Cartlanna Clibe: Bob Quinn

Ná bímís ag feitheamh ar phlean Uí Chuív…

príomh alt agus eagarfhocal Foinse dírithe ar an Aire Uí Chuív an tseachtain seo agus gearán ann faoin mhoill ar an bplean chlúiteach seo chun an Ghaeilge a athréimniú sa Ghaeltacht agus 250,000 cainteoir laethúil a chruthú sa tír ar fad.

Dá mbeinnse ina gcás, ag foilsiú nuachtáin Ghaeilge, is dócha go mbeinn ag déanamh amhlaidh. Ach seo an rud, má chreidimíd fianaise ár súl féin nó an méid a tuairiscíodh sa Staidéar Teangaeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, táimíd go mór ar chúl sa rás seo in éadan an chloig.

Tic. Toc.

Gan amhras, fiú má fhoilsítear an phleán seo roimh an Samhradh, cad is fiú é bheith foilsithe? An nochtfar ann aon rún nach bhfuil ar eolas againn? An ndallfar sinn lena fhoirfeacht?

Ní chreidim é.

Sílim gur ghá leanúint ar aghaidh beag bheann ar phlean agus an Ghaeilge a ‘chur chun cinn’ i do cheantar féin. Ní go náisiúnta a dheinfear an dul chun cinn is suntasaí – ach go h-áitiúil nó fiú i do theaghlach féin.

Táim féin ag obair i gComharchumann Forbartha Mhúscraí agus is é sin an rud atá ar bun agam agus daoine eile sa cheantar atá ag iarraidh Gaoluinn Mhúscraí a thabhairt slán don chéad glúin eile – agus sult a bhaint aistí sinn féin.

An tseachtain seo chaite bhí an chéad oíche againn de chumann scannáin nua, Cumann Scannáin Dhoire’n Chuilinn, agus bhí an scannánaí Bob Quinn i láthair chun labhairt le slua deas a bhailigh san Ionad Chultúrtha i mBaile Mhuirne chun faire ar an scannán ceannródach a léirigh sé ag tús na 70í, Caoineadh Airt Uí Laoghaire. B’fhiú go mór é.

Beidh scannáin eile á thaispeáint againn ag tús mí Aibreáin agus Bealtaine. Idir sin agus seo beidh trathnóna Comhluadar ann i gceann seachtaine, ar 21ú Márta, leis an scéalaí, Seán Ó Laoghaire, agus beidh sin ar siúl sa Mhuileann i mBaile Mhuirne.

Tá go leor rudaí dá leitheid ar bun ar fud na tíre. Léiriú iad ar an cineál rud ar féidir a dhéanamh le beagán oibre agus iarrachta.

Ach Dia idir sinn agus bheith ag feitheamh ar phlean, fiú má bhionn sé foirfe, ón Rialtas chun an Ghaoluinn a shlánú!

Ag titim go mall….

fallingslowlyoscarsUm an dtaca seo anuraidh, agus mé ag scríobh mo thuairiscí dheireannacha do Lá Nua, rinneas scéal faoin bhua a bhí ag Glenn Hansard agus Marketa Irglova ag Gradaim na Oscars leis an amhrán sin, “Falling Slowly”.

Bhíos ag fiosrú an scéil Dé Luain nó d’fhograíodh buaiteoirí na ngradam oíche Dé Domhnaigh. Mar sin bhí fonn orm fiosrú an raibh casadh éigean a chuirfeadh coincín nua leis an scéal do léitheoirí Lá Nua ar an Mháirt.

Bhí caint san aer ag an am sin faoi Ceol 08, an sar bheartas ag Seachtain na Gaeilge chun ceoltóirí móra le rá a mhealladh l leaganacha Ghaeilge dá amhráin is clúití a thaifead ar dhluth dhiosca a dhioltar de ghnath ar mhaithe le carthanacht éigean.

Mar sin chuireas ceist ar Orla Nic Suibhne, stiurthóir SNAG, féachaint an mbeadh speis aici fiafraí ar Glenn agus ar Marketa leagan Ghaeilge den amhrán a thaifead agus a fhoilsiú ar Ceol 09.

Agus is léir ón méid a thug Órla le fios in agallamh a rinne sí ar chlár Ronáin Mhic Aodha Bhuí inné gur chuir sí an cheist nó beidh ‘Ag Titim Go Mall’ ar Ceol 09 nuair a dheinfear é a eisiú le linn Seachtain na Gaeilge, a bheidh faoi lán sheol ón Luan seo chughainn ar aghaidh. Beidh an fhéile bhliantúil á sheoladh anocht – agus de réir dealraimh tá ticéid go fóill ar fáil ach r-phost a chur chuig: eolas@snag.ie

Ná h-abair éinne ná raibh dea thoradh ar shaothar Lá Nua!

Ar aon nós, tá áthas orm go bhfuil an méid seo bainte amach. Beidh le feiceáil an mbainfidh Ceol 09 uimhir 1 sna cáirteacha mar a bhain Ceol 08. Ach tá tús mhaith leis an obair chun an sprioc sin a bhaint amach.

Ag caint dúinn ar Sheachtain na Gaeilge, tá athas orm a fheiceáil go bhfuil ‘yuimí muimí’ na Gaeilge, Blathnaid Ní Chofaigh, ann chun an fhéile a sheoladh in éineacht le Ian Dempsey.

Mar chuid d’imeachtaí Sheachtain na Gaeilge anseo i Múscraí, beidh cumann nua scannáin á sheoladh ar an Aoine, 6 Márta, le taispeantas den scannán clúiteach, an chéad ghné scannán i nGaeilge d’fhéadfá a rá, Caoineadh Airt Uí Laoghaire, ag Ionad Chultúrtha Bhaile Bhuirne. Ní bheidh Blathnaid Ní Chofaigh anseo ach beidh stiurthóír an scannáin sin, Bob Quinn, i láthair chun an cumann, Cumann Scannáin Dhoire’n Chuilling, a sheoladh.