Dá bhfaighinn mo rogha den bheirt acu….

Seán Ó hAdhmaill - iarrthóir

Pádraig Mac Fhearghusa: Uachtarán

Táim ag bogadh tí amárach agus tá seachtain gnóthach caite againn ag iarraidh bheith ullamh don Eirí Amach seo.    Mar sin ní raibh morán ama agam bheith ag blagáil.

É sin ráite, thárla sé gur chuala mé an diospóireacht inné ar An Ghlór Anoir [Dé Chéadaooin] idir Pádraig Mac Fhearghusa, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, agus an t-é aatá ag dul san iomaíocht leis sa toghchán sin, Seán O hAdhmaill.

Sa chéad dul síos, is maith an rud é go bhfuil toghchán le bheith ann agus is comhartha maith é ar bheocht an Chonartha go bhfuil iomaitheoir óg fuinniúil ag an t-é atá sa phost sin faoi láthair,fear Thrá Lí,Pádraig Mac Fhearghusa.  Dea theist ar a Uachtarántacht é an iomaiocht seo – i mblianta roimhe seo bhí baill an Chonartha ar nós cuma leo faoin toghchán seo agus fagadh ag an t-é a bhí ann an phost go dtí deireadh ‘tréimhse’ trí bliana.

Caithfidh mé a rá nár cheap mé gur léirigh Pádraig nó Seán na dea threithe a shamhlaím leo sa dhiospóireacht ar Raidió na Gaeltachta.   Bhí go leor salachar á chaitheamh le linn na diospóireachta agus faoi dheireadh na h-argóna, b’é an cuma a bhí ar chúrsaí go raibh scoilt idir an Chonradh taobh amuigh de Bhaile Atha Chliath agus iad san atá sa Chonradh sa phríomh chathair le bheith ina phríomh théama sa toghchán seo.

Ba bhotún tubaisteach ag Seán O hAdhmaill ceist na gcostaisí a bhionn á fháil ag na baill de Choiste Ghnó an Chonartha a bhionn orthu taisteal ó gach chearn den tír a lua ós ard.   Ní doigh liom go bhfuil aon bhall den Chonradh a shéanfadh praghas ticéad traenach is cupán tae ar bhall den Choiste Ghnó?

Ag an am chéanna ní mór a lua go raibh sé ag tabhairt freagra, chomh fada agus go dtuigim, ar thagairt dá phost mar Ghaeilgeoir atá ag saothrú slí beatha in earnáil na teanga.   An  oiread is go bhfuil sé ceart go mbeadh costaisí ar fáil do bhaill an Choiste Gnó le freastal ar chruinnithe, tá sé de cheart ag Gaeilgeoirí ‘gairmiúla’ bheith gníomhach sa ghluaiseacht agus iad féin a chur chun tosaigh i dtoghcháin d’ard phostanna an Chonartha agus eagraíochtaí eile.

Ba olc an mhaise dá bhfasfadh scoilt sa Chonradh idir Conraitheoirí taobh amuigh den Pháil agus Conraitheoirí na hArd Cathrach mar thoradh ar an gcoimhlint a tugadh chun solais sa dhiospóireacht seo.   Cibé iarrthóir a bhuafadh an Uachtarántacht i gConradh scoilte, bheadh dochar nach beag déanta dá Uachtarántacht fiú sara raibh lá  caite aige ‘i gcumhacht’.   [Nuair a luaim ‘i gcumhacht’ ní doigh liom go bhfuil cumhacht na cnaipe deirge ag Uachtarán CnaG faoi mar atá ag Uachtarán SAM.]

An diospóireacht ar mhaith liomsa a fheiscint ag croí lár an fheachtais seo, baineann sé leis an ndioscúrsa faoi thosaíocht a bheith ag cearta teanga – clár oibre a chuireann go mór, dar liom, le maorláthas trí Ghaeilge ach nach bhfuil aon leas le baint as ag an ghnath Ghaeilgeoir – nó ag gniomhaiocht teanga ar an dtalamh, na cineáπ beartais a chuidíonn go mór le saol an ghnath Ghaeilgeora tre seirbhísí agus acmhainní atá ag teastáil uaidh is uaithí a chur ar fáil.

Go poinnte caithfidh an Uachtarán an dhá thrá a fhreastal – ach cén ceann a thugann sé tosaíocht do.   Bhí bua tabhachtach ag an Chonradh le linn Uachtarántacht Phádraig Mac Fhearghusa agus is é sin gur aisghairm an Roinn Oideachais Ciorclán 0044 77, bíodh is go raibh aguisin nimhneach leis an aisghairm sin.     Ceist é sin a thagann faoin dhá cheann teideal thuas luaite.

Ach tá an cheart ag Seán O hAdhmaill bheith ag díriú ar an gConradh a fhás ionas go mbeadh sé chomh tabhachtach is chomh líonmhar le CLG.  Níl sé luaite aige, áfach, conas a dhéanfaidh sé seo.  Cad é an rud a iompóidh an ghnath Ghaeilgeoir, nach bhfuil ceangailte le h-eagras ar bith, ina Chonraitheoir.   Tá gá le Gaeilgeoirí gníomhacha – i ngach aon chuid den tír – chun rudaí a bhaint amach don teanga.   Bhí páirt shuntasach ag an bhFeirsteach óg i bhfiontair de chuid an Chonartha ar nós Rith 2010 agus Raidió Rí Rá.  Ní h-ionann sin agus a rá ná raibh tacaíocht ag na tograí seo ag Pádraig Mac Fhearghusa ach is léir go raibh croí agus anam O hAdhmaill san obair a rinne sé ar na fiontair seo.

Smaoineamh atá agam féin ar mhaith liom Uachtarán an Chonartha labhairt amach faoi – cén fath, 14  bhliain deag i ndiaidh bunú TnaG/TG4, nach féidir linn amharc ar chluichí móra i bpeil, iomáint, sacar, rugbaí agus ar imeachtaí móra spóirt ar an dteilifís beo agus le trachtaireacht i nGaeilge?   Tá’s agam cén fath, gan amhras, is ceist ceart craolta atá ann agus cosnaíonn siad sin airgead agus níl an cineál sin airgid ag TG4 agus níl an suim ag ár gcraoltóir náisiúnta an seirbhís sin a chur ar fáil dúinn.   Go deimhin tugann siad masla don Ghaeilge gach bliain trath na gcluichí ceannais is leath cheannais sa Chraobh Uile Éireann – chraol siad trachtaireacht Ghaeilge ar an gcluiche mionúir!   Agus ghlacamar le sin mar bhua!  Ba sinne na h-amadáin.   Anois tá an Bhéarla ag sleamhnú isteach sa trachtaireacht sin….

Dá dtabharfadh iarrthóir geallúint go ndéanfadh sé beart ar an gceist seo, bheinnse sásta éisteacht a thabhairt do agus b’fhéidir vóta.

Gan dabht, níl aon vóta agam.  Tá sé i gceist agam clárú im bhall den Chonradh agus is moladh é sin don dhá iarrthóir – tá árd mheas agam ar an mbeirt acu.

Ach ba mhaith liom smaointe móra a chloisint uatha, beartais ar mhaith leo tabhairt faoi a fheabhsódh saol an Ghaeilgeora go mór.   Smaointe mar seo….ionad náisiúnta Ghaeilge san Ard Chathair atá á sheoladh ar Luan Cásca…..

8 dtuairim ar “Dá bhfaighinn mo rogha den bheirt acu….

 1. Gearóid Ó Laoi

  Fadó riamh is ea baisteadh Cónra na Gaeilge ar an ndream úd agus níor clúmhilleadh a bhí sa rud ach an mhaolfhírínne.

  Freagra
 2. igaeilge Údar an Ailt

  Nach maith mar sin go bhfuil an léiriú beatha seo le tabhairt faoi ndeara!
  Creidim go bhfuil tú mí chothrom ar an gConradh mar go bhfuil go leor déanta ag an gConradh le blianta beaga anuas ó thaobh feachtais agus beartais Rith 2010 agus eile san áireamh. Tá fuinneamh nua sa Chonradh le tamall agus tá áthas orm é sin a thabhairt faoi ndeara. Níl aon eagraíocht ach chomh gníomhach leis na baill.

  Freagra
 3. dochonradh

  “Ach ba mhaith liom smaointe móra a chloisint uatha, beartais ar mhaith leo tabhairt faoi a fheabhsódh saol an Ghaeilgeora go mór. Smaointe mar seo….ionad náisiúnta Ghaeilge san Ard Chathair atá á sheoladh ar Luan Cásca…..”

  Fan go dtí an Luan!

  Freagra
 4. Sean Mór

  Rud atá de dhíth ar an Chonradh ar mo bharúil féin ná cúpla duine ar nós Ernie O’Malley, ag taisteal na tíre ag bunú agus ag neartú na heagraíochta. Tá obair mhór déanta le híomhá dhearfach a chruthú don Chonradh ag leibhéal náisiúnta (Rith2010, Seachtain na Gaeilge, An tOireachtas, Feachtais éagsúla, neartú Ógras srl). Ach tá gá anois leis na fréamhacha a athnuachan agus a athbheochan. Amharc ar an suíomh idirlín acu… le eolas ar bith a fháil faoi fhormhór na gcraobhacha caithfidh tú ‘dul i dteagmháil leis an Ard-Oifig’…

  Freagra
 5. séamus Mac Seáin

  d’éist mé leis an phodcraoladh ar an dípospóireacht a Choncubhair agus tá rogha réasúnta soiléir le déanamh idir an bheirt iarrthóir. Duine acu gaibhte leis an Chonradh le fada an lá,taithí aige ar an mhaorlathas agus na rialacha seasta agus na ruibrící a bhaineann le heagras fad bunaithe agus atá ag iarraidh bliain bhreise a chur isteach le go mbeadh na trí bliana déanta aige atá de réir cuma ina theist go rachadh do ainm isteach sna leabhair staire mar Uachtarán an Chonartha. Ní dhéanfaidh Pádraig atá ina fhear fiúntach agus ina chonraitheoir go smior aon bhád a luascadh agus fágfaidh sé an eagraíocht mar a fuair sé í gan dochar ar bith déanta ach gan móran de dhul chun tosaigh ach oiread.

  Tá Seán óg agus fuinniúl agus lán de dhíograis agus go deimhin lán de bhaois na hóige. Craithfidh sé “barraí an cháis” agus cuirfidh sé isteach ar chuid de na sean leaids. Tá rogha le déanamh idir an rud sabháilte compórdach agus an rud bíogúil,spreagúil,corraitheach nua ach a bhfuil dáinséir éigin ag dul leis go rachaidh sé thar fóir ach ag glacadh isteach san aireamh nach raibh Dubhghlás de hÍde ach 33 bliana de aios nuair a bhunaigh sé an Conradh agus gur chraith sé an Náisiún ina dhúiseacht sílim mar, shean diúlach, go ndéanfainn rogha den ógfhear agus cúpla coinneal a lásadh nach rachaidh sé thar fóir.

  Freagra
 6. Sean Mór

  Bulaí fir, a Choncubhair, agus ní thiocfadh liom mo thuairim féin a chur níos fearr ná mar a chuir tusa é sa líne deireanach ansin!

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s