Páirtí nua pholatúil!

Conas a bhunaíonn duine páirtí nua pholatúil?   Sin ceist a ritheann liom agus mé ag meabhrú ar chúrsaí pholatúla na linne seo sa tír faoi láthair.   An fath go gcuirim an cheist anseo, go bhfuil cuairteoirí linn ón mBriotáin ag fánacht inár dteach nua, gur chuir mé ceist orthu faoi chúrsaí polatúla sa Fhrainnc.

Dar leo go bhfuil cúrsaí sa Fhrainnc go h-ainnis agus ní thaitníonn Nicholas Sarkozy leo ná baol air.   Ach tá an fadhb céanna acu sa Fhrainnc is atá in Éirinn agus i dtíortha eile – faighimíd an rialtas a thoghaimíd (nó an bhfaigheann?).   Deir siad liom nach dtugann siad vóta do Sarko – agus deir siad nach bhfuil aithne acu ar éinne a votálann ar a shon.  Ach toghadh Sarkozy le móramh substaintiúíl trí bliana ó shín.

An bhliain chéanna toghadh an Rialtas s’againne – agus dá gcuirfeá ceist ar éinne,  is é a dhéarfadh siad leat nár votáil siad ar son FF nó na Glasaigh.   Ach bhí vóta laidir ag FF – i bhfad nios laidre ná mar a thuar mise agus mé ag scríobh i Lá Nua ag an am.

Agus mé ag féachaint ar an rogha atá ós ár gcomhair, idir FF, FG, an Lucht Oibre, na Glasaigh, Sinn Féin agus na ‘Neamhspleaigh’, ní thaitníonn aon rogha liom.  Thógfainn píosa ó na pairtithe ar fad b’fhéidir ach ní fhéadfainn cur suas leis an gcumhacht a bheith ag páirtí ar bith acu.  Mothaím go bhfuil siad stálaithe agus gan fuinneamh, go bhfuil siad ró chleachtaithe lena sean múnlaí agus nach bhfuil siad sásta tabhairt faoin athrú atá ag teastáil chun leasuithe réabhlóideacha ar an modh oibre a chur chun cinn sa tír seo.

Is é an leasú is réabhlóidí a cheapaimse ar cheart a chur sa tsiúl go mbeadh an rogha ag an bpobal votáil ar son polasaithe ar dtúis agus ansan ar son na daoine is fearr chun na polasaithe sin a chur i bhfeidhm.   Faoi láthair bionn orainn votáil ar son na bpolasaithe agus ar son na bpolaiteoirí ag an am chéanna – agus ní gá gurb é sin an slí is fearr chun rudaí a dhéanamh.   Má thosnaíonn tú comhlacht chun rud áirithe a thairgeadh nó seirbhís ar leith a sholathar, maith go leor.  Ansan tosnaíonn tú ar an bproiseas earcaíochta agus roghnaíonn tú na daoine is fearr a oireann chun tabhairt faoin chúram airithe a chomhlíonadh.

Ba mhaith liom go mbeadh an pháirtí seo, nuair atá sé bunaithe, ag solathar rogha pholasaithe don phobal ar réimse ábhair, an gheilleagar, cúrsaí oideachais, cúrsaí chultúr agus rl.   Tar éis an chinneadh a bheith déanta maidir le na polasaithe lárnacha, is féidir ansan tosnú ar an bproiseas maidir le h-iarrthóirí a earcú chun a chur ós comhair an phobail.

Maidir le h-ainm an pháirtí, bhuel, níl a fhios agam….cad faoi ‘Glór na hÉireann/Ireland’s Voice’ ?   Is smaoineamh é, smaoineamh craiceáilte b’fhéidir.  Ach is dócha gur ‘smaoineamh craiceáílte’ abea an daonláthas – rialtas na ndaoine ar son na ndaoine – an chéad lá riamh!

Rud amháín eile faoin pháirtí seo: nior chóir go mbeadh aon deontais á lorg ag an pháirtí ó aon ghnó nó comhlacht nó ó aon fhear nó aon bhean gnó.   Agus mar sin ní doigh liom go mbeidh aon airgead ann chun caitheamh ar fhograíocht, ar chaipéisi, ar phostaeirí is eile.   Ba cheart go mbeadh an páirtí seo go h-iomlán neamhspleach.

An mbeadh 1,000 duine amuigh ansin chun tús a chur lena leithéid seo de pháirtí?  An mbeadh deichniúr?

Tuigim go bhfuil toghchán ar bun ó thuaidh faoi láthair agus níl aon rud agam i gcoinne an pháirtí seo a bheith eagraithe ar bhonn uile Éirinn.  Is dócha go bhfuil sé ró mhall cur isteach ar an dtoghchán a bheidh ann i gceann trí sheachtain ach ní miste, beidh orainn tosnú ar an obair seo anois le go mbeimíd ullamh don chéad toghchán eile agus gluaiseacht ceart ón bpobal aníos a thogáil.

Is sinne pobal na hÉireann – eist lenár nglór!

8 dtuairim ar “Páirtí nua pholatúil!

 1. Mise Áine

  @ Tar éis an chinneadh a bheith déanta maidir le na polasaithe lárnacha, is féidir ansan tosnú ar an bproiseas maidir le h-iarrthóirí a earcú chun a chur ós comhair an phobail.

  …a chur os comhair an phobail chéanna a thug an ‘vóta láidir’ do FF, an ea, a Chonchubhair? An bhfuil an sean-tacaíocht sin imithe, meas tú?

  Freagra
 2. igaeilge Údar an Ailt

  Bhuel – tá go leor údair gan tabhairt faoi rud nua ach má tá rath le bheith ar pháirtí pholatúil caithfidh sé dul i muinín an phobail. Go minic is é an fadhb nach mbionn rogha ann ach idir Tweedle Dum agus Tweedle Dee. Is é an rogha atá ann páirtí a athrú ón dtaobh istigh nó tabhairt faoi páirtí nua a bhunú – cén ceann is fearr? Ní thaitníonn na pairtithe atá ann liomsa – ba mhaith liom tabhairt faoi pháirtí nua a bhunú. Níor cheart go mbeadh eagla orm roimh an phobail…..agus tá gléasanna againn anois ná raibh againn chun labhairt go díreach leis an bpobal…..

  Freagra
 3. Sean Mór

  Níor shamhail mé riamh go raibh idéalaí neadaithe istigh ansin ionat, a Choncubhair! Ní shílim go mairfeá seachtain sa pholaitíocht más i mbun páirtí nua a bheifeá. Chomh luath agus a bheadh an dara ball aimsithe agat, déarfainn go mbeadh ábhar scoilte agat cheana féin! 🙂

  Deir tú mar shampla go bhfuil na páirtithe atá ann cheana féin ‘gan fuinneamh’. Tá aithne agamsa ar pholaiteoirí áitiúla nach dtig abhaile go minic go dtí 11.00pm nó meán oíche, nuair a bhíonn an chlann iomlán ina gcodladh, agus amach arís ag obair an chéad rud ar maidin. Bíonn daoine ag teacht chun tí acu gach lá agus oíche. Má théann siad amach fá choinne pionta, bíonn daoine ag cogar sa dá chluas acu, ag iarraidh orthu seo, sin, siúd agus eile a réiteach, agus in amannaí duine amháin i gcluas amháin ag cúlchaint ar an duine atá ag cogar sa chluas eile. Sin saol na polaitíochta… tá tú ag do sclábhaí ag achan duine, agus an locht i gcónaí ort nuair nach dtig leat a dhath ar bith a dhéanamh dóibh…

  ba mhaith liom féin páirtí traidisiúnta poblachtánach agus Gaelach a fheiceáil ar an fhód arís, ach go hiomlán síochánta, agus oscailte d’eachtrannaigh agus leathanaigeanta. Níl a fhios agam an bhfaigheadh páirtí mar sin mórán vótaí… ach bheadh vóta amháin acu anseo i dTír Eoghain cibé ar bith!! Ach níl mise chun a thoiseacht!

  Freagra
 4. séamus Mac Seáin

  tá páirtí eile polaitiúl de dhith orainn sa tír seo mar bheadh poll sa chloigeann de dhíth ar dhuine ach ní hionann agus a rá nach bhfuil fórsa neamhspleách Gaelach de dhíth a bheadh “polaitiúl” sa chiall is leithne de. Gaeil mar ghrúpa ag obair ar shon leas an phobail ar chúiseanna nach mbaineann le Gaeilge ar chor ar bith,timpeallacht,bochtaineacht,dífhostaíocht,tithíocht etc.go díreach mar atá CORI ag déanamh ar shon na hEaglaise. Bhí baint agam le grúpa Gael i mBéal Feirste i bhfad i bhfad ó shin a ghníomhaigh ar an dóigh sin. Thóg siad tithe do dhaoine ár scriosadh a dithe orthu ag tús na dtrioblóidí. Bhunaigh siad Éastat Tionscáil le dul i nglaic leis an dífhostaíocht in Iarthar Bhéal Feirste agus níor chéill siad a gculrá in am ar bith. Is cinnte gur chuidigh na gníomharthai a rinne na daoine sin le stádas na Gaeilge a ardú i measc an phobail agus san am céanna chuidigh sé leis an phobal ar dhóigh an phraicticiúl. Ní raibh baint ag duine ar bith acu le páirtí polaitiúl ar bith ar leith rud a d’fhag go dtiocfadh leo glaoch ar chabhair ó gach pairtí dá mba ghá. Níl fágtha agam anois den Ghréigis a d’fhoghlaim mé ar scoil ach “Athropon Zoon Politikon” agus dubhradh linn gur chiallaigh sé ” Is ainmhí polaitiúl é an duine” ach níor dhúirt siad gur ainmhí páirtí é. Ba mhinic ag tús ré na hathbheochána gur ghniomhaigh Conradh na Gaeilge ar an dóigh chéanna . ach monuar go ndeacha an teanga féin i bhfostú ina chúlairí agus nach dtiocfadh leo labhairt ar aon rud eile an teanga. Nach breá an tainm GLÓR ÉIREANN do ghluaiseacht anois cá bhfuil an ghlúin óg?

  Freagra
 5. igaeilge Údar an Ailt

  Ní aontaím leat, a Shéamuis. Is páirtí polatúil nua atá ag teastáíl anois seachas eagras EILE Gaeilge. B’fhéidir gur cheart do na h-eagrais Ghaeilge atá ann díriú ar ról cosúil le ról CORI a bheith acu-agus suíochán sa pháírtíocht shoisialta a éileamh le cois (má mhaireann an pháírtíocht céanna!) – ach má theastaíonn ó Ghaeil tionchar a imirt agus athrú a thionscnú, níl aon rogha ann anois ach páírtí pholatúil a bhunú chun, ar a laghad, votaí a bhaint de phairtithe an bhéil bháin i leith na teanga.

  Is fearr liom d’ainm ar an bpáirtí nua!

  Freagra
 6. séamus Mac Seáin

  sin muid a choncubhair ní raibh an chéad Ardféis againn go fóill agus tá muid i ndiaidh scoilt cheana féin ach ar a laghad ar bith is mór an spórt é nó níl ceachtar den dá mholadh atá againn ag dul áit ar bith. Tá níos mó i gceist leis an pholaitíocht na páirtithe polaitiúla dar liom agus ó tharlaigh gur mar mar Ghael a amharcaim ar na cúrsaí seo i gcónaí sílim gur mó tionchur a bheadh ag Gluaiseacht Phobail ar nós Glór Éireann taobh amuigh den chóras phairtí ná taobh istigh de. Tá 43 dáilceantar sna 26 Co. agus dá mbeadh 100 duine in achan cheantar acu sílim gur do chreidte an tionchur a d’fhéadfadh siad a bheith acu ar Teachtaí Dála aimsir Thoghcháin ach clár aontaithe a bheith acu agus beagán éilimh shimplí a bheith acu.

  Freagra
 7. Seán Mícháel O`Donnchadha

  A Choncubhair aontaoim leat go bhfuil páirtí nua de dhith go ghéar agus go bhfuil géar ghá na daoine óga a bheith pháirtithe ann, nua ar a laghaid an méid doibh a bheidh fágtha taréis an imírce.Tá tú i bhfabhar polasaí nua a thabhairt chun cinn i dtosach agus ansin iarrthóirí a éarcú chun na polaisíthe sin a chur igcrích.Bheadh an córas “líosta” oiriúnach anseo.Ach tá go traidisiúnta stair ainniseach ag páirtíthe nua polataíochta agus bheadh alán obair le déanamh chun páirtí nua a thiomáint.Ach ba fhiú an tairbhe an trioblóid.B`fheidir gur cheart cruinniú a eagrú in Óstán De Róiste i gCorcaigh chun an tuisce a tástáil.

  Freagra
 8. AMF

  A Choncubhair, ar chuala tú faoi ‘Amhrán Nua’? Páirtí nua atá ann atá rionnt polasaithe suimiúla i leith na Gaeilge agus chuir chun cinn chultúir Gaelach acu, ar mhaith na tíre. Cén nach bhfuil focal Gaeilge ar an suíomh idirlíne, is fiú siúl a chaitheamh air. http://www.amhrannua.com (p.s. Ní ball don pháirtí seo mé)

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s