Cartlanna Clibe: Wii

Gaelú na Nollag

Is deas liom na soilse gaelacha i mBaile Atha Cliath

Is deas liom na soilse gaelacha i mBaile Atha Cliath

Cé chomh gaelach is atá an Nollaig agaibh?

Ritheann an cheist liom agus mé ag tabhairt faoi ndeara go bhfuil níos mó Gaeilge le feiscint i máisiúcháin Nollaig poiblí go dtí seo ná mar a bhí i mblianta roimhe seo.

I Maigh Chromtha, mar shampla, agus tú ag teacht ó Chorcaigh, tá brat solais trasna an bhóthair agus an beannú ‘Nollaig Shona Dhuit’ scríte air le soilse dáite.

Bhíos istigh i gcathair Chorcaí agus tá bratacha gleoite ansan ceangailte ar chuaillí soilse ar an bpríomh shraid, Sráid Phádraig, agus Nollaig Shona scríte ar chuid acu is ‘Beannachtaí na Féile’ ar an gcuid eile acu.

Ní gá duit a bheith gan Gaeilge sa bhaile ach an oiread an Nollaig seo.  Tá máisiúcháin deas cumtha ag Foras na Gaeilge – ach amháin go mileann siad le suaitheantas an Fhorais féin [sin scéal do lá eile!] – agus fosta is féidir leat greamaitheoir alainn a cheanglaíonn tú led’ fhuinneog a fháil ón Spáilpín Fánach.

Mór an trua nach bhfuil níos mó máisiúcháin i nGaeilge ann don baile – agus má tá is nach bhfuilim á lua, cuir ar an eolas mé – mar creidimse dá luaithe a dhíbreoimíd Xmas uainn sea is fearr é!  Ba mhaith liom mo Nollaig a bheith Gaelach agus Críostúil!  [Nior mhiste liom wii áfach agus tá’s agam nach bhfuil an wii Gaelach nó Críostúil!]

Tá amhrán amháin i nGaeilge ar an ndluth dhiosca saor in aisce de chearúil Nollaig a eisigh RTÉ leis an RTÉ Guide – ach is fiú go mór an CD sin a fháil mar sin féin.