Feachtas fiochmhar

 

McCain V Obama

McCain V Obama

Tá feachtas na n-iarrthóirí d’Uachtarántacht Mheirceá ag eirí níos fiochmhaire agus gan sinn ach ceithre sheachtain anois ó lá an vóta agus toradh ar an sobal pholatúil is faide ó tháinig deireadh leis an sraith teilifíse, The West Wing. 

Agus John McCain ag titim ar chúl de reir na bpobalbhreitheanna, fiú sna stait ar nós Ohio  inar ceapadh go raibh sé chun tosaigh, tá a leathbhadóir, Sarah Palin, tar éis cur i leith Barack Obama go bhfuil ceist faoina chaireictéir de bharr go raibh sé, trath den tsaol, ina bhall den bhórd stiurthóírí céanna ar iontaobhas charthanach faoi chúrsaí oideachais agus Bill Ayers, ollamh in Ollscoil Illinois agus ball trath dá raibh den Weather Underground. 

Nuair a bhí an Weather Underground i mbarr a réime, sna 60í déanacha agus sna luath 70í, bhí Barack Obama ocht mbliain d’aois.   Rinne an WUO, mar ar thug siad orthu féin, roinnt buamaí a phléascadh, bhí laimh acu i gcíréibeanna agus chuidigh siad, creidtear, in éalú ó phriosún a eagrú do Timothy O’Leary, fear a labhair go poiblí ar son an druga LSD a scaipeadh.   Pé rud a rinne siad, mhínigh siad i gcónaí cén údar, dar leo, a bhí leis an íonsaí sin.  Nuair a pléascadh buama ag an Peinteagón i 1971, duradh go raibh an íonsaí sin mar aisfhreagra ar ionradh SAM ar Laos. 

Luaitear le Bill Ayers go ndúirt sé uair ná raibh aiféaltas ar bith air gur phléasc sé buamaí – ach shéan sé go ndúirt sé sin ó shin.  Go fóill spreagann sé fearg i Meirceá, mar go bhfuil a chuid tuairimí [tacaíonn sé le Hugo Chavez mar shampla] conspóideach. Ar an dtaobh seo den Atlantach is beag conspóid a bhaineann le tacaíocht d’Uachtarán Venezuela ach ar an dtaobh thall, tá sciar suntasch de phobal Mheirceá fos buartha faoi bhagairt na gCumanach! 

Ar aon nós, in alt sa New York Times ag an deireadh seachtaine, deineadh cíoradh ar an cheangal idir Obama agus Ayers agus tugadh breith ná raibh an beirt gar dá cheile ar chorr ar bith. 

Nior chuir sin stop le Sarah Palin ag cur in iúl in oráidí i ndiaidh a cheile go raibh Obama cáirdiúil le sceimhlitheoirí.   Ag an am chéanna tá sé luaite le duine de phríomh phearsaí in fheachtas McCain go gcaithfear an béim a leagadh ar charaictéir Obama seachas ar an ngeilleagar mar gur léir go bhfuil votairí níos tógtha le dearcadh agus cur chuige Obama ar an gceist sin ná mar atá siad le dearcadh is cur chuige McCain, cur chuige atá smálaithe ag an útamáil a bhí ar bun aige coicís ó shin nuair a bhí sé ag maíomh nach nglacfadh sé páirt i ndiospóireacht le Obama de bharr an eigeandáil sa chóras airgeadais.  

Ar aon nós tá trachtairí tar éis cáineadh géar a dhéanamh ar chinneadh fheachtas McCain an fhócas a leagadh ar chaireicteir seachas ar pholasaí agus an ionsaí phearsanta atá déanta, íonsaí gan bunús dár leo, ar an iarrthóir Daonláthach. 

Ach de bharr gur dhein McCain an íonsaí seo ar Obama, thug sé cead do Obama troid ar ais ag baint úsáid as roinnt ábhair arbh fhearr le h-iarrthóír na bPoblachtach bheith ligthe i ndearmad.   Sna 80í, agus McCain ag cur tús lena ghníomh ré pholatúil, bhí baint aige le fear darbh ainm Charles Keating.  Agus é cáirdiúil leis an bhfear seo, a raibh baint larnach aige le teip tubaisteach sa chóras airgeadais i SAM i 1987.  Chosain an teip sin $3.4bn ar Rialtas Mheirceá de bharr go raibh gá teacht i gcabhair ar bhainc ‘Coigiltis agus Iasachtaí/S&L’ an uair úd.   Fuair McCain breis is $170,000 ó Keating agus chaith sé agus a chlann saoirí leis in oileáin Bahama trath go raibh McCain ag brú reachtaíocht a mhaolódh ar rialacháin ar an gcóras airgeadais i gComhdháil Mheirceá.  Tar éis cliseadh S&L, bhí fiosrú Comhdhála ann agus tugadh an breith ar McCain gur léirigh sé breithiúnas amhrasach sa chás. 

Go fóill, fiú i 2008, le linn an fheachtais chun ainmniuchán na bPoblachtach a bhuachaint, bhí McCain ag brú an phoirt seo de bharr go bhfuil sé faoi anáil comhairleoir conspóideach eile, Phil Gramm.   

Ach anois is é an port atá ag John McCain agus Sarah Palin araon go bhfuil siad ar son níos mó rialacháin ar an gcóras airgeadais is baincéireachta. 

Tá cuma thuas seal/thios seal ar fheachtas na bPoblachtach anois agus tá siad ar fuaid na miasa lena gcuid raitis agus tá Obama ag teacht i dtír le sin agus é ag cloí leis an fhealsúnacht simplí:  “It’s the economy stupid!”

Tá Obama ag saothrú buntaistí i stáit ná raibh súil leis bheith san iomaíocht, go h-áirithe i stait i ndeisceart SAM, na stáit céanna ina raibh an chine gorm ina sclabhaithe sarar tháinig Lincoln, seanadóir eile ó Illinois ach Poblachtach, i gcumhacht in 1860. 

Is fiú amharc ar an scannán seo le blaiseadh a fháil den stair a bhaineann le McCain agus cúrsaí airgeadais:

Tá sé á mhaíomh anois ag colúnaí amháin de chuid an New York Times go bhfuil an iomaíocht anois idir Obama agus Sarah Palin mar go bhfuil iarrthóir óg leas Uachtarántachta na bPoblachtach, atá scigeadh á déanamh ina taobh gan trócaire ar chláracha teilifíse, ag léiriú chomh lag is chomh seanachaite is atá McCain.  Ar ndóigh ni féidir le Palin an Uachtarántacht a bhaint di féin – ach tá sé feicthe againn i mblianta roimhe seo má eirionn le na Poblachtaigh an eite bunchreidmheach Chriostaí a ghriosadh chun dul ag votáil, go n-eirionn leo íontais pholatúla a bhaint amach – sé sin le rá gur éirigh leo George W. Bush a atoghadh i 2004!

Tá sé éasca a rá go gceapaim go mbainfidh Obama an rás uachtarántachta seo – agus tá an cosúlacht ar an scéal go bhfuil an gaoth ina sheol i lathair na h-uaire.  Agus de bharr sin tá an íonsaí ar a stair phearsanta ag dul i ngéire agus i dtréine. Is sean phort é ag Páirtí na bPoblachtach, nuair a thiteann siad ar chúl, tosnaionn siad ag iarraidh sceon agus eagla a chur ar na votairí.  Fiú tá rudaí chomh h-olc go bhfuil Karl Rove ag cáineadh na Poblachtóiri agus McCain. 

Ach tá an rás i bhfad ó bheith thart agus cá bhfios go n-imreoidh an scéal faoi Bill Ayers – agus b’fheidir go bhfillfidh ár sean chara, Jeremiah Wright, in athuair – tionchar ar votairi Meirceánacha.   Creidim afach go n-eireoidh le Obama chomh fada agus go gcloíonn sé leis an teachtaireacht simplí amháin: an gheilleagar, an gheilleagar, an gheilleagar.

Anocht beidh an dara diospóireacht ann idir McCain agus Obama, diospóireacht ‘Halla an Bhaile’ i Nashville, Tennessee.  Tá sé ráite go bhfuil níos mó taithí ag McCain ar an leagan amach seo ina fhreagraíonn na h-iarrthóírí ceisteanna a chuirfear faoina mbraid ag an gcathaoirleach, Tom Brokaw, ach a thiocfaidh ón lucht féachana sa halla agus ar riomh phoist ó gach cuid de Mheirceá.    

Ag an am céanna, is iad muintir Obama atá á rá seo agus iad ag imirt cluichi pholatúla.  Ní h-ionann agus bua go mbionn tú níos fearr ná d’iomaitheoir sna diospóireachtaí seo, is cosúil, ach beidh an bua agat má eiríonn leat nios fearr ná mar a bhí daoine ag súil.  Mar sin, de bharr nár thit Sarah Palin ar a tóin Déardaoin sa dhiospóireacht in éadan Joe Biden, iomaitheoir na nDaonláthach don Leas Uachtarántacht, tháinig sí slán mar go raibh eirithe níos fearr lei ná mar a bhí súil leis. 

Meabhraigh ar sin:  d’eirigh lei teacht slán ó dhiospóireacht teilifise – cé gur sheachain sí gach ceist crua – agus anois tá sí á lua mar iarrthóir inchreidte le h-aghaidh Leas Uachtarántacht na tíre.  Daor bhreith é sin ar an mbealach a oibríonn daonláthas i dtír forbartha ar nos Mheirceá.

5 thuairim ar “Feachtas fiochmhar

 1. séamus Mac Seáin

  tá a oiread trachtaireachta déanta agat inniu a choncubhair agus a líonfadh páipéar laethúil ann féin agus tá an nuacht trathúil agus suimiúl.cúpla duine eile de do mhacasamhail agus beidh nuachtán laethúil ar líne againn gan mhoill.Nach trua nach nglacfadh na daoine óga atá taobh thiar de “NÓS” dúshlán an nuachtáin laethúil ar Líne orthu féin agus “NÓS”
  a chonascadh leis.Bheadh rud éigin againn ansin a mbeadh téagar ann agus é ag freastáil ar an aos óg chomh maith.

  Freagra
 2. igaeilge Údar an Ailt

  Tá a gcuspóirí féin ag Nós* agus tá siad ag cur chuige go maith, creidim. Níl a fhios agam ar cheart tabhairt ar dhream óg fhuinniúil dá leitheid ualach ar nós nuachtán laethúil a iompar nuair atá sé léirithe nach bhfuil ag deireadh na streachailte ach briseadh croí agus mí bhuiochas ó na h-údaráis, fiú nuair is é obair na n-údaráis céanna, cur chun cinn na Gaeilge, a bhí agus atá á dhéanamh go slachtmhar ag an nuachtán.
  Maith dhom an éadochas ach mothaím go bhfuil sé tuillte ag FnaG go maith – agus páirtí polatúil áirithe le cois – dá ndéarfaí leo an rud a dúirt Rí Thóraí le na h-údaráis trath nuair a tugadh le fios do go mbeadh moill ar an ché a bhí geallta. Dúirt sé go dtionntódh pobal an oileáin ar an mBéarla.
  Anois is arís bionn an claonadh ionam a rá leis na bastairtí a bhionn ag sior gearán faoi chomh easnamhach, dar leo, a bhí Lá Nua/Lá agus nach raibh seo siúd nó uile ceart, ná raibh dramaí Aisling Ghéar maith go leor nó gur mhothaigh siad ná raibh na suíocháin sa chultúrlann bog a dhothain nó gur chreid siad go raibh mo chuid Gaoluinne breac le botúin nó nár thaitin Gaeilge na Ceise Fada leo nó cibé, bhí fonn orm a rá leo. Téigí in ainm an Diabhail agus beirigí libh an Ghaeilge seo agus ná labhair liom arís í, nó ná labhair fuithí. Tá grá agam don teanga agus rinne mé mo dhícheall ach mhill sibh í orm.
  Ach tá blúirín dochais ag bun an tobair aris agus an deireadh seachtaine seo, imeoidh mé chuig Stones In His Pocket agus bainfidh mé sult as. Gairfidh mé agus beidh an tobar ag cur thar maoile arís Dé Domhnaigh.
  Táim ag obair liom ar chúpla tionscnamh agus beidh gá leis an dóchas céanna chun iad a thabhairt i gcrioch.
  Sin teistiméireacht bhrea ar Fhoras na Gaeilge, go bhfuil duine mar mise chomh dubh dóite leis an mbealach a chaitheann siad liom agus daoine cosúil liom agus go bhfuil mé ag meabhrú ar a rá leo imeacht leo in ainm an diabhail.
  Mar an gcéanna le SF: ceapaim féin gur poblachtóir mé im chroí istigh. Ní chreidim sa chriochdheighilt. Ní chreidim sa seicteachas. Creidim gur cheart go mbeadh Éire aontaithe ann agus creidim freisin gur cheart go mbeadh áit tabhachtach ag an nGaeilge ansin. Agus deir SF go bhfuil siad ag iarraidh na spriocanna seo a bhaint amach – ach ní chreidim iad agus ar eigean go bhfaighidh siad mo vóta riamh arís de bharr an méid atá déanta ag ionadaithe an phairti ar Lá Nua/Lá. Tá’s agam freisin go bhfuil daoine breatha sa phairtí agus gur mhaith liom iad a áireamh mar dhluth chairde ach ní féidir liom cur suas leis an fimíneacht agus cacamas a gcomhleacaithe.

  Freagra
 3. aonghus

  Maidir leis an méid a scríobh Séamas:
  Meán eile is ea blag – meán a bhfuil an indibhiúlacht lárnach dó.

  Ach tá cumasc na mblaganna Gaeilge ar fáil ar mo léitheoir Google agus foilsithe agam:

  http://www.google.com/reader/shared/user/14211347917317080531/label/Gaeilge

  Maidir leis an méid thuas faoi Feachtas SAM – tá sé baolach. Bhí cuir síos ar an gcríochphointe i Fahrenheit 451 Bhradbury – níl bheidh san Uachtarán ach Buachaill (nó cailín) Postaer do na fíor Uachtaráin san saol gnó.

  Freagra
 4. igaeilge Údar an Ailt

  Ní doigh liom go bhfuil sé i gceist ag Séamus nó duine ar bith fáil reidh le blaganna ach dar liom go bhfuil reimse níos leithne ábhair de dhith sna blaganna atá ar fáil i nGaeilge ná mar atá – tá tuilleadh faoi seo ar fáíl anseo.

  Freagra
 5. aonghus

  Ar ndóigh, thuig mé sin – an príomh rud a theastaigh uaim a léiriú ná gur féidir do chumasc féin de bhlaganna gaeilge a chruthú agus a roinnt le daoine eile.

  Breis sa chúinne eile!

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s