Cartlanna Clibe: Nelson McCausland

Cic eile arís don Ghaeilge ó Shinn Féin

Aire OIdeachais na Sé Contae, Caitríona Ruane


In agallamh don Belfast Telegraph, seo mar a labhair Aire OIdeachais an Tuaiscirt, Caitríona Ruane, faoi chúrsaí teanga:

Ms Ruane also indicated that she would like to remain as Education Minister after the May election and set out some of her priorities in a new Assembly term.

She said: “I would like to see the option to learn Irish. I do think we are moving to a situation in our society where more young people from the Protestant community will be learning Irish.”

Some controlled schools, which mainly serve the Protestant community, already offer Irish as part of the curriculum.

She continued: “Obviously I would like our system harmonised across the island because I think there are benefits for us and we should remove all obstacles through mobility.

“Leaving Certificate pupils in the Republic study six core subjects for two years but have the option to take up to eight, with six counting towards university entrance.

“Junior Cert and GCSE are very similar, post Junior Cert and post GCSE we have big differences. When you start your Leaving Cert cycle this is where I think the Southern system is better than the system here in the North.”

Is é seo an cineál cainte a chinnteoidh go mbeidh treimhse dorcha i ndán don Ghaeilge san chéad fheidhmeannas eile. Ós rud é nach mbeidh na hAondachtaithe ábalta, go h-éasca, oidhreacht Ruane maidir leis an 11+ a chur ó mhaith, íonsóidh siad an teanga go fiochmhar.

Beidh SF go breá sásta le seo mar beidh siad ábalta an sean cluiche a imirt arís eile, iad ag maíomh go bhfuil na hAondachtaithe ag tromaíocht ar an nGaeilge.

Cuireann sé i gcuimhne dhom ar an gcluiche cartaí a imrím le mo mhac Art – Go Fish. Mura mbionn fagtha agat ach carta de short amháin, bionn ar an bhfear eile leanúint air ag filleadh ar an líon go dtí go lorgaíonn sé sin an carta céanna leat. Is cineál fáinne fí é. Bionn ar duine éigean briseadh amach ón bhfáinne chun an chluiche a bhrú ar aghaidh go deireadh.

Is cinnte gur rinne Caitríona Ruane rud maith agus deireadh a chur leis an 11+ gí gur fhag an bealach a rinne sí é droch bhlas i mbéal gach duine. Is blár catha anois an earnáil oideachais agus is cinnte gur peil pholatúil í an Ghaeilge atá ciceáil fiochmhar i ndán di sa tréimhse amach romhainn.

Ní h-é nár thug SF – via Caitriona Ruane – ciceáil don teanga lena linn. Ní gá ach féachaint ar an gcúis atá á chur ag Coláiste Feirste in éadan na Roinne mar gheall ar an ndiultú don iarratas ó roinnt dhaltaí ó Ard Mhic Neascadh córas iompair go dtí Coláiste Feirste a chur ar fáil.

Nuair a thugann tú faoi ndeara an méid a deir an Aire faoin Ard Teist, agus í ag maíomh gur mhaith lei é a bheith ó thuaidh mar go bhfuil sé níos fearr, dar lei, ná córas an A Libhéal, tuigeann tú go bhfuil rud éigean ar iarraidh. Tá an Ard Teist ina scrúdú gan tairbhe fabhtach clochaoiseach nach bhfuil oiriúnach don 21ú Aois.

Is mór an tura go bhfuil Sinn Féin ag féachaint ar cheisteanna den tsort seo trí gloiní glasa agus gan iad ag déanamh anailíse ar an ábhar mar is ceart, ón mbunphrionsabal. Cad é an bealach is fearr chun oideachas a roinnt lenár bpáistí?

Tá siad chomh h-olc leis na PDs – nach maireann – agus an dearcadh siocaithe ar cheisteanna na n-oisbidéal is araile.

Beidh toghchán tionóil ann i mbliana agus má tá aon meas ag SF ar an nGaeilge beidh orthu a chinntiú nach bhfaigheann an DUP nó UUP an Aireacht OIdeachais, le cinntiú nach scaoiltear duine éigean ar nós Nelson ‘Flat Earth’ McCausland isteach sa Roinn chun tuilleadh scriosa a dheanamh ar an dteanga.

Agus beidh orthu tabhairt faoi cur chuige nua faoin oideachas, cur chuige radacach a ligfidh do gach éinne teacht ar bhórd, cur chuige atá ar leas an oideachas is fearr a chur ar fáil do pháistí an tuaiscirt.

Caol seans go dtarlóidh sin, ceapaim.

Aire ‘crack-áilte’ an Chultúir ó thuaidh

Nelson McCausland, Aire Chultúr an Tuaiscirt: Tuairimí 'crackáilte' an aire is dainséaraí ó thuaidh.

Deirtear linn nach fada go mbeidh straitéis á fhoilsiú ag an Aire Cultúr ó thuaidh, Nelson McCausland, chun cur chun cinn na Gaeilge ó thuaidh a thacú.    Is cosúil gur cuid é sin den choireagrafaíocht a réitíodh maidir le déabhlú na cumhachta poilíneachta ag Caislean Cromghlinne.    Na margaí ‘ar an taobh’ is fearr aithne orthu sin.

An bhfuil a fhios ag aoinne cén sort straitéise atá á bheartú ag an Aire chun an Ghaeilge a chur chun cínn?    Taobh amuigh dá Roinn, ní dócha é.  [Cuireann sé aire eile le cúramaí teanga i gcuimhne dhom….]

Agus mé ar thóir leid nó dhó [leid – Boord o’Leid :)]  faoin méid a bheadh sa straitéis seo, thugas cuairt ar bhlag an Aire – agus is fiú do dhaoine cuairt ar bhlag Nelson McCausland, táim ag rá leat, an oiread is gur fiú do dhuine cuairt a thabhairt ar bhlag Gerry Adams.  Dá mhéid pearsaí sa saol phoiblí atá teacht orthu sa tslí seo, is fearr é don chóras pholatúil.

Tá dhá thrachtaireacht ag an Aire le déanaí ar fiú áird ar leith a thabhairt orthu agus sinn ag cuardach leideanna faoin aigne atá aige faoin straitéis teanga seo.

Sa trachtaireacht is déanaí uaidh, deir sé an méid seo i leith griangraf a chonaic sé i nuachtán.

On the front page of the Irish News this morning there was picture of a some of the pupils outside St Eugene’s High School, a Roman Catholic school in Castlederg.  Part of the name on the school building is covered by a poster, which is being held by one of the children, but the words Ardscoil and Naomh, written in old ‘Celtic-style’ script, are clearly visible.

This is a simple example of the way in which Roman Catholic schools affirm and promote an Irish, Gaelic and Celtic cultural identity for the children who attend them.  It is done through Irish signage, Irish language, Irish traditional music and Irish games.  In other words the schools have an Irish cultural ethos.

Níor chreideas riamh go raibh a dhothain á dhéanamh ag scoil ar bith, Caitliceach nó eile, ó thuaidh chun an Ghaeilge a chur chun cinn nó, dá mba rud é go raibh sin amhlaidh, cén ghá a bheadh le gaelscoileanna ó thuaidh?

Ar aon nós creideann an Aire nach bhfuil sé ceart go mbeadh an scéal amhlaidh i scoileanna Caitliceacha agus ná beadh aon cur chun cinn á dhéanamh ar Chultúr na Breataine, na bProtastúnach, na nAondachtach nó na bhFear Buí sna scoileanna san earnáil Stáit ó thuaidh.  Creideann sé go dtagann na páistí a dheineann freastal ar na scoileanna seo ó chúlra Protastúnach/Briotanach agus mar sin gur cheart go mbeadh na scoileanna sin ag cur chun cinn ‘a gcultúr’.   Dar leis gur ceart é seo atá dearbhaithe faoi Chairt na Náisiún Aontaithe i leith Cearta an Linbh.    Tá tús curtha aige le cainteanna leis an Aire Oideachais, Caitríona Ruane, ar an ábhar agus is é atá molta aige ná:

It will require change in a number of areas, including:

1. Incorporation of cultural traditions into initial teacher training

2. The development and provision of appropriate teaching materials

3. In-service teacher training

4. Guidance for school governors about the cultural ethos of the school and the cultural rights of the child

Anois níl a fhios agamsa fútsa – ach is údar imní an méid seo domsa.  Tá an Aire ag cothú ‘cultúrdheighilt’ ó thuaidh a chinnteoidh go mbeidh easpa comhthuisceana idir an dhá chultúr mhór ó thuaidh ar feadh na glúinte romhainn lena moltaí.  Má tá rud ar bith le déanamh, le cinntiú go mbeadh comhthuiscint níos fearr ann idir an dhá chultúr, ba cheart go mbeadh oideachas is oiliúint faoi cultúr an taobh eile á mhúineadh sna scoileanna ar ‘an dhá thaobh’.    Ní gá léamh idir línte an méid atá scríte ag an Aire le tabhairt faoi ndeara go bhfuil sé ag iarraidh go mbeadh eiteos Protastúnach, Briotanach is Oráiste á thacú ag na scoileanna atá faoi smacht díreach an stáit ó thuaidh agus, is dócha,nach mbeadh aon rian den Ghaeilge ann, de chultúr na hÉireann (Tá Tuaisceart Éireann go fóill suite in oileán na hÉireann, nach bhfuil?) is cluichí is ceol na hÉireann.

Má tá an meoin seo ag an Aire i leith cúrsaí ‘eiteos’ sna scoileanna, an bhfuil sé mí réasúnta a cheapadh nach mbeidh an meoin seo le tabhairt faoi ndeara ina straitéis teanga?  Agus an rud maith é sin don Ghaeilge, go mbrúfar an teanga i dtreo pobal amháin sa chaoi is nach n-aithneofar í mar chomhoidhreacht gach duine i ‘dTuaisceart Éireann’?   Gan amhras is cuid é sin den cur chuige deighilteach atá á spreagadh ag an gcóras pholatúil ó thuaidh.

I dtrachtaireacht eile deineann an Aire a mhór de bhunús ‘Albanach Uladh’ an focal ‘craic’ nó, dar leis, ‘crack’.   Gach seans go bhfuil an cheart ag an Aire faoi seo – ní fiú bheith ag argóínt faoi.    Tá an Aire buartha faoin fhocal seo bheith á ghoid ag cultúr na Gaeilge is na Gaeltachta ó chultúr na hAlbainis Uladh.

An rud a thugann an Aire goid air, creideann daoine eile gur saibhriú teanga é go mbeadh teangacha eile ag fáíl focail ar iasacht uaidh.   In áit don Aire bheith ag iarraidh na scoilte a dhaingniú, nár cheart do bheith ag baint úsáide as ‘craic’ le léiriú do dhaoine go bhfuil an Ghaeilge agus an Albainis Uladh mar chuid dá gcomhoidhreacht chéanna?    Go deimhin, d’fhéadfá go mbeadh an cur chuige sin ag teacht go h-iomlán leis an mhóid a thug sé mar Aire an chéad lá go mbeadh sé chomh diograiseach céanna i leith gach chuid den phobal agus é i mbun a chúramaí.

Tá sé fánach domsa, is dócha, bheith ag iarraidh súile an Aire a oscailt faoi chomh craiceáilte – nó crackáilte – is atá a chur chuige.  Ní h-amháin go bhfuil sé crackáílte ach tá sé dainséarach.   Is é an Aire McCausland an Aire is dainséaraí, dar liom, ó thaobh todhchaí an Tuaiscirt.   Má eiríonn leis a mheon aigne a chur i bhfeidhm, beidh an scoilt seicteach daingnithe go buan ó thuaidh.

Ní h-é nach dtuigeann an Aire an méid seo.  Ar thrachtaireacht eile dá chuid, léiríonn sé go tuisceanach an léargas atá aige ar an chaidreamh idir an dhá chultúr ó thuaidh.    Ar ndóigh creideann seisean go bhfuil sé ag díriú ar spotsholas ar mhíthuiscint dhuine eile, sa chás seo Monica McWilliams, seachas ag cur a thuairim scoilteach féin i láthair an phobail.  Leag Monica a méar ar an bhfadhb in oráid a thug sí deich mbliain ó shin:

Closer to home the unionist-nationalist divide still remains strong. Perhaps one of the saddest developments in recent years is how cultural identity has been used to exacerbate this divide. It is doubtful if either Cuchullan (sic) or Douglas Hyde would have recognised the cultural battles that are taking place in their name. Faced with an increasing Irish language and cultural hegemony, Unionists have responded with an inflated Ulster-Scots identity, that they police in terms of parity of financial and esteem equity. This is the ‘black pig’s dyke’ defensive mentality in practice.

Tugann an Aire freagra ar seo ina bhlag ag rá do:

(1) She ignored the fact that the Gaelic revival at the end of the 19th century, led by men such as Douglas Hyde, gave rise to Irish cultural nationalism.

Niorbh aon ‘náisiúnaí’ chultúrtha é Dubhghlás de hIde sa tslí atá luaite ag an Aire.  Ba dhuine é a ghlac seasamh laidir in éadan polaitiú na teanga, ach sin rud nach dtuigfeadh Nelson atá ar a sheacht dicheall a pholataíocht a bhrú anuas ar chultúr agus ar theanga na Gaeilge.

(2) She referred to an ‘increasing Irish language and cultural hegemony’. The word hegemony means ‘dominance, especially by one social group over others’.

Tá’s ag an saol mór nach bhfuil an Ghaeilge ag imirt cos ar bholg ar chultúr ar bith, gur teanga agus cultúr ‘ar an imeall’ í ina dtír dhúchais féin.   B’fhearr linn nach amhlaidh a bheadh – ach sin mar atá.

(3) She also said that there was ‘an inflated Ulster-Scots identity’. In fact there is nothing inflated about an Ulster-Scots identity. It is an important part of our cultural diversity and a significant strand in our cultural history.

Is cinnte gur cuid tabhachtach dár n-éagsúlacht agus stair chultúrtha í an Albainis Uladh agus an cultúr a ghabhann leis an teanga.  Ach ní h-ionann sin agus a rá nach bhfuil sí ‘ataithe’ nó, dar liomsa, curtha as a riocht ag polaiteoirí ar nós Nelson agus iad sa tóir ar chultúr a sheasfadh an fhód leis an Ghaeilge.   Níl aon chinnteacht ann gur teanga ‘Aondachtach, Protastúnach’ í an Albainis Uladh, fiú má ghlacann tú gur teanga í sa chéad dul síos.   Is é sin ‘bréag mór’ na hAlbainis Uladh.

Tá bréag beag an Boord  faoi chaibidil san Irishman’s Diary ag Frank McNally.   De réir dealraimh tá ‘fada’ na Gaeilge á úsáid in ainm an Bhoird ar shlí nach bhfuil bunús dá laghad leis.

Since that body was set up under the Belfast Agreement, I had always been curious about its use of the accent on the E in “Ulstèr”. So while interviewing the agency members later, I asked what effect it had on the word. And I was rather surprised when a member of the delegation admitted candidly that it had no effect: “We just thought it looked good”.

At the time, I was inclined to agree that it did look rather fetching. And that, what with its distinctive leftward slant, it nicely mirrored the accent used on the North’s other minority language, with which Ulster Scots compete for funding.

Níl aon cleas nach n-úsáidfear sa chogadh chultúrtha seo atá á fhearadh ó thuaidh, is cosúil.

Aire an Aineolais

An é go bhfuil Peter Robinson ag iarraidh daoine níos aineolaí ná a chéile a ainmniú ina airí san Fheidhmeannas ó thuaidh? Sara bpléifidh mé le Nelson McCausland, an Aire Chultúir, tugaim chun cuimhne Sammy Wilson, an Aire Airgeadais nua a chaith seal ina Aire Timpeallachta cé go séanann sé, a la George Bush, go bhfuil aon bhaint idir oll-tomhaltacht an iarthair. Níl a fhios agam a dhearcadh ar an eigeandáil eacnamaíochta – b’fhéidir go gceapann sé gur mallacht ó Dhia atá ann?

Tá Nelson McCausland ina Aire Cultúir, Spóirt agus Foillíochta anois le cúpla seachtain agus is dócha go bhfuil sé a chosa faoina dheasc fán dtrath seo. Tuairiscítear go raibh sé sa Ghaeltacht i dTír Chonaill an tseachtain seo agus is íontach an léargas ar a aineolais an méid a dúirt sé ag an ocáid sin.

Is é seo an méid a deir an Aire le freagracht ar chúrsaí teanga faoin chúram sin:

“I always take the view that just because somebody can say a few words in any language, it doesn’t mean they’ve got any great knowledge of it,” he said.
“I’m living at present in a cul-de-sac but it doesn’t mean I’m fluent in French.”

Agus is é an Aire le cúram an spóirt freisin:

Mr McCausland is also responsible for sport, following DUP leader Peter Robinson’s reshuffle last month.
His predecessor Gregory Campbell caused a row by referring to the all-Ireland football final as an “international event” after Tyrone’s victory over Kerry last September.
Mr McCausland said he did not know Tyrone were the Gaelic football champions, adding that neither did he know who the Northern Ireland champions were in squash or lacrosse.

Chuala mé ag caint ar an dteilifís faoin dearcadh a bheadh aige i leith na Gaeilge agus na h-Ultaise. Dar leis go bhfuil deireadh le laethannta an mhíchothromais idir an Ghaeilge agus an Ultais agus bhí sé le togaint ón méid a dúirt sé go mbeadh cothromas maoinithe á lorg aige.

Ar ndóigh tá míchothromas idir an dhá theanga de bharr go bhfuil siad éagsúil óna chéile. Fiú amháin má ghlacaimid leis gur teanga í an Ultais – agus níl morán teanga-eolaithe a aontódh gur teanga í seachas canúint – tá an Boord o’Ulster Scotch ina mhaoinitheoir ar chúrsaí teanga AGUS cultúr agus is maoinitheoir ghnóthaí teanga amháin Foras na Gaeilge.

An toradh ar sin, gur léir go bhfuil an Fhoras Teanga ina eiseamlár den scoilt seicteach ó thuaidh. Cé go bhfuil an oiread cainteoirí Ultaise ann i nGlinntí Aontroma ar Chaitlicigh iad is náisiúntóirí nó is é sin an canúint atá ar a gcuid Béarla, tá an Boord o’Ulster Scotch ag feidhmiú mar mhaoinitheoir ar ‘chultúr Aondachtach Phrotastúnach’ agus níl náire ar bith ar an mBoord faoi seo.

Fágann sin go bhfuil Foras na Gaeilge in ainm is a bheith ag déanamh riar ar an ‘dtaobh eile’, Gaeil, náisiúntóírí is Éireannaigh, lucht na Gaeilge. Ach mar a thuigimid níl an scoilt seicteach chomh dubh agus bán le sin agus tá go leor á dhéanamh chun Protastúnaigh/Aondachtóírí a mhealladh i dtreo na Gaeilge – nuair a deirim ‘go leor’ ní h-ionann sin agus glacadh leis nach bhfuil a thuilleadh gur féidir a dhéanamh. Cé chomh eifeachtach is atá an Fhoras, sin ceist eile. Ach tá sé soiléir domsa go bhfuil dearcadh níos oscailte agus níos fáiltiúla ag lucht na Gaeilge – go bhfuil iarracht á dhéanamh daoine a mhealladh ina treo – agus go bhfuil iarracht déanta agus go fóill á dhéanamh ag lucht na hUltaise, sciar áirithe acu ar aon nós, eite Nelson McCausland, cultúr Protastúnach agus Aondachtach a thogáil agus an Ultais a úsáid chun an maoiniú seo a ghnóthú. I bhfirinne is beag meas atá ag Nelson McCausland agus a cháirde ar an Ultais féin – ní doigh liom go labhrann sé í – ach go bhfeiceann siad an deis cultúr dílseach a mhaoiniú faoi éide bréige.

Tuigimid go maith céard atá ar bun aige – agus is straitéis bréagach é bunaithe ar bhréaga.

Níl a fhios agam cad é an margadh príobháideach is rúnda atá ann idir SF agus an DUP ach caithfidh go bhfuil cluiche eile á imirt agus duaiseanna is spriocanna eile i gceist. Conas a fhéadfadh SF, ar cheart go dtuigfeadh siad an tabhacht bunúsach atá le cultúr san obair ar son na síochána, an aireacht rí thabhachtach seo a fhagáil le páirtí ina bhfuil dúramáín ar nós McCausland is Campbell is Poots, daoine glic b’fheidir ach daoine gan tuiscint ar chultúr thar an tuiscint atá ag peileadóir ar an slí chun cluiche peile a bhuachaint?

Faillí dochreidte – agus domhaite – atá i gceist le sin.

An oiread airgid á chaitheamh ar an Ultais nach féidir é a chaitheamh….

Tá scéal ar An Druma Mór a thugann le fios go mbeidh níos mó airgid á chaitheamh ar an Ultais/Albainis Uladh as seo go 2011 ná mar a chaithfear ar an nGaeilge sa tréimhse céanna. Tá an chaiteachas seo á moladh in aineoin nach léir go bhfuil sé ar chumas ag an Acadamh Albainis Uladh an airgead atá á dháileadh orthu a chaitheamh….

De réir freagra a thug an Aire Cultúr, Ealaíon agus Foillíochta, Nelson McCausland, ar cheist[AQW 8309/09] a cuireadh air sa Chomhthionól ó thuaidh, is cosúil go bhfuil iomlán de £4,548,000 le caitheamh ar an nGaeilge i mbliana: £133,000 ar thionscnamh an Cheathrú Gaeltachta agus £4,282,000 d’Fhoras na Gaeilge san áireamh sa chiste sin. I 2011, tá £133,000 le dáileadh ar an gCeathrú Gaeltachta agus níl aon fhigiúir ar fáil d’Fhoras na Gaeilge mar gheall nach bhfuil an buiséad sin comhaontaithe go fóill.

Sa tréimhse céanna, ó 2009/2011, beidh £9.688m á dháileadh ar an Albainis Uladh: As seo tabharfar breis is £7m don Acadamh Albainis Uladh. Beidh £2.65m á dhaileadh ar an Boord o’Ulster Scotch i 2009 – agus, arís, níl an suim le h-aghaidh 2010 ar fáil go fóill.

De réir cheist eile[AQW 8537/09] a cuireadh ar an lá céanna, áfach, tugadh le fios go raibh £12m luaite le hAcadamh na hUltaise nuair a bunaíodh é an uair chéanna a bunaíodh an Chiste Craoltóireachta, dream nach léir go bhfuil aon deacracht acu an t-airgead a chaitheamh.

Ach ón uair sin go dtí i mbliana, tá £5.9m tugtha ar ais ag an Acadamh don Roinn Airgeadais is Pearsanra mar, dar leis an Aire, ní raibh an Acadamh bunaithe go fóíll de réir rialacha dea chleachtais is rialacháin.

Go fóill i 2009, gí go bhfuil £4.295m luaite leis an Acadamh, níl ach £300 san iomlán caite ag an Acadamh i mbliana.

Mar sin de tá dhá nuachtán Ghaeilge druidte i saol na Gaeilge, ceal airgid, agus lucht na hUltaise ag tabhairt nach mór £6m ar ais don Roinn Airgeadais ó thuaidh.

Ansan tá siad ag maíomh go bhfuil siad ag lorg cothromais ó thaobh maoinithe idir an Ghaeilge agus an Ultais….an ag magadh atá siad?

An sionnach i measc na gcearc anois

NelsonMcCauslandDe réir na dtuairiscí is déanaí, tá Nelson McCausland ceaptha ina Aire Cultúr, Ealaíon is Foillíochta ó thuaidh ag an gCéad Aire, Peter Robinson.

Duine é McCausland atá sean aithne agam air. Diograiseoir Albainis Uladh é – cé nach eol dom go labhrann sé an teanga. Is cinnte, áfach, gurb é an chéad chloch ar a phaidrín, mas ceadmhach dom an mheafar mhí oiriúnach sin a úsáid, tús áite a thabhairt don chultúr – agus ní don teanga – Albainis Uladh thar an Ghaeilge.

Tá sé ráite aige go mion is go minic roimhe seo. Is duine é ar fuath leis Éireannachas an oiread sin gur rinne sé gearán le déanaí gur cheart deireadh a chuir leis an ‘Éireannach’ sna Leoin Briotanach agus Éireannach. (Cheapfá go mbeadh aondachtóir dílis mar é ar shon gach ceangal a choimead idir Éire agus an Bhreatain!)

Anuas ar sin, creideann sé nach ‘Ceilteach’ é cé go bhfuil McCausland mar ainm air. Ainm chomh Ceilteach is nach gá é a mhíniú.

Tá roinnt tuairimí aisteacha eile aige. Beidh le feiceáil conas mar a eireoidh leis san Aireacht seo – ach táim réasúnta cinnte go rachaidh a ré chun dochair na Gaeilge an oiread agus gur féidir leis.

Chomh fada agus a bhaineann sé le Nelson, is ionann a bheith in aghaidh na Gaeilge agus a bheith dilis dá chreideamh.

Cinneadh tubaisteach don Ghaeilge é seo – agus ar ndóigh ní féidir le Sinn Féin faic a dhéanamh in éadan an Aire mar go bhfuil siad ceangailte go dluth leis ar an bhFeidhmeannas.

Beidh an athas orm má léiritear dom go bhfuilim mícheart. Ach is é mo bharúil gur feidhm ‘frith Chultúr’ a bheidh ag an Aire nua Cultúr ó thuaidh, frith Chultúr na nGael chun a bheith beacht…

Ar ndóigh d’fhéadfadh sé tarlú go bhfuilim mí cheart. Ní féidir linn bheith ag súil nach mbeidh Nelson McCausland ina Aire Aondachtach – ach dá ndéanfadh sé a mhachnamh ar sin agus teacht ar an dtuiscint gur fearr i bhfad a bheadh sé do Thuaisceart Éireann dá mbeadh reachtaíocht ann chun an teanga dúchasach Ultach seo a chosaint, mar atá reachtaíocht sa Bhreatain Bheag agus in Alba roimhe, agus beartú dá réir, d’fhéadfadh sé amadán a dhéanamh díom.

D’fhéadfadh sé mo dhúshlán a shárú freisin tre airgead breise a aimsiú don Chiste Chraoltóireacht Ghaeilge, le go mbeadh an bearna idir é agus cistí do chraoltóireacht i nGaeilge na hAlban agus na Breatnaise sa Bhreatain Bheag níos cúinge ná mar atá.

An bhfuil tú chun glacadh leis an dúshlán, a Nelson, agus léiriú dúinn go bhfuil tú níos fearr ná an íomhá atá againn ort? Nó an gcloífídh tú go docht le brat do threabh?

Sin í an cheist….