Cartlanna Clibe: Saíocht

Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn

Tionólfar Dáimh Scoil Mhúscraí Uí Fhloinn in Ostán Ghobnatan ar an Satharn, 17 Eanáir, ag 7.30in.    Is é seo an t-aon cúirt filíochta dá leitheid sa tír.    An Monsignor Pádraig O Fiannachta Uachtarán na Dáimh Scoile agus is é Peadar O Liatháin an Cléireach. 

An Cuireadh

Fáilte agus fiche go Dáimhscoil Mhúscraí

Roimh baird agus éigis lucht léinn is filí

Fágaíg bhúr mbuartha, bhúr mbrón is imní

Is bíodh caidreamh bhúr gcarad ag ardú bhúr gcroí 

 

Fáilte roimh an ógra , cáilíní agus buachaillí 

Fáilte roimh an ngasra ó Chathair Chorcaí 

Fáilte roimh an geaingiléirí ó Contae Chiarraí 

Fáilte roimh na sluaite ó bhailte Mhúscraí

 

Beidh ceist chrosta chealgánta ó pheann an rúnaí 

Le suaitheadh, le fregairt, le h-áiteamh teasaí

Cé ná beidh baol an go raghfar chun dlí

Agus sé breitheamh an aighnis an scairteadh gáirí

 

Beidh lucht ráidió agus páipéar is an uair seo TV

Ag scaipeadh is ag alpadh dánta is dréachtaí

Beidh Betsy is an bhantracht ag réiteach cóir bídh

A shásóidh gach éinne gan bhagairt gardaí

An Monsignor Pádraig  Ó  Fiannachta

An tUachtarán

Ceist na Dáimhe

Im aonar dom ag spaisteoireacht

An spéir im thimpeall scamallach

Anuas dem dhruim am’ thachtadh ‘steach

Lem smaointe duairce damanta

ag casaoid leis an saol

 

Ansan braon is míle fearthainne

Do raid anuas go tarcuisneach

Ag sileadh síos go talamh uaim

na dhíle fuar bréan

Do rith trím chroí cás Rafteirí

Ar bord  Áth Cinn ag taisteal do

Le na bhaitin bán ag priocadh leis,

is a mhaidrín dílis fairis riamh

Gan amharc ar an saol.

 

Nach daille sinn ná Raifteirí

nach mí-adhmharai, nach bascaithe

Le rialtóirí gan faic acu ach glam agus béic

A chaith na miliúin airgid, 

d’fhág sinn sa draoib mar bhacachaibh

Ag iarraidh déirc ar sheandaoine

ní áirím na mic léinn.

 

Nach aithis is nach eascaine a bhfuil le fáil ag na h-airí sin

Iostas cuí is tiománaí ar bhóthar nó san aer. 

Ní fios cé méid ins na h-oifigí ná luach stampaí ar litreacha

Nách suimiúla a bheadh na billí sin

dá ndíolfá iad tú féin.

Peadar  Ó  Liatháin

An Cléireach

Cuirfear fáilte roimh fhreagraí ar an gCuireadh nó ar an gCéist agus dánta eile ach iad a bheith foilsithe anseo roimh ré. Is féidir iad a sheoladh freisin chuig an seoladh r-phoist seo agus bí cinnte go gcuirfear iad ar fáil don Cléireach le go mbeidh siad á léamh ar an oíche. 

Tá sé i gceist freisin go mbeidh míreanna ón oíche á scannánú agus á chraoladh ar an idirlíon. Beifear ábalta teacht orthu anseo nó ar suíomh Youtube iGaeilge.