar son Éire Aontaithe. Mothaím gur iarracht é seo an dubh a chur ina gheal ar na Gaeil Mheirceánaigh le h-airgead a bhaint astu don pháirtí. Cad é an rud atá á dhéanamh ag SF anseo in Éirinn ar son Éire Aontaithe – ní raibh focal faoi le linn an fheachtais toghcháin le déanaí. Má tá suim ag SF i rud ar bith, airgead is ábhar na suime sin. Sin an fath go mbaineann siad cuid is mó den tuarastal de gach TD atá acu agus go bhfagtar iad ar an mheán tionscal tionsclaíoch. Téann an ‘farasbarr’ chuig an pháirtí. Agus cad a dheintear leis?

Ar aon nós bhí Gerry Adams i Nua-Eabhrac ag an deireadh seachtaine ag labhairt ar son Éire Aontaithe ann. Dár leis go bhféadfaí Éire Aontaithe a bhaint amach ach go raibh gá le h-iarracht ollmhór.

“With your support, we have made progress. There is an end to armed conflict . . . and I believe the political and economic dynamics in Ireland today make a united Ireland a realisable and realistic objective in a reasonable period of time.”

The Sinn Féin leader told the conference, which drew a capacity audience to a vast ballroom at the Hilton Hotel in Manhattan, that this generation could make a united Ireland a reality. “It will require thoughtful strategies, huge outreach to our unionist brothers and sisters and a patient process of nation-building to unite orange and green,” he said.

Sílim áfach go bhfuil an ceart ag Séamus – agus tuigfidh sibh ón méid seo go bhfuil mo shoiniceas i leith SF imithe i dtréine – nuair a deir sé gur iarracht é seo nach mbeadh áird á dhíriú ar an gcreimeadh leanúnach ar thacaíocht SF i mBAC agus i gceantaracha eile ar nós an Iar Thuaisceart.

Mar a tharlaíonn sé bhí cúpla alt an deireadh seachtaine seo faoi a tharla do SF ag an dtoghchán – ceann amháin sa Sunday Tribune ina maítear go bhfuil SF féin ag scoilt ina dhá eite agus go bhfuil an soisialachas a bhíodh ag an phairtí ag geilleadh don náisiúnachas pharóistiúil a bhionn ag Fianna Fáil ar mhaithe le cumhacht a bhaint amach.

Tá alt spéisiúil freisin ag Eoin Ó Broin, apparatchik sinsearach in SF ar a bhfuil ard mheas agam air as a ghéire éirime, agus tá seisean ag rá san Irish Times inniu go gcaithfidh SF ceistiú a dhéanamh ar an pháirtí cén fath nár eirigh leo teacht i dtír ar an mhíshástacht a bhí i measc votairí leis na páirtithe rialtais.

Crucially, the positive reputation for hard work and honest representation which our party enjoys in many of the State’s most deprived communities has yet to be translated into a more general belief that Sinn Féin can and must be a party of government.

Our success in the North over the last decade has been built on this basis. Sinn Féin has successfully combined a community empowerment-based approach to local politics with a strong and progressive agenda for change in the Northern Assembly. There is no reason to believe that a similar achievement in the South is not possible.

Chreid mé uair amháin gurbh ionann leas na Gaeilge agus leas SF – ní chreidim sin níos mó. Tá mé in amhras go bhfuil an pháirtí sásta an obair dian ar ghá a dheanamh chun Éire Aontaithe a bhrostú. Silím gurb é an sprioc atá acu a bheith sa Rialtas ó thuaidh is ó dheas i 2016 agus go mbeidh siad ag maíomh ansan gur seo ‘Éire Aontaithe’ de short. Ní h-ea in aon chorr. Ach má leanann an pháirtí orthu sa treo atá siad ag dul is doigh liom go mbeidh siad ag amharc ar cheiliúradh 2016 ón imeall.

Dála an scéil, níl a fhios agam cé acu an raibh nó ná raibh agóid ag lucht tacaíochta Foinse ag cruinniú Gerry Adams i Nua-Eabhrac. Aon scéal faoi sin ag aoinne?

Sinn Féin agus ath-aontú na tíre

D’eirigh le Gerry Adams filleadh ó Washington in am chun oráid a thabhairt ag ocáid Shinn Féin inné chun bunú an Chéad Dála cothrom an lae 90 bliain ó shin. Oráid a bhí ann inar dhein sé an argóint nár luadh, ní doigh liom, an lá roimhe ar chorr ar bith nuair a bhí an chomóradh oifigiúil ann ag an Stat ó dheas, go raibh crioch dheighilt tar éis bac a chur ar fhás agus fhorbairt na hÉireann agus go raibh sé in am anois feachtas a chuir sa tsiúl chun buanna athaontú na tíre a chuir os comhair an phobail.

Is ceart agus is cóir go mbeadh an feachtas sin ann dar liom agus dá mbeadh an cheist sin ag croí lár gach rud a dhein SF sna toghcháin atá romhainn, mheallfadh siad tacaíocht níos mó ná an 8-10% atá á fháil acu. Roimhe seo bhí na feachtais ag SF leath bhacáilte agus gan creidiúint – iad ag iarraidh ag an olltoghchán dheireannach bheith sa rialtas ó thuaidh is ó dheas ag an am chéanna. Bhí sé olc go leor iad a bheith ag iarraidh bheith ag suí sa rialtas leis an DUP ó thuaidh – ní dócha go bhfuil pairtí níos faide ar an eite dheis ar gach ceist tabhachtach san Eoraip – ní raibh aon rogha eile ann agus bhí toscai láidre eile le cur san áireamh.

Ach iad ag iarraidh bheith ag suí in aon rialtas le Fianna Fáil ó dheas ag an olltoghchán dheireannach, beag bheann ar na prionsabail a bheadh le fágáil ag an doras acu, b’shin céim ró fhada. Más cuimhin libh bhí Sinn Féin sásta a bpolasaithe maidir le cáín corporáideach a athrú díreach roimh an toghchán.

Tá sé tabhachtach go mbeadh polasaithe ciallmhara ag SF i réimsí tabhachtacha ar nós an eacnamaíocht, sláínte agus eile – ach is é an cheist a sháiníonn SF ceist ath-aontaithe na tíre. Is é sin gort s’acu agus cé go bhfuil pairtithe eile béal craifeach ar an gceist, níor cheart go mbeadh aon cheist faoi sheasamh SF ar an gceist.

Ach tá, mar tá an pháirtí tar éis dearúd a dhéanamh ar an mbunchúis go bhfuil siad sa pholataíocht, is é sin deireadh a chur leis an gcriochdheighilt agus Éire a athaontú. Tá an chuspóir seo ligthe i ndearmad acu de bharr go bhfuil siad dallta ag an smaoineamh go bhféadfaidís bheith i gcumhacht ach comhaontaithe a dhéanamh le FF nó eile.

Is íorónta an scéal é ach sílim go bhfuil pobal na tire reidh le h-aghaidh pairtí a chreideann i rud éigean seachas a bheith i gcumhacht ar mhaithe leis an gcumhacht.

An mbeadh speis acu anois i bpáirtí a bheadh ag iarraidh ath-aontú na tíre? Sin ceist ar fiú a chur amuigh ansin anois agus an cogaíocht ó thuaidh thart le beagnach cúig mbliain deag – sin glúin iomlán nach mór.

Tá sé in am freisin do Shinn Féin deireadh a chur lena ré mar pháirtí na h-agóide agus iad féin a athshamhlú mar phairtí an fheachtais. Ní h-aon mhaith doibh nó dón phobal bheith mar phairtí atá i gcoinnibh gach rud ach nach feidir a dhéanamh amach go díreach céard atá siad ar a shon. Sin polataíocht na seachtódaí. Táimíd beo i ré úr anois.

Os rud é go raibh Gerry Adams i Washington ag inshealbhú Barack Obama ina Uachtarán ar Mheirceá, b’fheidir gur feidir leis roinnt ceachtanna a fhoghlaim. Tá an gluaiseacht i measc an phobail a bhunaigh Barack Obama agus a chuidigh leis bheith tofa ina Uachtarán ar an ngluaiseacht pholatúil is cumhachtaí dá bhfacthas riamh san nua aois pholatúil.

Ba chabhair do Obama go raibh uachtarán chomh mí thaithneamhach le George W. Bush ann lena linn mar chuidigh sin leis an aeráid a chruthú le go bhfasfadh síol ar nós Obama i ngort an tsoinicis. B’fhearr le daoine bheith dóchasach seachas bheith soiniceach.

Go dtí seo tá daoine in Éirinn soiniceach faoin pholataíocht. Is é Fianna Fáíl – agus ar an droch uair – an Chomhaontas Glas an George W. Bush s’againne. Dá luaithe a fheicimíd iad ag imeacht, níl sé luath a dhothain. Tá gá le h-údar dochais. Tá gá le tuairim mhór chun sinn a ghriosadh agus ansan modh oibre chun sinn a eagrú.

Tá amhras faoi chumas Sinn Féin tabhairt faoin eagraíocht seo a bheadh ag teastáil chun an taoide soinicis a chur ar ath-threo. Ach ar a laghad tá tuairim mór acu. Tá sé in am go mbeadh Sinn Féin ar son rud éigean atá níos mó ná Sinn Féin agus beartú is eagrú dá réir.

Táim ag caint mar dhuine atá muinín caillte agam i Sinn Féin – de bharr an tréas a rinne an phairtí ar Lá Nua agus eile – ach de bharr go dtacaím leis an sprioc go mbeadh Éire Aontaithe ann, níl sé as an cheist nach feidir mo mhuinín a thuilleamh in athuair. Is féidir sin a dhéanamh ach tabhairt faoi. Tá daoine eile ann atá muinín caillte – ar chúiseanna eile – agus arís eile is féidir an muinín sin a shaothrú arís.

Ach fiú mura raibh Sinn Féin ach ag bladar inné agus nach bhfuil sé i gceist acu aon rud praicticiúil a dhéanamh ar son Eire Aontaithe – go leor ‘gong’ ach gan dinnéir ar bith – ba cheart dúinn mar phobal eagrú ar son an sprioc sin a bhaint amach. Ná bímis ag fánacht ar Phrionnsaí, dúirt Machiavelli fadó, agus b’shin fear a thuig úsáid na cumhachta!

Comóradh an Dhaonláithis Phoblachtaigh

Tá roinnt cainte faoi láthair faoin chomóradh a bheidh ar siúl an tseachtain seo chughainn ar an gcéad chruinniú den Chéad Dáil ar Eanáir 21, 1919. Tá dhá ocáíd ann – ceann amháin ar an gCéadaoin, 21 Eanáir, nuair a bheidh Sinn Féin i mbun a gcomóradh, agus ceann eile ar an Mháirt, nuair is é Coimisiún an Oireachtais a bheidh ag tabhairt aitheantas don ocáid. 

Nócha bliain ó shin, i Seomra an Rotunda i dTeach an Ard Mhéara, a thionól na teachtaí a toghadh thiar, thoir, thuaidh agus theas san olltoghchán  cúpla seachtain roimhe. 

Fuair Sinn Féin sainordú ollmhór san olltoghchán sin chun pairlimint neamhspleach a bhunú.  Agus sin a rinne siad. 

Tá Sinn Féin na linne seo ag déanamh comóradh ar an gcéad chruinniú stairiúil sin sa seomra céanna Dé Chéadaoin seo chugainn. 

Maith iad!  Is cosúil gur eirigh leo an seomra a chur in áirithe roimh ar thit an phingin le Coimisiún an Oireachtais gur ocáid stairiúil é seo, an chéad chruinniú den chéad tionól tofa go daonláthach de reir vóta iomlán an toghlaigh ar oileán na hÉireann.  Ocáid stairiúil ar fiú é a chomóradh an chéad chruinniú de Dáíl Éireann an oiread is gur ocáid stairiúil ar fiú é a chomóradh Eirí Amach 1916. 

Cúpla pointe ar fiú iad a lua: 

Reachtáladh an chéad chruinniú de Dáíl Éireann go h-iomlán i nGaeilge.  Cad é an seans go mbeidh níos mó ná ‘an cúpla focal’ ag ocáidí Shinn Féin nó an chruinniú atá á bheartú ag Coimisiún an Oireachtais i nDáil Éireann féin an tseachtain seo chugainn. 

Aontaím leis an méid a deir Gerry Adams ar a bhlag gur cheart go mbeadh cead cainte ag an gcruinniú Dála seo ag Teachtaí Tofa ó thuaidh den teorainn, an oiread is go raibh cead cainte ag na teachtaí céanna ag an gcruinniú stairiúil. 

On January 20 the southern state is commemorating the 90th Anniversary of the First Dáil at the Mansion House in Dublin. Those of you who study these matters will know that the First Dáil met there on January 21. Sinn Féin booked the Mansion House for that date. Not that that should have been a problem. 

A source close to Sinn Féin tells me the party was prepared to make the venue available to the Oireachtas if the state commemoration was made a national event and if there were co-equal speaking rights for all involved. Ah no, came the reply. So there you are……. At least it was accepted that MPs, MLAs and MEPs from the north should be invited. And that’s a good thing.

Glacaim leis go mbeidh Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams, féin i láthair ar an gCéadaoin nó deirtear i scéal nuachta ar fhoilsíodh inniu go bhfuil sé ag taisteal go Washington le h-aghaidh insealbhú Barack Obama.  Is cinnte go mbeidh sin ina ocáid tabhachtach domhanda – ag an am chéanna, ba cheart don t-é atá i bhfeidhil ar an bpairtí a mhaíonn gurb iad san comharbaí cearta 1919 agus 1916 a bheith ag an ocáíd ar an 21ú Eanáir.  

Creidim go bhfuil gá le pleán aontaithe agus cinnte le go mbeadh Éire Aontaithe ann sa todhchaí.  Ní doigh liom go gcreidim go dtarlóidh sé roimh 2016 – ach b’fheidir gur cheart go mbeimís ag smaoineamh go mbeadh parlaimint uile Éireann ann i 2019.  B’fhiúntach an chomóradh a bheadh ansin. 

Creidim gur ghá tosnú ag obair anois ar aondachtaithe a thabhairt ar bhórd agus go mbeadh an Éire Aontaithe a bhainfí amach ina thír go mbeimís aontaithe ina thaobh.

Cé go bhfuil meas thar cuimse agam ar laochra 1916 agus, freisin, ar laochra 1981, tá sé in am don tír seo, agus táim ag caint ar thír 32 contae, an oiread chomóradh a dhéanamh ar ocáidí daonláthacha stairiúla an oiread is go ndeintear comóradh ar ocáidí stairiúla ag a doirteadh fuil. 

Is cuimhin liom bheith i láthair ag an ocáid i 1994 nuair a deineadh cruinniú an Chéad Dáil 75 bliain roimhe a chomóradh.   Bhí Cór Chúil Aodha ag cánadh ar an ardán ag Teach an Ard Mhéara.  Ocáid stairiúil a bhí ann agus i ndiaidh na h-amhráin bhí togha gach bí agus rogha gach dí le fáil.    Chas mé le teachtaí dála agus iad caoch ólta an oíche sin agus mhothaigh mé náire de short éigean de bharr gur iompaíodh ocáid cheiliúrtha agus chomórtha ina ocáid ocáid drabhlais. 

Ní gá dul thar fóir ach tá gá cinnte le ceiliúradh solúnta.   B’fheidir go gcuirfeadh a leitheid sin de cheiliúradh i gcuimhne dár gceannairí pholatúla go bhfuil siad ag suí i suiocháin ar ceannaíodh go daor ag íbirtí ár sinsir.