Is maith liom….Goitse

01Goitse

Fuair mé seo ó mo shean chomrádaí, Caomhán O Scolaí, inniu agus is íontach an spreagadh é go deo.   An chéad leathnach den chéad eagrán de Goitse – an nuachtán Ghaeilge áitiúil nua i dTír Chonaill.  Is cosúil go bhfuil sé féin agus Danny Brown páirteach san obair seo agus tá cuma an shnásta air.

Tá an phríomh leathnach seo chomh tarraingteach de phríomh leathnach is a chonaic mé in aon nuachtán, Gaeilge nó Béarla, riamh agus tá príomhscéal dúshlánach agus nuachtúil ann freisin, Cá bhfuil ár dTeachta Dála?   Ar ndóigh iarracht atá ann brú a chur ar an Rialtas an fothoghchán d’Iar Dheisceart Thír Chonaill a reachtáil leis an fholúntas a d’fhag Pat The Cope nuair a chuaigh sé chun na hEorpa a líonadh.

Ní gá a rá go bhfuil an scríobhnóireacht beacht agus pointeáilte agus nach bhfuil abairtí móra fada Gaelscéal anseo – bhí 44 focal i gcéad alt phríomh scéal Gaelscéal na seachtaine seo chaite.    Tá ceachtanna le foghlaim ó lucht Goitse ag na mór nuachtáin Ghaeilge.

Ach is sampla íontach é do Ghaeltachtaí eile.  Cén fath nach bhféadfaí nuachtán tarraingteach mar é a chur ar fáil i ngach Gaeltacht?

Sin smaoineamh le sinn a spreagadh…

20 de thuairimí ar “Is maith liom….Goitse

 1. shinnylites

  A Choncubhair, ar chuimhnigh tú riamh ar chnaipe ‘maith thú’ (thumbs up) a chur faoi do chuid píosaí scríbhneoireachta? Sa gcaoi sin bheadh sé an-simplí do dhuine a rá gur maith leat an t-alt.
  (@ Séamus: Is ‘ainm úsáideora’ é ‘Shinnylites’ mar tá cuntas agam ar WordPress. Nuair atá mé sínithe isteach, feicfidh tú ‘shinnylites’ mar ainm orm)

  Freagra
 2. Niamh Uí Ruairc

  Níl Gaelscéal feicithe agam go fóill ach tá 52 focal nó mar sin i do chéad alt

  Freagra
 3. Concubhar O Liathain

  Is cosúil ná raibh mé soiléir a dhothain dhuit, a Niamh. Is éard a bhí i gceist agam a rá go raibh 44 focal sa chéad abairt i bpríomh scéal Gaelscéal an tseachtain seo chaite. Ar éigean go bhféadfadh ollamh ollscoile ciall a bhaint as, gan trácht ar ghnath leitheoir. Ach má cheapann tú go bhfuil sin maith go leor, bíodh agat. Bionn roinnt abairtí fada agam cinnte – ach nílimse ag gearradh costas ar dhaoine theacht anseo agus bheith páirteach liom. Is dócha go bhfuil Gaelscéal ag iarraidh leitheoirí a mhealladh – ach ní mheallfaidh siad leitheoirí sa tslí seo.

  Freagra
 4. Niamh Uí Ruairc

  Tuifim agus tuigim do chuid míreanna i gcónaí anois (don chuid is mó) ach sin mar bhíonn siad i gcónaí suimiúil.

  Freagra
 5. seamus mac seain

  sílim go bhfuil an tionsnnamh seo de chuid “Goitse” iontach tabhachtach cionnus go bhfuil sé dírithe ar léitheoirí áitiúla. Is fada mé den bharúil gur ar bhonn áitiúl seachas ar bhonn náisiúnta atá slánú na teanga le fáil. Bheadh sé go mór lenar leas dar liom Goitse a bheith dírithe ar thír Chonaill, Gaelscéal ar Chonamara( le comhnascadh le Foinse?)
  iGaeilge i gcorcaigh agus Nuacht 24 i mBéál Feirste agus leathnú ar sin de réir a cheile. Ní bheadh aon bhac orainn scéalta a mhalártú ar a chéile da sílfimis go mbeadh suim iontu go háitiúl. Is é “an rud beag atá mór” i saol an lae inniu dar liom agus i gcúrsaí athbheochana ach go háirithe.

  Freagra
 6. Áine Nic Phroinnsias

  Is nuachtán de chuid Shinn Féin é Goitse. Féach an pictiúir ar lch 3 agus daoine ag mairseáil le easter lillies orthub.Ní féidir é sin a rá faoi Ghaelscéal ach más páipéir de chuid Goeballs atá uaibh bíodh agaib h

  Freagra
 7. igaeilge Údar an Ailt

  Nil lch 3 feicthe agam go fóill. An t-aon rud a dhéarfainn faoi phictiúir de lucht SF ag máirseáil agus iad ag caitheamh lilí na Cásca go bhfuil sé de dhualgas ar nuachtán áitiúil imeachtaí a tharlaíonn sa cheantar a thuairisciú. Más iad SF an páirtí is gníomhaí sa cheantar, bhuel beidh a rian ar an nuachtán. An rud a chaithfidh aon nuachtán a dhéanamh, áfach, ná cothrom na féinne a thabhairt….

  Freagra
 8. Áine Nic Phroinnsias

  Ní hé Sinn Féin páirtí an pharóiste cé gur iomaí blow-iin ó na sé contae atá bogtha isteach. Bhí i bhfad níos mó ná sin ar siúl thar an Cháisc

  Freagra
 9. Seán Mór

  Fuair mé féin cóip de Goitse inné, agus caithfidh mé a rá gur thaitin sé go mór liom, agus aontaím go huile is go hiomlán le Séamus sa chás áirithe seo, gur tábhachtaí na forbairtí áitiúla mar seo, agus iad a nascadh le forbairtí in áiteanna eile nuair a bhíonn sin ag fóirstean. Sílim gur mó seans go léifidh muintir na Gaeltachta an nuachtán beag seo ná ceann náisiúnta ag an phointe seo, ach má théann siad i dtaithí ar Goitse a cheannach ar dtús, is mó seans go gcuirfidh níos mó acu suim in Gaelscéal amach anseo fosta. Rith sé liom, agus mé ag amharc ar Goitse, gur ardán maith a bheadh ann leis na seirbhísí poiblí atá ar fáil i nGaeilge a chur in iúl do mhuintir na Gaeltachta fosta.

  Maidir leis an méid a scríobh Áine Nic Phroinsias faoi Goitse a bheith in nuachtán Sinn Féineach, níl a fhios agam cén dearcadh polaitiúil atá ag lucht foilsithe Goitse, ach ní shílim gur féidir a mhaíomh ón chéad eagrán seo gur nuachtán Sinn Féineach é, go háirithe mar gheall ar phictiúr amháin gan aon tráchtaireacht???? Bhí go leor eile sa pháipéar a bhain leis an phobal áitiúil; ms fothoghchán, madaí á ngoid, lá mór glantacháin, seoladh dlúthdhioscaí, Aerfort Dhún nGall, An Cabaret Craiceáilte, ceol traidisiúnta áitiúil, foclaí suimiúla sa Ghaeilge, alt dúlra, fógraí pobail, díolachán Chill Ulta, bua foireann faoi 21 Dhún na nGall srl srl.

  Tá lúcháir orm féin páipéar beag áitiúil mar seo a fheiceáil ar an fhód…

  Freagra
 10. igaeilge Údar an Ailt

  Ní fhaca mise ach an chéad leathnach agus níl an oiread eolais agam is atá agat de chúrsaí do pharóiste. Mar sin glacaim leis an malairt tuairime atá léirithe agat – is amhlaidh go bhfuilimse ar shon go mbeadh nuachtán áitiúil ann agus i bhfirinne is céim mhór chun tosaigh go bhfuil leithéidí Goitse ann. Thairis sin is ceist do lucht foilsithe an nuachtáin na gearáin atá déanta agat anseo – ba cheart dul i dteagmháíl leo le cinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi réimse na n-imeachtai sa cheantar chun go mbeadh cothrom na féinne ag gach éinne.

  Freagra
 11. Seán Mór

  Tá an ráiteas seo a leanas san eagarfhocal:

  ‘Mar a tchí tú san eagrán seo, rinne muid ár ndícheall an oiread imeachtaí a chumhdach agus a thiocfadh linn agus má chaill muid imeacht mhór ar bith ta muid buartha. Níl ach foireann bheag ag obair go deonach ar an pháipéar agus tá muid ag brath go huile is go hiomlán oraibhse, ná léitheoirí, muid a chur ar an eolas faoi imeachtaí ata ag tarlú sa cheantar’.

  Is léir domsa ón méid sin go bhfuil an páipéar oscailte. Nárbh fhearr an gealltanas sin a thástáil ar dtús le feiceáil an nglacfaidh siad le scéalta agus grianghraif eile don chéad eagrán eile?

  Freagra
 12. Áine Nic Phroinnsias

  GRMA as an éisteacht chothrom a thug tú dom a Chonchubhair. Tá go leor den fhírinne ag Seán Mór agus tá súil agam go rachaidh Goitse ar aghaidh go maith agus nach mbeidh ‘bias’ polaiticiúl ann. Sé FF an páirtí is mó sa pharóiste (faraor géar) agus toghtar TD dáitiúil de chuid FG gach bliain. Níor mhaith liom go ndéanfaí dearmad ar sin ag Goitse agus go ligtear don chuid eile againn nach Sinn Féiners muid (ná nach bhfuil suim againn sa pholaiticíocht) say a bheith againn fosta. Go n-éirí le Goitse!

  Freagra
 13. Seán Mór

  Agus aontaím leat a Áine gur chóir go mbeadh an nuachtán neamhspleách ó thaobh páirtithe. Scriosfar é má shíltear gur páipéar rúnda de chuid aon pháirtí amháin, is cuma cé hiad.

  Freagra
 14. seamus mac seain

  a hÁine a chara níl mise imo chónaí i dTír Chonaill agus mar sin níl mé eolach mo dhotháin ar na daoine atá taobh thiar den pháipéar seo agus ar bhealach is cuma liom a fhad agus go dtugann siad cothrom na féinne do chách. Níor chuala é ach dhá ainm luaite leis. Dónal De Brún (as Béal Feirste lá den tsaol creidim) agus Cumhan Ó Scolaí a bhí le Lá Nua i mBéal Feirtse tráth. An sin iad na “blow ins as na sé chontae” atá i gcéist agat. Is ráiteas bíogóideach é sin i gcead duit A hAine. Tá mise imo chónaí i mBéal Feirste agus le blianta beaga anuas tá na céadta duine i ndiaidh bogadh isteach i mo cheantar agus iad ar gach cineáil datha agus creidimh agus nior chuala mé duine ar bith ag tabhairt “blow ins” orthu bíodh a’s go bhfuil sé amuigh ar mhuintir Bhéal Feirste go bhfuil siad aintoisceach.Tá scrudú coinsíasa de dhíobháil anseo ach ní ar Dhónal ná ar Chumhan atá sé de dhíobháil. An bhfuil muid le Gaelscéal a dhamnú cionnus gur sheas bainisteoir tionscadáil acu do SF sa toghchán dheireannach?

  Freagra
 15. igaeilge Údar an Ailt

  Is cuimhin liom bheith im ‘Blow In’ go Béal Feirste ar feadh na mblianta – agus cuireadh na múrtha fáilte romham, d’imigh daoine i dtaithí, de réir a cheile, ar mo chanúint aisteach agus chaitheas na blianta is fearr im shaol ann. Táim anois ar nais ar m’fhód dhúchais agus is iomaí ‘blow in’ atá sa cheantar agus iad go léir chomh diograiseach liom is níos diograisí ag iarraidh an rud is fearr a dhéanamh don cheantar is don phobal.
  Maidir le Goitse, más ‘blow ins’ iad Danny agus Caomhán, is cinnte go bhfuil éacht á dhéanamh acu don cheantar ina bhfuil Goitse nó is acmhainn luachmhar é nuachtán áitiúil a bheith in aon áit agus tá siad san a bhunaigh é le moladh go mór.

  Freagra
 16. Áine Nic Phroinnsias

  Tá mé sorryáilte – ní ag iarraidh na daoine sin a mhaslú a bhí mé ach ag iarraidh a chur in iúl ná gá go mbeadh a gcuid polaitíochta ionadaíoch ar an cheantar.

  Freagra
 17. Máirtín Mag Uidhir

  ‘bhfuil teacht ar an iris ar líne ach oiread? Níl mé in ann ‘theacht uirthi má tá ar an drochuair.

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Ceangal le %s