Cartlanna Clibe: Morning Ireland

Scaoil amach an Oireachtas!

Seo chugainn Oireachtas na Samhna – i mbliana, den chéad uair le fada, ní bheidh aon imeachtaí Oireachtais ar bun le linn mí na Samhna de bharr nach gcuirfear tús leis an mhí sin go dtí an Luan – agus tá na sluaite ag druidim le Cill Airne d’fhéile mhór Ghaeilge na bliana seo.   Trath go raibh, bhíodh breis is deich lá san Oireachtas ach le h-imeacht na mblianta tá sin laghdaithe go mór.  I gCorcaigh na dTonn dhá bhliain ó shin bhí an fhéile ann, le féile a mhair ó Domhnach go Domhnach agus ina raibh féile ealaíon, peil is iomáint, comórtas fichille agus go leor eile.  Anois samhlaím nach dtugtar áird ach do na comortais sean nóis, idir amhránaíocht is rínce, is fágtar comórtais eile ar nós na h-agallaimh beirte, na luibíní, na seóanna aonair, na sceitseanna in áit na leathphingine. I bhfirinne is é an t-ól agus an craic an áit a bhfuil an fíor aicsean sna éagráin is déanaí den Oireachtas.  An leagan ‘McDonalds’ den Oireachas atá againn anois agus, nach cuma, nó de réir gach tuairisc tá an t-aos og ag baint an taithneamh as.

Beidh mé féin ag an Oireachtas amárach ar feadh seal agus, b’fhéidir, arís ar an Satharn.  Chuir mé mo loistín – a d’ioc mé féin as murab ionann agus go leor eile a bhionn ag an Oireachtas ar Junket de short amháin nó eile [m.sh Comhaltaí Fhoras na Gaeilge] – ar ceal inné nó thuigeas nach mbeadh ar mo chumas nó nach mbeadh an fonn orm an deireadh seachaine a chaitheamh ar an bhféile.

Nior mhiste liom cúpla uair a chloig a chaitheamh ann – blaiseadh de chomórtas ar nós na hAmhráin Nua Chumtha nó na Luibíní – agus táim ag iarraidh, gan amhras, cóip de ‘Scrabble’ as Gaeilge a cheannach ó Ghlór na nGael.  Ba mhaith liom freisin dluth dhiosca nua Doiminic Mac Giolla Bhríde agus Greagóir O Labhruid (a bheidh á sheoladh ar an Satharn), a cheannach.  Ach Club na Féile is an craic sin go léir – ní bheidh mé ann, go raibh maith agat.

Dream eile nach mbeidh ag an Oireachtas, is cosúil, isea Morning Ireland, an clár is mó éisteoirí sa tír.   Le seachtain anuas rinneadh an clár a chur i láthair ó Fhéile Opera Loch Garman agus ó Fhéile Snagcheol Chorcaí ach is cosúil nach bhfuil aon áit ar sceideal MI don fhéile ealaíon is fad bhunaithe sa tír.  Nuair a chuir mé an cheist ar shuíomh Morning Ireland, dúradh liom ‘we’ll try to cover it in our programme’.   Is féidir linn a rá, is dócha, gur seo an rud a bheimís ag súil leis ó RTÉ ach is léargas é seo ar an easpa cumarsáide a dheineann pobal na Gaeilge leis an domhan lasmuigh an oiread is gur cur síos é ar an mbealach a fhéachann mór shruth an Bhéarla orainn.

ALARUM:  Timpeall ar 7.40rn ar maidin inniu (Dé hAoine), bhí mír faoin Oireachtas ar Morning Ireland. (beidh sé le h-íoslódáil mar phodchraoladh níos déanaí ar maidin).  Nach mise a bhí dána agus amhras a léiriú i leith MI!   Ritheann sé liom go bhféadfadh sé tarlú gurb é an cheist a chuir mise a spreag MI chun an mír a dhéanamh.  Bhí an cuma air go raibh an mír curtha le chéile go tapaidh – agus d’úsáideadh ceann de na pointí a luaigh mé im cheist – gurb é an tOireachtas an féile ealaíon b’fhaide bhunaithe – chun an mír a chur i láthair.  Is cuma, i bhfírinne, ba mhaith ann é mar mhír don Oireachtas chun an rún faoin bhféile seo a scaoileadh leis an bpobal mhór.  Ag an am chéanna bheinn ag súil go mbeadh míreanna ar RTÉ News, TV3 is eile trathnóna inniu – an mbeidh?   Sin ceist eile.

ALARUM EILE:   Tá sé ráite liom, go neamhbhalbh, nach mo idirghuí ar shuíomh Morning Ireland a chinntigh go mbeadh mír ar an Oireachtas ar an gclár sin.   B’shin a dúradh liom nuair a fhreastail mé ar an Oireachtas ar feadh cúpla uair a chloig inniu (Dé hAoine).   Is cinnte nár mhaith liom an creidiúint a ghoid ón gcomhlacht, Stillwater, a shill allais agus iad ag lorg an mhír ar an seó seo.   Ní dócha go raibh idirghabhail iGaeilge ina chonstaic – ach is é an pointe atá ar chúl na pointí sin, dá suaraí iad, a thabhairt chun solais go gcaithfidh gach duine ar suim leo an Oireachtas agus cultúr na Gaeilge a bheith ag tapú gach deis i gconaí chun í a chur ós comhair an phobal is leithne.  Is rud í le bheith brodúil aistí – agus ní ar ár leas go mbeidh sí ina rún.   Mar sin, maith sibh Cilian is Natasha is eile ag Stillwater.   Lean leis an dea obair i ngort na poiblíochta!

Tá an cosúlacht ar an scéal nach bhfuil aon bhuairt ar an Oireachtas faoin easpa seo.  Tugann an fhéile a shlua féin leis i gcónaí, cuid de phobal na Gaeilge agus dream suntasach de thaistealaithe ar ‘gravy train’ na Gaeilge.    Bhí Ostán an Gleneagle lán go béal ón dtaca seo anuraidh ag lucht an Oireachtais féin agus ní fhéadfadh an ghnathchosmhuintir a shrón a fháil isteach i seomra leapan san ostán sin, is dócha, don bhliain seo chugainn (i gCill Airne arís) agus an bhliain dar gcionn ar ais i Leitir Ceanainn.   Ní thuigim faoin spéir cén fath nach féidir an tOireachtas a bheith sa Ghaillimh nó i mBaile Atha Cliath seachas sa dhá chúinne is iargúlta sa tír murach gur ceist éigean faoi na costaisí atá ann.

Sea is canncrán mé.  Bím ag gearán.  Dhéanfainn féin cur síos orm féin mar an bhuachaillín a thugann faoi ndeara go bhfuil an Impire lomnocht agus a dheireann ós árd é murab ionann agus an ‘Sea-drong’ atá bailithe timpeall ar an Impire agus beo ar gach fhocal uaidh.

An t-aon chúis go mbím ag gearán mar seo mar go bhfuil meas agam ar an Oireachtas.  Bhí mé páirteach ann go minic, agus mo mhuintir, agus mo shean mhuintir.   Tá súil agam a bheith páirteach ann arís ach tá gá le stopadh leis an gcrapadh leanúnach atá ar bun ag an fhéile agus go ndéanfaí féile mór uileghabhalach di mar a bhí i gCorcaigh agus, i mblianta roimhe sin, i mBéal Feirste.   Ba cheart go mbeadh a fhios ag pobal Chill Airne go bhfuil an fhéile ar siúl agus go bhfuil sin le tabhairt faoi ndeara timpeall an bhaile.   Ba cheart go mbeadh suaitheantas an Oireachtais le feiscint in áíteanna ar nós an Ghaillimh, Cill Chainnigh, BAC, Ceatharlach is Béal Feirste arís.

Agus rud eile de, fhaid is atáím i mbun an ghearáin, dhá bhliain ó shin nuair a bhíos ag freastal ar an Oireachtas i gCorcaigh, rinne mé forlíónadh ar leith dhá theangach don Evening Echo faoin bhféile agus tuairisciú iomlán gach lá ar feadh seachtaine le linn na féile.  Anuas ar sin rinne mé blag le físeáin ar an Oireachtas.  Cuireann sé íontas agus díomá orm nach bhfuil a leithéid ar bun ag lucht an Oireachtais féin i gCill Airne i mbliana.  Ba cheart do TG4 – agus beidh mé á thogáil seo ag an mBórd nuair a bheidh mé ag freastal ar an gcéad cruinniú – ábhar a thaifeadadh ag an Oireachtas agus a chraoladh ar an staisiún ar feadh na míonna ina dhiaidh.   Idir amhráin sean nóis is amhráin nua chumtha, idir agallaimh, lúibiní is scéalta is seóanna aonair, tá an t-ábhar ann.  Rinne mé an obair seo dhá bhliain ó shin ar bhonn deonach chun dúshlán a thabhairt do na craoltóírí is don Oireachtas féin – is léir gur shuigh siad ar a dtónacha agus nár ghlac leis an ndúshlán.   Léargas é suíomh nua an Oireachtais, atá fós ag caint faoin Oireachtas a bheith ar bun i gCill Airne agus síneadh a bheith curtha leis an spriocam do na chomórtaisí, ar an easpa cumarsáíde seo.

Tá Oireachtas na dTeachtaí Dála, na Seanadóirí agus an Uachtaráin ainmnithe mar gheall ar Oireachtas na Gaeilge. Is é seo an áit chruinnithe do phobal na tíre.  Is é tús agus deireadh na bliana é againn.  Ba cheart meas dá réir a thabhairt don fhéile agus í a scaoileadh óna laincisí.   Scaoil amach an Oireachtas!

7 Lá agus ‘Fóram Iriseoireachta na Gaeilge’

7 Lá

Ghlacas páirt i 7 Lá aréir in éineacht le Cathal Mac Coille ó Morning Ireland (colúnaí le sean Foinse) agus bhí an Dr. Ian Malcolm agus sagart ó Ard Dheoise Atha Cliath, an tAth Pat McDonagh, linn freisin ón phríomh chathair.   Mo chomh Mhúscraíoch, Páidí O Lionaird, a bhí sa chathaoir – tá ‘mafia Mhúscraí’ i ngach aon áit!

Caithfidh mé a rá go raibh an dul amú orm faoi Chathal Mhic Coille.  Cheapas i gcónaí go raibh a cholún i Foinse leadránach – ar ndóigh bhí an iomarca spáis aige (dhá leathnach) agus b’fhéidir níos lú spáis chun an méid céanna a rá.   Aréir bhí sé chomh caradach agus chomh cneasta liom agus, le linn an chláir, chomh h-eolgaiseach ar na h-abhair a bhí á phlé againn, go raibh orm mo dhearcadh ina leith a athrú go h-iomlán.

Chuir a dhearcadh ghairmiúil ina luí orm ar shlí ná raibh mé ag súil  leis go bhfuil gá le h-iriseoirí na Gaeilge, an méid atá fagtha, teacht le cheile ar shlí éigean i dtreo is nach n-éagfaidh an traidisiún agus, go deimhin, go neartóidh sé de réir a cheile ón staid ana lag ag a bhfuil sé.

Chuige sin tá fonn orm tús a chur le beartas nua, Fóram Iriseoireachta na Gaeilge an teideal oibre.   Séard a bheidh i gceist le seo ná suíomh idirlín a bheidh dírithe orthu san ar suim leo iriseoireacht i nGaeilge le plé a dhéanamh ar an gcéard nó gairm sin.  Beidh fáílte ar leith roimh iriseoirí, eagarthóirí, fo-eagarthóírí is dearthóirí  le nuachtáin Ghaeilge, mar a bhí, ar nós Lá agus Foinse agus Anois is Inniu is Amarach is Nuacht 24 (ós rud é go bhfuil an nuachtán sin ag teacht go deireadh a chló rith an tseachtain seo).  Beidh fáílte croíúil freisin roimh solathróírí abhair agus saor iriseoirí ó na foilseacháín nua, Foinse (nua) agus Gaelscéal agus ó na h-irisí, Comhar, Feasta, Beo, nós* agus Goitse is Saol is An Sagart agus eile.   Fearfar fáílte freisin roimh iriseoirí ó mheáin na teilifíse agus an raidió chomh maith – cé go gcaithfidh mé a admháil nach bhfuil an taithí agam ar na meáin seo is atá agam ar mheán chlóite na Gaeilge.

Beidh deis ar an suíomh seo féachaint ar an obair atá á dhéanamh faoi láthair , léirmheas cruinn cothrom a thabhairt ar ghnéithe chéirdiúla na h-oibre sin, agus beidh ardán ann freisin do dhaoine bheith ag plé cad é an slí is fearr chun todhchaí na ceirde a chinntiú.    Beidh fáilte roimh altanna ar chúrsaí reatha is eile ó lucht na páírte.

Níl anseo ach an síol go fóill.   Níl a fhios agam conas mar a fhasfaidh sé agus cad é an cuma a bheidh air.  An tuiscint atá agam, ó mo thaithí anseo, má bhím ag plé go h-oscailte agus le faobhar mo dhearcadh i leith irisí is foilseeacháin Ghaeilge, agus mé ag smaoineamh ar bhonn céirde ar an ábhar, go dtosnaíonn daoine nach dtuigeann go bhfuil an cur chuige sin san fhuil agam mar gur sin mar a faisceadh is mar a h-oileadh mé, m’ionsaí ar bhonn pearsanta.  Ceapann siad gur ag cosaint a gcáirde a bhionn siad agus, i bhfirinne, séard a bhionn siad ag déanamh ná ag cur ó mhaith aon phlé a bhionn ar bun faoi nithe a fhéadfadh feabhas a chur ar chúrsaí do gach éinne.   Ní h-é go mbionn gach tuairim agam cruinn nó ceart – ach ba mhaith liom an tuairim a phlé seachas go mbeadh orm bheith mo chosaint féin ó íonsaithe gránna nach mbaineann le h-ábhar go minic.

Cuirfear tús leis an bhfóram seo agus é oscailte do gach éinne.    Deinfear athbhreithniú ar an oscailteacht sin tar éis mí nó dhó, le féachaint an oireann sé.    B’fhéidir nach mbeidh suim ag éinne ann – cá bhfios – ach ní miste liom é a thriail agus féachaint cad a tharlaíonn…..