Cartlanna Clibe: Martin Coughlan

Cothrom na Féinne do FG

Postaer FG i Múscraí

Postaer FG i Múscraí


Inné agus mé ag glacadh páirte i siulóid urraithe ar son Scoil Náisiúnta Chúil Aodha, agus lá alainn a bhí ann don siúlóid, thánag ar an bpostaer seo ó Fhine Gael, cáite sa dhíog.

Is minic go mbionn Gaeilgeoirí tarcaisneach i leith an pháirtí seo mar gheall ar easpa choimitmint don teanga – ach tá an Chomhairleoir seo, Michael Creed, le moladh as an iarracht atá déanta aige. Go deimhin, os rud é gur postaer é seo atá bunaithe ar theimpléid ón lár oifig, ní foláir ach go bhfuil moladh ag dul don pháirtí freisin. I mBéarla amháin atá postaer FG don toghchán Eorpach ar son Colm Burke agus Seán Kelly.

Tá postaeir ag iarrthóir Eorpach FF sa thoghcheantar, Brian Crowley, agus is i mBéarla go h-iomlán atá siad. Agus níl ach focal amháin Ghaeilge ar phostaeir SF don toghchán áitiúil – Votáil Des O’Grady 1. Agus níl focal Ghaeilge ar phostaer Toireasa Ferris – níl aon focal ann seachas ‘Sinn Féin’ (agus fagaimíd ainmneacha na bpairtithe as an áireamh) agus ainm an iarrthóra.

Postaeir i mBéarla amháin atá ag an iarrthóir don Lucht Oibre sa cheantar, Martin Coughlan. Níl aon rian go fóill ar phostaeir iarrthóír an Lucht OIbre sa Toghchán Eorpach i Múscraí – cé go bhfuil na postaeir thuas le fada i gceantaracha eile sa toghcheantar.