Foinse RIP: Foras na Gaeilge 2 – 0 An Ghaeilge

De reir Nuacht TG4 [níl an scéal seo ar a suíomh go fóill!] is RTÉ, is Foinse RIP an droch thoradh ar mhí eifeacht an Fhorais. Droch bhuille d’iriseoireacht na Gaeilge an scéal go bhfoilseofar an eagrán dheireannach den nuachtán ag an deireadh seachtain, go h-áirithe i ndiaidh dhúnadh Lá Nua ag an Nollaig.
Seo mar a labhair Máirtín Ó Muilleoir, foilsitheoir Lá Nua/Lá, faoin scéal anocht:

“Is tragóid é don Fhoras aon nuachtán amháín a chailleadh ach faillí don chuid is measa atá sa dara nuachtán a chailleadh. Is léir nach bhfuil an cumas san Fhoras plé le fiontraithe agus titeann sé ar chrann na rialtaisí anois agus ar bhaill an Bhoird a rá le pobal na Gaeilge cad é mar is féidir leo teipeanna an Fhorais a réíteach. 11 bhliain i ndiaidh síniú Comhaontú Aoine an Chéasta, tá séirbhísí, séiribhísí meánchumarsáide ina measc, de dhíth ar phobal na Gaeilge — éilíonn siad solathar den chinéal a chuir sárnuachtán Phádraig Ui Chéidigh, Foinse, ar fáil, chan scrios na meán Gaeilge.”

Go h-íorónta, tá Foinse luaite i measc buaiteoirí an Barr 50, an leath chéad gnó is mó a chur le h-úsáid na Gaeilge le bliain anuas, a bheidh ag fáil bronnadh amarach ag Ostán an Four Seasons.

Dúirt Janet Muller, Príomhfheidhmeannach POBAL, agus í ag tagairt do dhruidim Foinse, ‘Scriosadh anois ar dhá mórthogra cumarsáide Gaeilge taobh istigh do 6 mhí. Ar dtús, druideadh síos La Nua i ndiaidh streachailt leanúnach a mhair 24 bliain le seirbhís a chur ar fail do phobal na Gaeilge. Anois, tá deireadh curtha le Foinse. An bhfuil straitéis polaitiúil taobh thiar do na cailliúintí seo? Mura bhfuil cá háit a bhfuil na polaiteoirí atá incurtha le stop a chur leis an léirscrios ar sheirbhísí luachmhara, ar ghrúpaí Gaeilge agus ar thograí?

10 dtuairim ar “Foinse RIP: Foras na Gaeilge 2 – 0 An Ghaeilge

 1. séamus Mac Seáin

  chonaic mé cuid den mhír sin faoi FOINSE ar TG4 anocht agus chuir cúpla rud iontas .Dúirt Ferdia mac An Fhailí go raibh ” Cúlchiste” de 600000 Euro ag Foinse. an dtuigeann duine ar bith é sin? agus cé nar bhain sé le habhar Dúirt sé fosta nach raibh ach 300 cóip sa lá á dhíol ag “Lá Nua” an raibh an ceart aige?

  Freagra
 2. igaeilge Údar an Ailt

  Is cinnte go raibh díolachán Lá Nua an íseal i dtreo an deireadh – ach nuair a thosnaigh sé mar nuachtán laethúil bhí sé ag díol 4,404 (de réir ABC, foinse níos iontaofa ná Ferdie Ó Failí). Ansan d’fhulaing sé bás na mílte giorrú agus d’fhagadh é ar an dtrá folamh – a bhuiochas don Fhoras. Sin éifeacht an Fhorais – eiríonn leo na daoine is diograisí a ruaigeadh ón nGaeilge. Maith iad. Is léir go bhfuil cluiche an mhilleáin á imirt ag Ferdie anois agus é ag iarraidh a fhreagracht a sheachaint. Tá sé freagrach – d’imigh dhá nuachtán ar a sheal faire.

  Níl a fhios agam faoi chiste chúltaca Foinse – ait liom gur choinnigh siad an méid sin airgid ar chúl. Ach is léir dom nár caitheadh an brabhús a bhí á dhéanamh ag an nuachtán ar an nuachtán. Ní raibh dearadh nua riamh.

  Ní féidir leis an Fhoras an locht a sheachaint, cuma cad a déarfaidh siad. Is cinnte gur cheart náire bheith orthu – ach b’fheidir gur Gaeil iad nach féidir a náiriú.

  Freagra
 3. Sean Mór

  Níl a fhios agam féin faoin spéir cé air a bhfuil an locht mar gheall ar an chás áirithe seo. Ach tá barúil agam go dtéann an fhadhb seo níos doimhne ná bás nó beatha Foinse.

  Tchítear domsa go bhfuil cúpla bunfhadhb ann:
  1. líon íseal léitheoirí Gaeilge, cuid acu nach gceannaíonn nó nach dtacaíonn le foilseacháin Ghaeilge de chineál ar bith.
  2. tá an maoiniú teoranta
  3. Bhí deontais á dtabhairt don iolamad tograí, iad uilig ag cur an ábhair chéanna ar fáil, agus iad uilig san iomaíocht lena chéile, ar dhóigh amháin nó ar dhóigh eile (Lá Nua, Foinse, Comhar, Beo, Saol, An tUltach, Feasta, srl).

  Cinnte, is olc an lá é druidim Foinse, agus druidim Lá Nua leis. Is doiligh gan cuid den locht a chur ar an Fhoras. Ach ar an taobh eile, níor mhaith liom féin a smaointiú gurb é Foinse an rud is fearr a dtig liomsa mar léitheoir Gaeilge a bheidh ag dréim leis. Dá dtabharfaí níos mó airgid do Foinse, gan mórán forbartha déanta ar an tseirbhís nuachta srl a chuireann sé ar fáil, bhuel, bheadh díomá orm. Ní bhíonn mórán nuacht crua istigh in Foinse i ndáiríre.

  Tá gá le mórfhoilseachán amháin, ina bhfuil an-éagsúlacht:
  seirbhís nuachta idirlín, páipéar seachtainiúil, ailt faoi chúrsaí ealaíne agus litríochta srl. Mholfainn féin athbhreithniú ar gach deontas foilsitheoireachta, agus chuirfinn an t-iomlán isteach san aon bhád amháin.

  Freagra
 4. igaeilge Údar an Ailt

  Is cinnte nach raibh Foinse ar an nuachtan ab fhearr ach is fosa feabhas a chur air na nuachtan nua a fhoilsiu. Ni thuigim cen fath nar caitheadh cuid den chulchiste €618k – ar robail siad banc?- ar an nuachtan roimhe seo no bhi sin ag teastail go gear. Ni fheictear Dom go pionfar an bearna go luath, silim gur ag fantasaiocht ata Ferdie nuair a deir se go bhfuil grupai eile ag leiriu speise sa chonradh. Ni raibh ach moinear San iomaiocht do chonradh €400k – an gcreideann se go mbeidh grupai ag cuir suime I gconradh ar luach nios Lu na sin?
  Chothaigh an Fhoras an iomaiocht idir Foinse agus La Nua, chun a chinntiu nach mbeadh mornuachtan ceart amgain Ann.

  Freagra
 5. aonghus

  Tá fiúntas le moladh Sean Mhór. Ach ní hiad Foras na Gaeilge an dream a chuirfinn i mbun Comhlacht ilmheáin Gaeilge a bhunú.

  Ba mhaith an rud é comhlacht leath stáit a bhunú chun iriseoireacht na Gaeilge a chuir ar bhonn seasta láidir.

  Ba ghá é bheith neamhspleách ón Aire reatha agus ón bhForas – bheadh sé de dhualgas ar a leithéid do dhream géar iniúchadh a dhéanamh ar obair na beirte.

  Tá fadhbanna ag TG Fóir cheana de bharr gan cinnteacht maoinithe ó bhliain go bliain. Bheadh gá le ciste cinnte “fáinne fálta” go togra cheart ilmheáin iriseoireachta.

  Tá gá freisin le spás don fiontraíocht aonair mar atá Nuacht 24, Nós* agus a mhacasamhla a dhéanamh, ba mhaith an rud é síolchiste a bheith faoi chúram an togra nua seo dá leithéidí. Is ann a promhtar ábhar iriseora!

  Ach – is eagal liom – caolseans go gcuirfí togra mar seo i gcrích, go háirithe faoi láthair.

  Freagra
 6. séamus Mac Seáin

  dá mbéinnse i mo chomhalta den Fhoras (agus is beag an seans sin nó ní bheadh gnaoí pháirtí ar bith polaitíuil liom) rannfainn an 300000 euro ar iGaeilge,nós,Nuacht 24, beo,GaelPort (an bhfuil airgead poibli ag an dá cheann deireannacha sin cheana féin?) agus cibé suíomh eile fiúntach ata amuigh ansin agus chaithfínn an 50,000 euro atá fágtha ar an chuid is fearr de a bhailiú le chéile agus a chur i gcló uair sa seachtain.bheadh éagsúlacht abhair,beocht, dearcadh difriúla polaitiúla,ag baint le sin ach thar aon rud bheadh sé dúshlánach go háirithe dá mbeadh abhar iGaeilge le léamh ann. cá fios nach mbeadh daoine sásta an paipéar seachataine a cheannacht fiú amháin?.

  Freagra
 7. amhlaoibh O hiodrascail

  Má tá an ceart ag Ferdia Mac an Aili agus go bhfuil 680,000 euro ag Foinse, is ar úinéir an phaipéir Pádraic Ó Céidí atá an locht. Tá a chuid preafaid déanta aige agus anois tá sé ag imeacht. mar sin nil an locht ar an bhForas mar gurb é O Céidí a chinn daoine a chur as obair in áit leanacht ag trádáil

  Freagra
 8. aonghus

  Brilléis. Scéal a chuir an Foras sa timpeall chun cuma na maitheasa a chuir orthu féin scéal seo an chúlchiste.

  Ba ag deireadh an bliain cuntais seo chaite a bhí an chúlchiste seo ann. Tá Foinse ag cailleadh airgid ó shin. Agus tá airgead caite acu ar suíomh nua idirlín, agus ar forbairt an gcúrsa úd don Bhéal triail, i measc rudaí eile.

  Ar a laghad tá sé ar chumas Móinéar Teo cuntais a chuir ar fáil. Murab ionann agus Ferdia faillíoch agus a chuid.

  Freagra
 9. séamus Mac Seáin

  éigeandáil thart,Liam Ó Cuinneagáin ar chapall bán Údaras na Gaeltachta ag tabhairt tarrthála ar FOINSE.TG4.má’s amhlaidh go raibh 600000 euro de chúlchiste ag Pádraig Ó Céidigh de réir Ferdia Mhic an Fháilí shílfeá nach mbeadh sé sásta an páipéar a thabhairt ar shiúil saor in aisce mar atá ráite aige anocht.Nach raibh san ráiteas sin de chuid an FHORAIS ach tuilleadh bladhmán den seoirt a bhfuil muid cleachtaithe leis faoin am seo.An gciallaíonn sé seo go mbeidh an Foras ag earcadh breis oibríthe le paipéar a bhogadh thart sna hoifigí s’acu?

  Freagra
 10. cmacsuibhne

  Céard a tharlaíonn do na mílte scoláirí a d’fhéach air ó sheachtain go seachtain

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s