Mórphlean Shinn Féin i leith na Gaeilge

 

Cad is fiú na geallúinti seo má tá lámh ag SF i mbás Lá Nua agus eagrais Ghaeilge eile ina dhiaidh sin?

Cad is fiú na geallúintí seo má tá lámh ag SF i mbás Lá Nua agus eagrais Ghaeilge eile ina dhiaidh sin?

Táim tar eis roinnt fiosruithe a dhéanamh maidir le dearcadh Shinn Féin i leith na teanga – agus tá pictiúir suimiúil ag teacht chun tosaigh. 

Faoi láthair tá athbhreithniú á dhéanamh ar na h-eagrais Ghaeilge atá ag fáíl buanmhaoiniú ón bhForas.  Mar thoradh ar an athbhreithniú seo, d’fhéadfadh sé tarlú go gcuirfí deireadh le maoiniú roinnt de na h-eagrais seo.   Ní h-é mar atá á lua ag roinnt daoine go mbeadh deireadh á chur le na h-eagrais – nó níl an chumhacht sin ag an bhForas – ach gan maoiniú cén rogha a bheadh acu.  Féach ar an méid a tharla do Phort Láirge le Gaoluinn cúpla bliain ó shin. 

Sin mír 1 den phlean.   

Mír 2 den phlean go bhfuil cainteanna ar bun ar chúl téarmaí ag Sinn Féin le Rialtas na hÉireann agus iad ag lorg ciste chaiptil chun maoiniú a dhéanamh ar chultúrlainn ar fuaid an Tuaiscirt, ionaid ar nós Cultúrlann McAdam O Fiaich i mBéal Feirste.   Ná bíodh íontas ort mas i gceantracha go bhfuil Sinn Féin an laidir iontu a lonnófar na h-ionaid chultúrtha seo.    

Ní miste liomsa a leitheid sin de mholadh nó táím ar shon go mbeadh cultúrlann i ngach baile beag in Éirinn, thuaidh agus theas.   An t-aon imní atá orm go n-iompófar a leitheid d’ionad isteach ina cheanncheathrú áitiúil do Shinn Féin – bheadh an imní céanna orm dá mbeadh baint ag aon phairtí pholatúil leis.   Is fearr an pholataíocht a choimead chomh fada ar dhoras agus is féidir…..

Ceann de bhuanna mhóra na Cultúrlainne ar Bhóthar na bhFal go bhfuil sé saor ó thionchar pholatúil phairtí den chineal seo.  Cinnte bionn lucht SF isteach is amach as an ionad ach tá an ionad féin faoi stiur choiste neamhspleach ar mhór leo an neamhspleachas sin. 

Bhí sé thar a bheith aisteach, mar a luaigh Eoghan O’Néill ina bhlag, ná raibh aon teachtaireacht dearfach ar son slanú Lá Nua – seachas slán go fóill agus buiochas as na cuimhní – le mothú sna raitis a d’eisigh Gearóid Mac Adhaimh le deanaí faoin scéal go raibh Lá Nua faoi bhagairt dhúnta agus san alt a d’fhoilsigh Eoghan Mac Cormaic ins An Phoblacht. 

Bheadh sé ina dluth chuid den phlean – nó, níos cirte a rá, an chomhcheilg seo – go mbeadh na h-eagrais atá i mbaol a gcuid maoinithe a bheith gearrtha gan fóram phoiblí ar nós Lá Nua chun a ghearáin a chur os comhair an phobail.  Is cinnte nach mbeadh an iomarca suime ag na meáín Bhéarla ann mar scéal cé go bhfuil leid faighte againn in alt ó Liam Clarke i Newsletter Bhéal Feirste faoin treo atá cúrsaí ag dul. Tá tagairt do ar cholún Ciaran Dunbar i Lá Nua inniu.

Tá sé ina údar imní agam go bhfuil Sinn Féin ag beartú an oiread is feidir de ghluaiseacht na Gaeilge – go h-áirithe ó thuaidh – a shlogadh agus iad a chur faoi chomaoin agus faoi choimirce an phairtí.  Ní doigh liom gur ar leas na Gaeilge é seo. 

Is cuimhin liom cúpla bliain ó shin gur fhoilsigh mé scéal i Lá go raibh sé i gceist ag Sinn Féin bheith ina phairtí dhá theangach go h-iomlán faoi cheann deich mbliana.  Bocht an dul chun cinn atá déanta ar an sprioc seo a bhaint amach – agus ní h-é sin an cineál choimirceoir atá ag teastáil ó ghluaiseacht na Gaeilge nó on dteanga faoi láthair nó ag am ar bith.

Cuirfear im leith go bhfuil mé ag iompú im fhanaiceoir ar cheist Shinn Féin agus an teanga – b’fheidir go bhfuil ach is ceist rí thabhachtach é seo.   Ní chreidim go bhfuil gach rud a rinne SF ar son na Gaeilge go h-olc.  Bhí an tacaíocht a thug poblachtóírí don teanga tabhachtach i gcaitheamh na mblianta agus b’íontach an sampla a thug cimí sa Cheis Fhada ó thaobh labhairt na teangan de. 

Ach seo ré úr, agus tá gá le straitéis úr…agus ní h-ionann leas na Gaeilge agus leas Shinn Féin….

Beidh an dream a fhagfar gan post in ann solás a fháil ón méid seo a dúirt Gerry Adams agus é ag ‘cur fáílte’ roimh chinneadh an Fhorais ‘breis’ maoinithe a chur ar fáil do nuachtáin Ghaeilge.  [Sin ceacht duit – má tá tú ábalta a rá go neamh bhalbh gur ionann agus méadú é ar mhaoiniú nuair a laghdaítear an maoiniú iomlán ó €600,000 in aghaidh na bliana go dtí €400,000 in aghaidh na bliana, is tú atá id stataire criochnaithe!].  Dírím bhúr n-aird ar an bpíosa seo, i mBéarla i gcead dibh [ní raibh an preas raiteas ar shuíomh Shinn Féin i nGaeilge]:

“There is no escaping the fact that there will be disruption in the employment of some. It is our hope that this will be short-lived and that anybody unfortunate to lose their job will find alternative position without undue delay.”

Bíodh sin mar sholás dibh anois, sibhse atá le bhúr bpostanna a chailliúint, go h-áirithe sibhse atá in bhúr gcónaí ina thoghcheantar….

12 de thuairimí ar “Mórphlean Shinn Féin i leith na Gaeilge

 1. Cárl Marcs

  “Ná bíodh íontas ort mas i gceantracha go bhfuil Sinn Féin an laidir iontu a lonnófar na h-ionaid chultúrtha seo”.

  Aw no. Cuirfidh siad iad in áit mór DUP. Bíodh ciall agat, votalann tromlach de náisiúntóirí an tuaiscirt do Shinn Féin, beidh ionaid nua i gceantracha náisiúnacha! Deileáil leis.

  Nárbh smaoineadh Eamó é sin cibé ar bith?

  Tá an cheart ag pobachtanaithe ‘buail isteach’ in áit ar bith, agus ár dteanga féin a labhairt fosta!

  Dá mba rud é gur shocraigh an Chultúrlann nár mhaith leo lucht Shinn Féin nó lucht oibre fiú ag teacht isteach leis an áit a smálú, ní bheadh mórán istigh.

  But sure, gabh thusa chuig Mark Durkin go bhfeicfidh tú cén tacú a bhfaighidh tú don Ghaeilge.

  Freagra
 2. igaeilge Údar an Ailt

  Ar ndóígh, a Charl, tuigim go bhfuil tú cosantach ar an gceist nó dealraíonn sé go bhfuil tú istigh in SF. Ar dtúis ní chreidim go bhfuil aon smal ag baint le SF bheith ag labhairt na Gaeilge fiú má easaontaím le cur chuige an phairtí.

  Nil sé i gceist agam tacú le Mark Durkan – ach an rud ar cheart do SF bheith buartha mar gheall air – go bhfanfaidh mise agus mo leitheid sa bhaile an chéad toghchán eile….is cinnte gur votaire mise den chineal a bheadh SF ag súil le marc uatha. Ní gá don phairtí talamh tirim a dhéanamh de sin níos mó!

  Ní h-ionann SF agus an lucht oibre dar leat, glacaim leis, ón meid atá le rá agat. Tá an cheart agat – tá SF tar éis a phréamhacha shoisialacha a ligint i ndearmad go mór rud ar chruthaigh Eoghan Mhic Chormaic ina alt don Phoblacht lena shior chaint faoi mhargadh…..

  Sa chomhthéacs sin, is aisteach liom go bhfuil tú ag roghnú “Carl Marcs’ duit féin mar ainm chleite – ba cheart duit Toiní O Reilly a bhaisteadh ort féin!

  Freagra
 3. Cárl Marcs

  “go bhfanfaidh mise agus mo leitheid sa bhaile an chéad toghchán eile”

  Ní bhíonn páirtíóar bith buartha fá lucht fánta sa mbaile.

  Freagra
 4. igaeilge Údar an Ailt

  “go bhfanfaidh mise agus mo leitheid sa bhaile an chéad toghchán eile”

  Ní bhíonn páirtíóar bith buartha fá lucht fánta sa mbaile.

  Sin a dúirt an UUP fosta – agus féach cad a tharla doibh.

  Ní miste liom, Carl, ach ní bhfaighidh do phairtí mo vóta go dtí go gcruthaíonn sibh le gníomh agus le beart go bhfuil tuiscint nios fearr agaibh ar leas na Gaeilge ná mar atá agaibh ar bhúr leas féin…. tá an iomarca eirí in airde oraibh agus ní thuigeann sibh go bhfuil dibh i mbaol muinín an phobail a chailiúint chomh gasta is a chaill na bainc muinín le deanaí. Le bhúr gcinneadh faoi Lá Nua, rinneadh sibh dochar an mhór don chreidiúint a bhí ag dul díbh.
  Tugaim faoi ndeara nár shéan tú aon chuid den chaint a bhí agam….

  Freagra
 5. Cárl Marcs

  Bhuel, silím gur féidir liom a bheith cinnte nach bhfuil páirtí ar bith eile dul seasamh níos láidre ar an Ghaeilge a ghlacadh.

  Freagra
 6. igaeilge Údar an Ailt

  Más é seo an seasamh atá ag SF ar an nGaeilge, ní ar leas na Gaeilge atá sé. Agus, sa deireadh thiar, ní ar leas Shinn Féin atá sé ach an oiread.

  Tá dealramh SF ag eirí níos cosúla le na pairtithe faisisteacha a bhí ann sna 20í agus sna 30í sa chéad seo chaite, iad meaite ar gach aon freasúra nó guth neamhspleach a ghlanadh ón ngort….

  Freagra
 7. Cárl Marcs

  “Tá dealramh SF ag eirí níos cosúla le na pairtithe faisisteacha a bhí ann sna 20í agus sna 30í sa chéad seo chaite, iad meaite ar gach aon freasúra nó guth neamhspleach a ghlanadh ón ngort…”

  O yeah, rachaidh tú i bhfeidhm ar dhaoine le cacaimis mar sin! Caithfidh sé go ndeachaigh Darren i bhfeidhm ort thar na bliantaí?

  Freagra
 8. igaeilge Údar an Ailt

  Maith thú! Tá tú lán le stuaim is de bhaois. Blustar is docha a thabharfadh daoine air. Níl sa mheid a deirim ach mo thuairim – mar a deir tú féin ‘deileail leis!’

  Mar a dúirt Sarah Palin, say it ain’t so Joe!

  Abair liom cad atá déanta ag SF le déanaí ar son na Gaeilge……

  Freagra
 9. igaeilge Údar an Ailt

  Ní leor bhúr ndícheall. Má tá SF ag déanamh a ndicheall ar son na teanga, cén fath go bhfuil postanna i Lá Nua i mbaol a bheith caillte agus gurb é seo an freagra leibideach ó Uachtarán Shinn Féin agus MP an toghcheantair:
  “There is no escaping the fact that there will be disruption in the employment of some. It is our hope that this will be short-lived and that anybody unfortunate to lose their job will find alternative position without undue delay.”

  Freagra
 10. Cárl Marcs

  “cén fath go bhfuil postanna i Lá Nua i mbaol a bheith caillte”

  Nár chuala tú? Chuir FnaG deireadh leis an deontas do pháipéar laethúil.

  Freagra
 11. igaeilge Údar an Ailt

  Ar ndóigh, tá tú ceart. Ach is léir don phobal mór Gaelach amuigh ansin gur SF is mó a chlis ar Lá Nua agus mura bhfuil de fhreagra ach an comhairle leibideach sin ó Gerry Adams agus an tarcaisne uaitse ar an bhagairt seo don Ghaeilge, is léir gur lú le SF ceist na Gaeilge ná rud ar bith eile. Más iad SF cáirde na Gaeilge, níl gá le namhaid.

  Freagra

Freagra

Líon amach do chuid faisnéise thíos nó cliceáil ar dheilbhín le logáil isteach:

Lógó WordPress.com

Is le do chuntas WordPress.com atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Google+

Is le do chuntas Google+ atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Peictiúr Twitter

Is le do chuntas Twitter atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

Pictiúr Facebook

Is le do chuntas Facebook atá tú ag freagairt. Logáil Amach /  Athrú )

w

Ceangal le %s