Gaelscéal bliain d’aois inniu….bhúr mbarúil


Is cosúil gur cheart go mbeadh ceiliúradh éigean á dhéanamh ag muintir Gaelscéal inniu ós rud é go bhfuil an fhoilseachán ar an margadh anois le bliain.

Léigh mé am lón é agus, bhuel, nílim cinnte an bhfuil aon dul chun cínn súntasach déanta ag foireann an nuachtáin. Má tá rud ar bith fíor, is é mo bharúil gur ag dul ar gcúl atá sé, le scéalta nuachta an lae inné á athínsint i nGaeilge ar an bpríomh leathnach agus béim thar a bheith paróistiúil is cúng ar chúrsaí ‘Gaeilge’. Ní h-é nach bhfuil scéalta ‘Gaeilge’ tabhachtach iontu féin ach is féidir dul thar fóir – agus bhí trí scéal ar an bpríomh leathnach ar maidin le ‘Gaeilge’ sa cheannteideal.

Bainim taithneamh i gcónaí as altanna Eoghain Uí Néill, fiú nach n-aontaím leo, agus altanna ó Thomás Mhic Síomóin. Ag an am chéanna tá réimse an chúng trachtaireachta sa nuachtán agus is easnamh mhór é sin.

An tseachtain seo, den dara seachtain as a cheile, tá agallamh le mór phearsa ó Shinn Féin sa nuachtán. An tseachtain seo chaite b’é Martin Ferris a bhí ann, an tseachtain seo is í Caitríona Ruane atá i gceist. An bhfuil sé i gceist gach polaiteoir ó Shinn Féin a chur faoi agallamh i nGaelscéal? Arbh é sin coinnioll sa chonradh ar shínigh Gaelscéal le lucht an Fhorais – ceathrar SF ar bhórd an Fhorais.

Nuair a bhí Lá agus sean Foinse á fhoilsiú is cinnte go rabhmar araon ar chuar foghlamtha. Bhí go leor botúin ann is nior baineadh go leor spriocanna amach. Ag an am chéanna bhí dul chun cínn á dhéanamh.

An bhfuil dul chun cinn á dhéanamh ag Gaelscéal? Cé mhéid cóip in aghaidh na seachtaine atá á dhíol ag an nuachtán? An bhfuil brabhús á dhéanamh? An bhfuil na maoinitheoirí den tuairim gur dul chun cinn é seo ón bpointe ag a raibh Lá Nua agus sean Foinse nuair a tháinig deireadh leo?

Cad é bhúr mbarúil?

14 de thuairimí ar “Gaelscéal bliain d’aois inniu….bhúr mbarúil

 1. séamus macseáin B'Feirste

  Bím ag tnúth leis gach seachtain
  tá sé suimiúl agam
  tá sé furast a léamh agus táitníonn sé liom
  ní léim ach na hailt a bhfuil suim agam iontu mar a dhéanaim le gach páipéar a cheannaim.
  is maith liom nach ndéana siad mór is fiú le ” buladh bos agus trampáil cos” ar á lá breithe nós atá ró choitíanta i measc Gael
  Tá a fhios agat, Is sinne an Raidío is fearr ar domhan, an páipéar is fearr ar an domhan nó an tionad Gaelige is fearr ar an domhan. is comhartha coimpléasc ísleachta é an mór is fiú sin agus maith iad lucht Gaelscéal as sin a sheachaint.

  An tseachtain seo d’éirigh leo freagar a mhealladh as Caitríona Ruane nach bhfaca mé i gcló áit ar bith eile, gurbh é polalaí s’aicí (agus polasaí Sinn Fein gan dabht) cearta taistil a shéanadh ar pháistí Dhún Phádraig a bhí ag iarraidh Gaeloideachas a fháil ag Coláiste Feirste sa dóigh a’s go mbeadh ar á dtuismitheoirí na páistí a chur chuig cur i gcéill de Ghaeloideachas taobh istigh den Chóras Chaitlíceach Béarla nach mbeidh ach roinnt abhar á dteagasc tríd mheán na Gaeilge ann.Tá a fhios agam gur Gael aitheánta agus ball de Shinn Féin atá ag brú an pholásaí sin sa cheantar seo agus géilleadh dó. Is sárú é seo ar chearta na dtuismítheoirí oideachas iomlán Gaeilge a fháil dá gcuid páistí agus tá mise buíoch de Gaelscéal as an scéal sin a chur ós ard. Sin gnó pháipéir nuachta dar liom agus go maire siad á lá breithe da bharr

  Freagra
 2. Seosamh Ó Beirgin

  Tá cónaí ormsa i mBéal Átha na Slua in oirthear na Gaillimhe. Is baile measartha mór é. Ó dhún Easons sa bhaile seo roinnt míonna ó shin, nílim in ann Gaelscéal a aimsiú ar ór nó ar airgead. Cé gur thaithin sé liom, caithfidh mé a rá anois nach cuireann sin isteach go mór orm a thuilleadh nach bhfuil sé ann. Tá Gaelscéal beagnach dearúdtha agam.

  Freagra
  1. Seosamh Ó Beirgin

   GRMA aríst. Bhí neart cóip ag Concannon’s ar maidin. Nílin in ann an liosta sin ón suiomh idirlín a fheiceáil ar mo roimhaire. Tá rud eicint cearr leis an chaoi a láimhseáiltear na comhaid pdf ar mo riomhaire.

   Freagra
 3. séamus mac seáin B'Feirste

  is liosta le háireamh é sin agus tá siopaí eile ann nach bhfuil ar an liosta. Tá mise imo chónaí i mBéal Feirste agus fuair mé Gaelscéal maidin inné in Ollmhargadh Uí Dhúthaigh ar Bhóthar Seoighe san an áit a bhfuil mé imo chónaí. Go hiondual is i siopa leabhar Chultúrlann McAdam /Ó Fiach a fhaighim é ach tá obair ag dul ar aghaidh ansin agus tá an siopa druidte ar feadh seachtaine. Tá duine éigin ag déanamh rud éigin i gceart ó thaobh Gaelscéal de. maith iad

  Freagra
 4. Concubhar

  Tá Gaelscéal ann bliain ach níor fhoilsíodh figiúirí díolacháin ABC uair ar bith. Ba choinnioll den chonradh é go bhfollseofaí na figiúirí seo. Leid eile nach raibh an chomórtas a reachtáil Foras na Gaeilge don chonradh seo.
  Cé mhéid coipeanna Gaelscéal a dhíoltar gach seachtain? Mo thomhas: níos lú ná 2000.

  Freagra
 5. séamus mac seáin B'Feirtse

  Tá a fhios agat a Choncubhair níos fearr ná cuid mhór daoine caidé chomh deacair agus atá sé léitheoirí a aimsiú do pháipéar Gaeilge tríd an gnáth chóras scaipeacháin agus is ar éigean gur fiú a bheith ag fiafraigh faoi líon na gcóipeanna a dhíoltar ach amháin le haithmhealtas a chur ar lucht a fhoilsithe. Tá fadhb ghinearálta ann le díolachán ar abhar scríofa i nGaeilge is cuma caidé an cineál é.páipéir,tréimhseachain nó leabhair. Níor mhisde do dhream éigin tabhairt faoi sin ar bhonn lánaimseartha nach mbeadh de chúram orthu ach é (le cuidiú airgid ón Fhoras b’fhéidir)agus a bheadh neamhspleách ar na foilsítheoirí iad fein. Níl go leor achmhaíne ag Ais le go dtiocfadh leo an cúram sin a thabhairt orthu féin. Dá mbeadh Foras Gaeilge éifeachtach againn is féidir go gcromfadh siad ar a mhacsamhail a bhunú. Tchí Dia iad. Ní h-ea nach bhfuil go leor oibrithe ag an Fhoras lena dhéanamh ach go bhfuil siad comh sioctha ina ndóigh nach dtiocfadh sé isteach ina nintinn gurbh fiú an córas scaipeachán a bheith socraithe sula dtugtar deontas do aon fhoilseachán. Agus cúrsaí mar atá is dócha nach bhfuil díolachan de 2000 cóip ro dhona ar chor ar bith.

  Freagra
 6. Concubhar

  Is mór an trua gur bhac an Fhoras le comórtas phoiblí le coinniollacha le comhlíonadh is uile mura raibh sé I gceist cloi leo, mura raibh ann ach cur I gcêill. Mura bhfuil Gaelscéal ach ag díol an líon céanna coipeanna in aghaidh na seachtaine agus a dhíol Lá gach Lá, is léir gur ag dul ar gcúl atáimíd.

  Freagra
 7. séamus mac seáin B'Feirste

  Is cinnte gur chéim ar chúl a bhí ann nuair a cuireadh deireadh le ” Lá Nua” a Chocubhair nó ní hionann ar chor ar bith an tabhacht atá le páipeir seachtanúil i bhfarradh le páipéar laethúil ag pobal ar bith ach is ar an Fhoras agus ar na madra lathaí de pháirtithe polaitiúla éagsúla ar an Fhoras atá an locht sin agus ní ar Gaelscéal. Sílim fein go bhfuil Gaelscéal go maith (i dtaca le holc) agus gur éigean a dtiocfadh le dream ar bith eile mórán thairis a dhéanamh leis an achmhaoin atá acu. An tamhras a bheadh orm ina thaobh ná go bhfuil sé ceangailte agus á riar ag páipéar Béarla nach é foilsiú i nGaeilge an príomh chúram atá air, agus nuair a thiocfaidh an chrú ar an táirne is cinnte gur Gaelscéal a bhéas thíos leis go díreach mar a tharlaigh do ” Lá Nua” agus é faoi chuing ag an Andersonstown News d’ainneoin dea thoil úinéirí an pháipéir sin. Bheadh sé suimiúl a fháil amach an mbeadh “Lá Nua ” go fóill ann ach é a bheith neamspleách go hiomlán agus gan de chúram ar lucht a reachtála ach paipéar Gaeilge a chur amach agus é sin amháin. Ní théann comhpháirtíocht i gcónaí chun leasa an tionscaimh bhig i mionteanga ar bith agus ba a fhearacht sin ag Lá Nua é i mo bharúil.

  Freagra
 8. Concubhar

  Ní bheadh Lá ann idir 1999 agus 2008 ach an cheangal le Grúpa Meáin Bhéal Feirste agus an infheistiocht a rinne siad ann. Is é mo bharúil nach bhfuil ach an méid is lú ag an Connacht Tribune i nGaelscéal agus go bhfuil an fhoilseachán ag brath go hiomlán, ceal fograí, ar dheontas

  Freagra
 9. Claire

  Bheinn caillte gan Gaelscéal os rud é go bhfuil sé ar fáil ar líne. Tá aithne agam ar an-chuid daoine, agus iad ina gcónaí thar lear mar atáimse atá den tuairim céanna.
  Cinnte, tá an cuma ar an nuachtán go bhfuil dlúthcheangail acu le Sinn Féin. Cuireann seo díomá orm, níl nuachtán claonta ag teastáil. Ach seachas sin tá tráchtaire den scoth ann agus tá fonn orm a nuacht a léamh i nGaeilge.

  Freagra
 10. glgebhrste

  Tá an ceart agat Con – Cheannaigh mé Gaelscéal beagnach gach seachtain ó tháinig an chéad eagrán amach. Tá siad ag cur i bhfad an iomarca béim ar chúrsaí teanga agus tá an scéal ag éirí níos measa.
  Ba chóir dóibh a bheith níos muiníní agus cróga agus dul i ngleic leis na mórscéalta agus idirnáisiúnta seachas an t-amhrán céanna a sheinm i gcónaí.
  Trí scéalta faoi “X Y nó Z ag déanamh neamhaird don Ghaeilge” sa tseachtain chéanna a tháinig an tuairisc Moriarty amach agus a thosaigh fórsaí idirnáisiúnta ionsaí ar Libia – agus dada faoi na scéalta sin ar an príomhleathanach. Dochreidte!!!

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s