Cartlanna Clibe: Brian Cowen

Claontacht, Cowen, an Daily Mail agus RTÉ

Tá comhbhá éigean agam do Bhrian Cowen as ucht an chonspóid is déanaí ina bhfuil sé sáite. Tá mé ramhar, mar atá sé, b’fhéidir níos raimhre, agus ag iarraidh meachan a chailliúint i gcónaí [agus ní cabhair ar bith é go ngeillim le blaiseadh a bhaint as uachtar reoite ‘Guinness’ ag am lón i gCill Airne ag an siopa uachtar reoite ansin, Murphy’s Ice Cream].

Mar sin de, ní thaitneodh sé liom dá mbeadh mo phortraid is mé lom nocht, ciocha fear is uile, ar chrochadh sa Dhanlann Náisiúnta. Ní thaitneodh sé liom ar chuinsí critice ealaíon agus ar chúinsí phearsanta!

É sin ráite, chuaigh oifig phreas an Rialtais thar fóir nuair a d’éilíodh leithscéal ar RTÉ mar gheall ar an dtuairisc a rinne siad ar an gconspóid, ar a dtugtar Cowengate/Picturegate [cén bhaint atá ag ‘gate’ leis an scéal, ní fheadar?].

Eachtra páistiúíl é seo ó thús go deireadh.

Seo chomh náireach is atá sé, do RTÉ agus don Taoiseach féin. Tá eagarfhocal san Irish Daily Mail inniu ag gearán faoi ‘chlaontacht’ ar an gCraoltóir Náisiúnta.

Seo an ‘Daily Mail’, nuachtán le traidisiún fada claontachta maidir le nuacht na hÉireann.

An lá go n-eiríonn le nuachtán le stair an Daily Mail léacht a thabhairt ar chlaontacht in iriseoireacht in Éirinn agus an cheart a bheith aige, sin droch lá oibre ag an dream a thug an t-údar sin do.

Mar sin, bualadh bos do Oifig Phreas an Taoisigh agus do RTÉ!

Tá an cúlú thart!

Brian Ó Driosceoil, captaen na hÉireann, ag ardú Chorn na Sé Náisiúin

Brian Ó Driosceoil, captaen na hÉireann, ag ardú Chorn na Sé Náisiúin

Bhí sé gránna fhaid a mhair sé ach anois is féidir a fhógairt go bhfuil an cúlú eacnamaíochta thart. Sin é an fhógra ar féidir le Brian Cowen a dhéanamh agus bheadh sé oiriúnach dá ndéanfadh sé a léitheid d’fhogra tar éis do scaird eitleán a eitilt, é féin, agus tuirlingt ar bhórd oll-iompróir éitleáin ar a mbeadh baincéirí agus togálaithe móra na tíre agus leis an mbrat – ‘Mission Accomplished’ – ar a chúl.

Cén fath go gceapaim go bhfuil gach rud ina cheart agus an ghéarchéim thart. Bhuel nach bhfuil an Chaithréim Mhór bainte amach ag ár bhfoireann rugbaí don chéad uair i 61 bliain agus, ar an oíche chéanna, bhuaigh Bernard Dunne gradam dornálaíochta domhanda nuair a sharaigh sé Cordoba san 02.

Nach é sin an cineal ardú croí atá ag teastáil chun sinn a thabhairt as an sáínn seo! Deirtear go minic gurb é an bua a bhí ag Éire ar Shasana sa sacar ag Euro 1998 a chuir tús le ré an Tiogair – agus an uair sin féin, ní raibh ach an bua amháin i gceist. Cad é an toradh a bheadh ar chúig bhua ar fhoirne rugbaí mhóra le rá!

Agus tharla seo an tseachtain céanna inar labhair Uachtarán Mheirceá, Barack Obama, an fear is cumhachtaí agus is cumasaí ar domhan, cúpla focal Ghaeilge. Tá ár chupa a chur thar maoil!

B’fheidir go bhfuilim blúirín ró shoiniceach – ach creidim go bhfuil ard mholadh tuillte ag Brian Ó Driosceoil agus a fhoireann agus Declan Kidney, Bernard Dunne agus, sa deireadh thiar, Barack Obama is a mhúinteoir Gaeilge, as ucht údar a thabhairt dúinn ár gcroithe a ardú. Táim tinn tuirseach den ghruaim is den chrá croí a bhionn le clos lá i ndiaidh lae ar na méain [Bhéarla gan dabht!] agus is dócha nach fada go dtosnófar ar an bport sin a sheint in athuair.

Ach ar feadh an lae inniu, bíodh gliondar inár gcroí agus gáire ar ár smúis agus tabharfaimís aghaidh ar an chuid eile den tseachtain leis an spiorad dochlóite céanna. B’fhéidir gur cheart don Rialtas iarratas a dhéanamh ar an bhfoireann rugbaí an chorn a thabhairt timpeall na tíre le go mbeadh deis ag gach pobal ar fuaid na hÉireann a meas agus a mbuiochas a chur in iul don mheitheal mhiorúilteach seo.

“Is féidir linn…”

“Is féidir linn…” B’shin iad na focail ó bhéal Barack Obama agus é ag glacadh leis an seamróg ón dTaoiseach Brian Cowen sa Teach Bhán i Washington inniu.

B’fheidir gur cheart dúinn é sin a ghlacadh mar mhanna agus sinn i mbun ár nGaeltacht idirlín.

Moladh amháin atá agam, go nglacaimís leis go bhfuil sé bunaithe. Tá an baol ann má thosnaíonn daoine ag caint ar an ghá atá lena leitheid is na buntáistí a bheadh lena leithéid go ndeintear an dúl chun oibre a pharailísiú.

Tá sean fhocal sa Bhéarla a choimríonn an rud atá i gceist agam: The perfect is the enemy of the good.

Mar sin, i bhfocail Barack Obama, is féidir linn.

An Meitheal agus an Ard Fheis

Beag a chonaic mé d’Ard Fheis Fhianna Fáíl ag an deireadh seachtaine nó bhí go leor rudaí ar siúl agam sa bhaile. Is cosúil gurb é Nollaig Ó Diomasaigh is fearr a thug oráid agus é ag cur Brian Cowen i láthair. De réir tuairiscí chuir sé na baincéirí i gcomparáid le hOilibhéar Chromaill cé gur ndúirt sé ná raibh an ‘Conquistador’ Bhriotanach ag iarraidh a leas féin a dhéanamh.

Níl a fhios agam cé chomh cruinn is atá léargas an Aire Iompair ar an stair sin – ach fagfaimid san mar atá sé.

Is cinnte go raibh an chaint a thug sé bladhmannach agus gur las sé tine faoi thoscairí na hArd Fheise nach bhféadfadh oráid an Taoisigh a mhúchadh, dá léimhe é.

Ach bhí cúpla rud spéisiúil le rá ag an dTaoiseach féin ina oráid agus é ag caint faoin ‘mheitheal’.

Meitheal

This Government is determined to manage our way through this recession and to prepare for growth again. But Government alone cannot make it happen.

Tá focal Gaeilge a theastaíonn a thabhairt isteach sa gcomhra seo anocht. Agus an focal sin ná meitheal. Daoine ag obair le chéile ar son a chéile. Teastaíonn spiorad an Mheitheal anois níos mó ná riamh. Spiorad an chomharsanacht, spiorad an chomhoibriú. Ni neart go cur le chéile a chairde agus seo í an t-am chun brú ar aghaidh I teannta a chéile agus le tacaíocht dá chéile.

Ireland now needs a Meitheal mentality if we are going to get through this together.

We must do this or we will let ourselves down. All of us.

Is é an rud a chaithfidh an Rialtas a thuiscint go bhfuil gá le comhthuiscint idir iad agus an phobal agus gurb é an rud a bheidh le tuiscint go soiléir go bhfuil gach duine ag iompar ualach eigean. Nior cheart go mbeadh an ualach céanna á iompar ag gach duine ach go mbeadh ualach á iompar de reir mar is féidir le duine an ualach a iompar. I mbeagán focal, ba cheart go mbeadh an dream is mó atá ag tuilleamh airgid ag íoc an méid is mó.

Sin an slí a oibríonn an meitheal agus ní olc an tuairim é agus sinn ag iarraidh teacht slán ón bpriacal ina bhfuilimíd.

Rud eile a bheadh ina údar dóchais dúinn a bhionn ag plé le cúrsaí cultúir an méid seo a dúirt an Taoiseach:

When John F Kennedy visited Ireland many years ago, he spoke some words in our Dáil that still ring true today. He said: “It is that quality of the Irish, the remarkable quality of hope, confidence and imagination, that is needed more than ever today.”

I believe that being Irish holds a distinct and intrinsic value. Ireland is a brand. People know us.

Our country, her landscape and her culture are known the world over. We must connect with that brand now and use it to give us the competitive advantage in a globalised world that is increasingly the same. We must ourselves portray the positives that others see in us.

Cheapfá go raibh sé tar éis bheith ag léamh an leabhair úd ó Fhionnbarra Ó Brollcháin.

Cúpla rud eile mar gheall ar an Ard Fheis: Ní fhaca mé in aon áit an clár agus mar sin ní raibh sé indéanta a fháil amach cad a bhí á moladh maidir leis an nGaeilge. Gan amhras bhí Éamon Ó Cuív ann – ach ar labhair sé? Agus má labhair, cad a dúirt sé?

Chomh maith le sin, tugaim faoi ndeara go raibh tagairt don scéal – ar tuairiscíodh anseo an tseachtain seo chaite – faoi shuíomh idirlíne Fhianna Fáil bheith gann ar Ghaeilge i bhFoinse ag an deireadh seachtaine. Léiriú eile ar an mbealach atá an bhlagadóireacht chun tosaigh ar an iriseoireacht chlóite thraidisiúnta cé nach n-admhódh lucht na meáin chlóite [cloíte?] an méid seo. Níl aon Ghaeilge go fóíll ar shuíomh Fhianna Fáíl.

Teachtaireacht ó Bhrian Cowen…..

Fuaireas teachtaireacht r-phoist ó Bhrian Cowen, An Taoiseach, ar maidin. Tá saghas taithí agam ar theachtaireachtaí a fháil ó dhaoine cumhachtacha nó is minic, freisin, go bhfaighim teachtaireacht ón Uachtarán Barack Obama.

Ní h-é go bhfuil siad ag iarraidh mo bhlag a léamh – cé go bhfuair mé teachtaireacht inniu ó dhuine anaithnid ag fiafraí díom an raibh aon eolas agam ar bhog earra a aistreodh Gaeilge go Béarla le brú cnaipe. {Tá cnaipe ar shuíomh Fhianna Fáil a athraíonn an fhocal ‘Gaeilge’ go ‘English’ – ach ní oibríonn sin d’aon chuid eile den suíomh.]

Ar aon nós, fuaireas teachtaireacht ó Bhrian Cowen ar maidin agus bhí sé ag fiafraí díom an raibh aon cheisteanna agam do.

An chéad cheist atá agam: Cén fath go bhfuil an teachtaireacht seo go léir i mBéarla? Nach tusa an Taoiseach a bhaineann úsáíd as an nGaeilge go rialta id oráidí?

Nílim ag lorg teachtaireacht iomlán i mBéarla – díreach cúpla abairt nó alt chun a chur in iúl dom nach bhfuil tú tar éis í a ligint i ndearúd. Gan amhras thuigfinn go bhfuil tú faoi bhrú – ach dar liomsa is cuid den réiteach í an nGaeilge, seachas cuid den bhfadhb.

Dear friend,

Ireland’s economy has been damaged by the global economic downturn. I have been honest with the country and acknowledged that the times ahead will be tough. While we work night and day to get Ireland through these difficulties, I want to engage with you directly, so that you know what we’re doing.

That’s why, in launching a new Fianna Fail website, I want to offer you an opportunity to ask me directly about the challenges we face and the route that I’m proposing to get Ireland back onto the path of sustained economic growth.

Ask your questions by clicking here and I’ll post a video on March 12th answering as many as I can:

http://www.fiannafail.ie/askthetaoiseach

Ireland is facing economic conditions unlike any we’ve seen before. Our banks required government support. Unemployment across the country is rising and many businesses are being hit hard. The public finances have suffered and we’ve been forced to make really tough choices.

We’ll meet these challenges head on. We’ll fix our banking system. We’ll make sure that a new regulatory system is put in place that the people can have confidence in.

We’ll help people to retrain if they become unemployed. We’ll extend further help to businesses for whom credit is no longer available and whose future is under threat.

We’re taking tough decisions now, so that Ireland can emerge from this recession quickly and fairly. We’re building Ireland for tomorrow – and a better future for us all.

If you ask me – directly and simply – about our plans, I will respond in kind. Submit your questions to:

http://www.fiannafail.ie/askthetaoiseach

I’ll admit we haven’t got everything right, and if you want to tell me where you think we can improve our proposals or offer alternatives, I’ll listen. Only by listening to each other, learning the lessons of recent times and working together – summoning a national effort – will we move back towards the levels of economic growth which have made Ireland the envy of many over the past 20 years.

I look forward to hearing from you.

Brian Cowen

Taoiseach

Níl a fhios agam an chuideoidh a leitheid seo d’admháil: I’ll admit we haven’t got everything right, and if you want to tell me where you think we can improve our proposals or offer alternatives, I’ll listen. le Fianna Fáíl teacht aniar sna pobal bhreitheanna. De reir an suirbhé is déanaí, níl ach duine as gach deichniúr a cheapann go bhfuil an Rialtas ag déanamh dea oibre agus iad ag iarraidh sinn a thabhairt slán ón bpriacal seo.

De reir an suirbhé céanna, tá tacaíocht de 42% ag malairt rialtais den éite clé ina mbeadh An Lucht Oibre(22%), Sinn Féin (7%) agus na Glasaigh(5%), maraon leis na neamh-spleaigh(10%). 52% de thacaíocht atá ag An Lucht Oibre agus Fine Gael (30%) le cheile, 55% atá ag Rialtas Náisiúnta d’Fhianna Fáil (25%) agus Fine Gael.

42% – sin isteach is amach leis an tacaíocht a bhí ag Fianna Fáil agus iad ag dul i mbun Rialtais an uair dheireannach – ach gan dabht bhí cúpla duine sa bhreis uatha agus bheadh ar a leitheid seo de chomhghuaillíocht iad san a fháíl, bunaithe ar anailís ar fhigiúirí an lae inniu, ó Fhianna Fáil nó ó Fhine Gael. Cá bhfios, áfach, cad a tharlóidh idir seo agus trath toghcháin – ach b’fheidir go mbeidh sé níos túisce ná mar atáimíd – agus Brian Cowen – ag ceapadh.