Cartlanna Clibe: Eirigí

Radharc stairiúil…..

Banríon Shasana, Eilís II, ag tabhairt omóis dár laochra sa Ghairdín Chuimhneacháin, de réir mar a léiríodh é ar shuíomh nuachta an BBC.

Cad a cheapfadh ‘The Boys of Kilmichael’ faoina leithéid de radharc? Banríon Shasana, Eilís II, ag tabhairt omóis dóibh agus dá gcomhleacaithe ar fad a throid ar son saoirse na hÉireann in Eirí Amach na Cásca, Cogadh na Saoirse agus na réabhlóidí éagsúla roimhe sin.

Má tá cumhacht ag íomhánna, tá cumhacht ar leith leis an íomhá seo nó chrom Banríon Shasana a ceann agus í ag tabhairt omóis do na laochra a throid ar son ár saoirse (fiú nár bhain siad saoirse amach don tír iomlán) agus cuid mhór acu ar áirigh réamhchomharbaí Eilís II mar chomhionann Osama Bin Laden an lae inniu.

Ní h-amháin sin ach is in Aerfort Mhic Easmainn i mBaile Uí Dhónaill láimh le Baile Átha Cliath a thuirling an eitleán ar a raibh Cheann Stáit na Breataine. Is in omós Ruairí Mhic Easmainn a h-ainmníodh an aerphort seo – cé nach bhfuil sin luaite i dtuairiscí an BBC – an Ruairí Mhic Easmainn céanna ar a bronnadh ridireacht trath as a sheirbhís sa Chongó agus a chroch na Sasanaigh i 1916 as ‘tréas’ le linn an Chogaidh Mhóir.

Bí ag caint ar shiombalachas. Ach mar a dúirt an t-é a ndúirt, ní féidir siombail a ithe! Ní bheathaíonn siad na braithre.

Ar ndóigh bhí léirsithe i mBaile Átha Cliath inniu, agóid amháin ag Eirigi agus iad ag déanamh amadáin díobh féin. Stócaigh óga le postaeirí ag fógairt ‘British out of Ireland’ agus na buachaillí céanna ag caitheamh léinte na gCeilteach agus Manchester United. Bhí cuma ólta ar chuid acu freisin.

Bhí léirsiú ag Sinn Féin freisin agus shaor an pháirtí 1000 bhalún dhubh mar chomhartha shiombalach faoi ról na Breataine in Éirinn agus, go h-áirithe, buamáil Bhaile Átha Cliath/Múineacháin, uafás a tharla 37 bliain is an lá inniu agus ina bhfuil amhras mhór go raibh fórsaí na Breataine, na Banríona, páirteach ann.

Tacaím le na h-iarrachtaí atá ar bun an fhírinne maidir leis an mbuamáil seo a thabhairt chun solais. Creidim go raibh lámh ag na Sasanaigh ann, an t-uafás ba mhó le linn na dTrioblóidí ar fad, ár inar maraíodh 34 duine ar an lá amháin.

Ach creidim nach féidir le Sinn Féin an chás a dhéanamh ar son na fírinne a thabhairt chun solais sa chás seo nuair atá pearsaí sa phairtí céanna ag ceilt na fírinne ar sladanna ina raibh na daoine sin páirteach iontu – leithéidí Aoine na Fola i mBéal Feirste, buamáíl Ostán La Mon is go leor maruithe eile.

Creidim go bhfuil meascán mearaí ar Shinn Féin faoin gcuairt seo. Nuair a thagann an Banríon ar chuairt go dtí an chuid den tír atá ó thuaidh den teorainn, ní bhacann siad leí. Ní bhionn agóid nó leath agóid ann faoin gcuairt. Anseo ó dheas tá gach deis á thapú chun píosa bolscaireachta a dhéanamh. Go deimhin tá leas SF á dhéanamh ag an gcuairt seo. Ní h-aon íontas mar sin go bhfuil Gerry Adams idir dhá chomhairle ar an gcuairt, é ag maíomh i mí Feabhra go bhfuil an chuairt ró luath agus mí-adhúil. Ar an Satharn scrígh sé alt san Irish Examiner inar thagair sé do chomhoidhreacht na pobail éagsúla ar na h-oileáin seo, céim sa tre cheart. An lá céanna d’fhill sé ar dhearcadh mhí Feabhra. Anois tá siad ag agóidíocht in aghaidh na cuairte. An ag teacht nó ag imeacht atá an pháirtí – nó an bhfuil a fhios acu?

Tá tacaíocht níos leithne ag feachtas mhuintir na n-iosbartach a maraíodh ar 17 Bealtaine 1974 i mBÁC agus Múineahán agus beidh an cheist á phlé amárach nuair a chasfaidh an Taoiseach ar Phríomh Aire na Breataine.

Ní duine mé a thugann omós do rithe nó do bhanrithe. Is poblachtóír mé. Mar sin féin (ach ní mar Shinn Féin) creidim go raibh dignit agus meas – is comhmheas – san fháilte a fhearadh roimh Eilís II inniu. Bhí sé ceart agus cóir agus guím gach rath ar an gcuid eile den chuairt.

Preas ráitis i nGaeilge á lorg ag Gaelscéal – caol seans

Tá iarratas ‘an réasúnta’ á dhéanamh in eagarfhocal Gaelscéal na seachtaine seo, go gcuirfeadh gach páírtí polatúil preas ráitis i nGaeilge chuig an nuachtán.

Dar leis an eagarfhocal, go bhfuil sé deacair do phaipéar a scríobhtar sa chéad teanga oifigiúil cothrom na féinne a thabhairt do gach páirtí nuair nach dtugann siad féin cothrom na féinne don Ghaeilge.

Agus, mar aguisín le sin, ‘tá sé deacair gan aitheantas ar leith a thabhairt don dá pháirtí a chuireann ábhar ar fáil as Gaeilge dúinn.

Ainmnítear an dhá pháirtí sin; is iad sin Sinn Féin agus Eirigí.  Go bhfios dom ní páirtí pholatúil é Eirigí ach ‘brú ghrúpa’.  B’fhéidir go bhfuilim ag déanamh éagóir ar an bpáirtí/eagras agus chuirfinn fáilte roimh ionchur ó dhuine níos eolgaisí ná mé.

Ar ndóigh ní chuirim aon iontaoibh i bpreas ráitis Ghaeilge Shinn Féin.  Is iomai preas raiteas a fuair mé ón bpáírtí agus ní i nGaeilge a bhí sé, ná baol air.   Thugamar cothrom na féinne do le na preas ráitis ó gach pháírtí eile i gceachtar den dhá theanga oifigiúíl.

Cé gur iarratas réasúnta ag nuachtán Ghaeilge preas ráitis a lorg i nGaeilge ó phairtithe pholatúla, is bagairt mí réasúnta é a rá i mbeagán focail go mbeidh sé deacair do pháirtithe nach gcuireann preas ráitis i nGaeilge bheith ag súil le cothrom na féinne ón nuachtán stat mhaoinithe seo.

Ráiteas mí stuama é sin san Eagarfhocal gan amhras ar bith.

Mar aguisín agam féin le sin, fuaireas r-phost cúpla lá ó shin ón Aire Gaeltachta nua, Pat Carey.  Ní uaidh go díreach a fuaireas an r-phost ach ó Fhianna Fáil atá ag iarraidh bheith ag caint lena lucht tacaíochta agus leis an dream sin atá tar éis clárú dá seirbhís rphoist ar shuíomh nua-dheartha an pháirtí.  (Suíomh é seo a rinne Blue State Digital, an comhlacht a bhí ar chúl feachtas idirlín Barack Obama don Uachtarántacht i 2008, dearadh air, go costasach is docha).

Is iomaí teachtaireacht a fuair mé ón bpairtí ó shin agus ainmneacha éagsúla luaite leo  – An Taoiseach féin, Mícheál Máirtín agus eile.  Chuir mé teachtaireacht ar ais chuig an Taoiseach ag rá gur mhaith liom leagan Ghaeilge mar go raibh a raiteas i mBéarla ar fad, gan fiú cúpla focal Gaeilge ann.   Ar ndóigh ní bhfuair mé freagra.

Go dtí cúpla lá ó shin.   Ba cheart cothrom na féinne a thabhairt don Aire Carey, tá teachtaireacht dhá theangach curtha aige chuig an liosta a chláraigh le suíomh FF.   I gcaitheamh na mblianta ar fad a raibh mé claraithe, nior tháinig aon teachtaireacht i mBéarla, i nGaeilge nó go dhá theangach ón ‘Aire Gaeltachta is Fearr Riamh’ – m ar ar bhaist Foinse (96-09) ar Éamon O Cuív trath.

A Chara,

Ba mhór an onóir domsa é nuair a cheap an Taoiseach Brian Cowen T.D. mé mar chuid dá fhoireann Rialtais i mí na Márta. Mar Aire Gnóthaí Pobail, Comhionnanais agus Gaeltachta, táimse ann chun freastal a dhéanamh oraibhse  agus chun dul i ngleic le na rudaí is mó go gcuireann sibhse spéis iontu go háitiúil agus ag leibhéal an phobail. Ar ndóigh, táim freagrach chomh maith as ár dteanga náisiúnta.

Ó cheapadh mar Aire mé táim ag obair ar na cúrsaí is mó a bhíonn ag dó na geirbe agaibhse. Mar shampla táim ag obair i dteannta mo chomhghleacaithe Rialtais chun leigheas a fháil ar scéal na Headshops.

Sin an fáth go bhfuilim ag tabhairt cuireadh daoibhse bhur gceisteanna a chur chugam faoi aon réimse a thagann faoi chúram mo Roinne. Cuirfidh mé na freagraí ar na ceisteanna seo ar line agus ar Youtube.

Seol chugam bhur gceisteanna anois:

http://www.fiannafail.ie/patcarey

Is féidir ceist a chur faoi ábhar ar bith a bhaineann le mo Roinnse – cúrsaí pobail nó comhionnanais, cúsaí tuaithe, an Stráitéis Náisiúnta Drugaí nó todhcaí na Gaeilge. Tá súil agam gurb í seo an chéad cheím again i gcomhrá a bheidh fiúntach.

Is féidir ceisteanna a sheoladh tríd Twitter leis an hashtag #askpatcarey, nó ar ár suíomh idirlín ag an nasc thíos:

http://www.fiannafail.ie/patcarey

Míle buíochas,

Pádraig Ó Ciardha, T.D.
An tAire Gnóthaí Pobail Comhionnanais agus Gaeltachta

Ní fheadar an é mar thoradh ar m’iarratas réasúnta a tháinig an freagra seo ón Aire.   Beireann foighid faoiseamh, deirtear…..