Costas COMHAR

Le déanaí fuaireas litir ó Comhar i mBaile Átha Cliath ina raibh bileog amháin stapláilte le leath bhileog dea mhéine. Ar an mbileog seo bhí ráiteas maidir le cúntais na h-irise. Ní fheadar cén fath ar seoladh an t-eolas seo chugam. Nior iarras é. Ach is dócha go raibh muintir Comhar ag iarraidh bheith cuiditheach liom ós rud é gur léiríos suim san ábhar anuraidh.

De réir an raitis sin d’ioc Foras na Gaeilge deontas de €35,874 le Comhar Teo le linn 2008. Le linn na bliana céanna d’fhoilsíodh trí eagrán de Comhar. Sin cothrom le €11,958 in aghaidh gach eagrán. Níl a fhios agam cén díolachán atá ag Comhar – ach fiú má thugaimíd an 1,000 coip a luaigh an Sunday Tribune leis an díolachán do, bhuel, fagann sin go bhfuil deontas de €11.95 á fháil ag gach cóip de gach eagrán a dhíoltar.

Níl ach eagrán amháin de Comhar feicthe agam i mbliana agus táim im chónaí sa Ghaeltacht, áit inar díoladh Lá Nua agus ina bhfuil Foinse fós á dhíol ag an trí shiopa ina dhíoltar nuachtáin. An eagrán a chonac, ní raibh morán brí leis. Nior thugas faoi ndeara go raibh aon rud nua-fhísiúil ag baint leis, faoi mar ar gheall an bórd go mbeadh nuair a rinne siad achomharc chuig an Fhoras faoin chinneadh a glacadh i nDeireadh Fómhair 2007 gan deontas a cheadú don iris an uair sin.

Ach fiú dá mba é an iris ab fhearr riamh, dá mbeadh sé leath chomh tarraingteach le nós* ina leagan amach nó an triú chuid chomh suimiúil le Time nó an New Yorker ina chuid ábhair, bheadh ceisteanna le togáil faoin fhordheontas ollmhór in aghaidh an eagráin atá á íoc leis ag an bhForas. Dar liomsa níl luach ár gcuid airgid á fháíl againn agus más amhlaidh go ndeir daoine nach bhfuil an ceart agam é sin a rá gan níos mó eagráin den iris a bheith feicthe agam, déarfaidh mé an méid seo. Nior cheart go mbeadh sé ró dheacair an iris a dháileadh go Múscraí nó fiú é a chur ar fáil, ar bhonn síntiúis, ar an idirlíon, mar atá á dhéanamh ag nós* agus ag Nuacht 24, saor in aisce, agus Lá Nua/Lá rompu.

Tuigim go bhfuil sé ráite le déanaí ag Foras na Gaeilge go bhfuil athbhreithniú iomlán ar bun ar an gcaoi a chuidíonn an chomhlacht teanga leis na meáin Ghaeilge. Athbhreithniú é seo atá ar siúl le blianta fada, chomh fada is a thuigim, nó bhíos den tuairim gur deineadh athbhreithniú iomlán ar an gcaidreamh seo sara fograíodh an chomórtas le h-aghaidh nuacht fhoilseachán laethúil cothrom an ama seo i 2006. An é seo an t-athbhreithniú céanna nó an ceann eile arís atá i gceist? Níl a fhios agam cá stopann athbhreithniú amháin agus cá dtosnaíonn athbhreithniú eile. Táim caillte i lubrán na n-athbhreithniú!

Tá seo ráíte i litir a h-éisíodh le déanaí ón bhForas – ach ag an am chéanna, tá an Fhoras ag plé le Moinéar Teo. faoi chonradh nua Foinse. Bhí seo le bheith socruithe i bhfad ó shin – ag deireadh 2008 nuair a chriochnaigh an chonradh deireannach a bhí idir Moinéar agus an Fhoras. Ach de bhrí ná raibh an Foras ullamh, cuireadh síneadh leis an gconradh go dtí deireadh mhí an Mhárta. Go fóill níl aon deatach bhán ó Chearnóg Mhuirfean ar an gceist. Agus anois go bhfuil ‘athbhreithniú’ ar bun an é go bhfuil siad chun aontú an chonartha a chuir ar an méar fhada go dti go mbeidh an athbhreithniú thart nó Lá Pilib a’Chleite/Lá Eoghain Dic….? Ag an am chéanna tá Foinse ag foilsiú leis agus an sruth airgid a bhí ag sní isteach go dtí cúntais an nuachtáin ó fhograí stait imithe i leig go mór. Go deimhin is minicí a fheicim fógra ó Roinn an Fheidhmeannais ó thuaidh nó rannóga rialtais ó dheas anois i ‘bpríomh nuachtán náisiúnta na Gaeilge’.

Níl aon suim leasmhar agam i nós* – cé go bhfuil cara liom mar eagarthóir ar an iris. Chuireas alt amháin ar fáil don iris agus nior lorgaíos iocaíocht air. Ach feictear dom go bhfuil sé thar a bheith míchothrom go bhfuil an iris sin fagtha gan deontas ar bith agus Comhar ag fáíl breis is € 11,000+ in aghaidh an eagráin – cheapfá le féachaint orthu gurb é Comhar an t-iris atá gan airgead agus gurb é nós* atá saibhir….

Fógraíodh inné go raibh an tAire Ó Cuív ag daileadh a ghrastaí ar Raidió Rí Rá agus ag bronnadh deontas €40,000 ar an staisiún. Cuireadh failte roimis an bhfógra seo inné – cé gur doigh liomsa gur suarach an méid é i gcomórtas leis an t-airgead atá geallta aige le h-aghaidh an dara aonad aistriúcháin agus stiurthóír a bheidh ag déanamh ‘athbhreithniú ar an gCaighdeán Oifigiúil’, (eag: múscail mé ón dtromluí seo), amhail is go ndéanfaidh sin athrú ar an slí a labhrann is a úsáideann daoine an Ghaeilge. Má theastaíonn ón Aire an Ghaeilge mar a labhartar í sa phobal agus mar a scríobhtar í a shimpliú ar shlí eigean, ní gá do ach an €3m atá á chaitheamh aige ar an dara aonad aistriúcháin seo a infhéistiú sna meáin Ghaeilge – idir Raidió Rí Rá, Raidió na Life, Raidió Fáilte, Anocht FM agus nós* mar thús – ansan comórtas a fhogairt le h-aghaidh foilseachán dirithe ar pháistí óga, iris sheachtainiúil do bhuachaillí agus do chailíní scoile le leaganacha Ghaeilge de scéalta Ben 10 nó Barbie agus fiú Fionn agus na Fianna is Cú Chulainn. D’fhéadfaí roinnt airgid a chaitheamh freisin ar shuíomh idirlín le leaganacha Ghaeilge de chluichí bunaithe ar charaictéirí chartúin a bhionn á chraoladh ar TG4….Dora, Batman agus a leithéid…..

Nílim a rá nach bhfuil gá go ndéanfaí aistriúchán ar na h-ionstraim reachtúla nó go ndeinfear simpliú ar an gCaighdeán Oifigiúil amach anseo – ach níl sé práínneach ANOIS. Dein an infheistíocht atá á mholadh agam agus is mó an seans go mbeidh an t-éileamh an i gceann deich nó scór de bhlianta – agus na h-acmhainní freisin – le h-aghaidh an obair aistriúchán atá molta ag an Aire.

Idir an dhá linn, beidh cruinniú bhliantúil ag Comhar i gceann coicíse nó mar sin. Ba cheart do bhaill na cuideachta sin a thuiscint nach bhfuil an t-iris atá á fhoilsiú faoi ainm uasal na h-irise sin inchurtha leis an ré seo. Iris sean fhaiseanta gan splanc na nuálachta é, gan aon sort tuiscint ar an rud atá ag teastáil ó leitheoirí na Gaeilge sa nua-aois. Iris analógach don ré digiteach. Níl aon dealramh ag an suíomh idirlín le suíomh iris ar bith eile. Níl aon rud ar Comhar a mheallfadh mé chun eagrán na míosa seo a cheannach nó, fiú dá mbeadh, níl aon slí ann chun sintiús a cheannach.

Bheadh an iris ina cheap magaidh murach go raibh an oiread san airgead phoiblí á infheistiú ann.

13 de thuairimí ar “Costas COMHAR

 1. Toccodoir

  Ni miste liom Comhar ach mas fior e an t-eolas thuas a Choncubhair is scannall e, nil aon fhocal eile ann.

  Ni mor duinne, pobal leitheoireacht na Gaeilge, ar mishasamh a chur in iul. ‘Caith ar n-airgead ar thograi fiuntacha!’

  Freagra
 2. Seán Mícháel O`Donnchadha

  Mairg, Comhar imithe cosúil le FF, Pairtí analógach don ré digiteach.Ní mór fáil reidh don bheirt acu.

  Freagra
 3. igaeilge Údar an Ailt

  Níl mé ar shon fáil reidh le rud más féidir toradh fónta a bhaint amach dá ndéanfaí athshamhlú ar an iris agus ar an pháírtí. Ach de réir na fianaise atá feicthe agam go dtí seo, is beag an bhaol go dtarlóidh athshamhlú den tsort agus den chaighdeán atá ag teastáíl.

  Freagra
 4. igaeilge Údar an Ailt

  Lorgóidh mé sin Aonghus. Bheadh amhras ormsa freisin nó níl sé soiléir go bhfuil an méid sin caite ar an iris pé scéal é….

  Freagra
 5. igaeilge Údar an Ailt

  De réir an eolais a tháinig chomh fada liom, go raibh caiteachas de €71,253 ag Comhar i 2008 agus go bhfuil caillteanas de €16,675 acu don bhliain.

  Ar na costais is súntasai a bhí acu le linn 2008, caitheadh €13,633 ar tháillí eagarthóireachta. Bhí trí eagarthóir ann le linn 2008 agus nior fhoilsíodh ach trí eagrán. I 2007 bhí dhá eagrán deag ann agus nior íocadh ach €9,600 leis an eagarthóir.

  Dioladh €16,884 ar ‘tháillí gairmiúla oifige’ ach níl a fhios agam cé chomh minic is a raibh oifigí Comhar ar oscailt le linn na bliana.

  Agus díoladh €2,800 ar tháillí bainistíóchta. Cérbh é an bainisteoir nó an comhlacht ar íocadh seo leis nó lei?

  Bhí laghdú shuntasach ar chostas na gclódóirí – síos ó €38,929 i 2007 go €9,524 i 2008. Ach ansan ní raibh ann ach an trí eagrán.

  Caitheadh €2,351 ar mhargaíocht is ar phoiblíocht….agus dada ar dáileacháin!

  i 2007 fuair Comhar deontas €60,000 ó Fhoras na Gaeilge agus shaothraigh siad €19,377 sa bhreis ar sin i ndíolachán agus síntiúis. Nior shaothraigh Comhar ach €7,468 anuraidh ó dhíolachán agus síntiúis.

  Freagra
 6. greavsie

  An bhfuil aon bhaint ag an scéal seo leis na ráflaí nach bhfuair tú fhéin post an eagarthóra (bíodh is nach raibh éinne eile istigh air!)?

  Freagra
 7. igaeilge Údar an Ailt

  Nach tusa ata (s)aineolach ar chursai! Is amhlaidh go rabhas san iomaiocht do phost an eagarthora ach ni run an meid sin. Tuairisciodh anseo agus ansud an meid sin. De reir insint Bhord Comhar ar an sceal, bhi ainm Aindreis Ui Chathasaigh sa phota roimh an data deiridh iontrala. Tharla an meid a tharla idir sin agus seo. Creidim cinnte go mbeinn im eagathoir nios fearr na an t-e ata ann faoi lathair, fiu le mo chuid scaoilteacht ghramadai san aireamh. Is feidir le fo eagarthoir mhaith sin a reiteach – nil aon reiteach ar easpa samhalaiochta. Ar ndoigh ta go leor role a dheanfadh beart nios fearr na mise! Aithnim do thrachtaireacht mar iarracht an teachtaire a scaoileadh agus neamhiontas a dheanamh den teachtaireacht: ta flu iris ui Chadhain a mhilleadh ag an gclo is deanai de Comhar.

  Freagra
 8. aonghus

  Cúis díoma, agus cuir le mo thuairim maidir le easpa gairmiúlachta.

  Is dócha go raibh pá scoir de shaghas éigin le níoc leis an dá eagarthóir a d’éirigh as. Ach fós níl sé soiléir cén fáth go gcaillfí airgead mar seo.

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s